Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1285

2010 m. spalio 4 d., Briuselis

Komisijos narys A. Piebalgas siūlo 10 % padidinti Pasaulinio kovos su AIDS, tuberkulioze ir maliarija fondo finansavimą

Rytoj už vystymąsi atsakingas Komisijos narys Andris Piebalgas dalyvaus Pasaulinio kovos su AIDS, tuberkulioze ir maliarija fondo Trečiojoje savanoriško įsipareigojimo padidinti išteklius konferencijoje Niujorke. Praėjus dviem savaitėms po JT Aukšto lygio plenarinio posėdžio dėl Tūkstantmečio vystymosi tikslų, Pasaulinio fondo atstovai ragina padidinti jo išteklius 2011–2013 m. Jeigu bus pritarta, 2011–2013 m. Pasauliniam fondui skiriamas ES finansavimas galėtų būti padidintas bent 10 % ir siekti 330 mln. EUR.

Prieš konferenciją už vystymąsi atsakingas Europos Komisijos narys Andris Piebalgas sakė: „Prieš dvi savaites per JT Aukšto lygio plenarinį posėdį dėl Tūkstantmečio vystymosi tikslų pasaulis įsipareigojo šiuos tikslus paversti realybe. Šiandien savo įsipareigojimus galime paversti veiksmais. Padidinti besivystančių šalių integracinį augimą, kad būtų pasiekti minėti tikslai, gali tiesiog nepavykti, jeigu gyventojai nebus sveiki. ES toliau rems Pasaulinį fondą, kovojantį su minėtomis mirtinomis ligomis“.

Per konferenciją Europos Komisijos narys A. Piebalgas paskelbs Europos Komisijos įsipareigojimą padidinti Pasauliniam fondui skiriamą finansinį įnašą. Pasiūlymui dar turi pritarti ES biudžeto valdymo institucijos ir Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno valstybių grupė. 2008–2010 m. laikotarpiu Komisija skiria 100 mln. EUR per metus.

Europos Komisija yra Pasaulinio fondo narė steigėja. Didelę politinę ir finansinę paramą ji skiria nuo 2002 m. Europos Komisija 2002–2010 m. iš viso skyrė 972,5 mln. EUR ir yra penkta pagal įnašo dydį fondo rėmėja (po JAV, Prancūzijos, Italijos ir Japonijos). Per tą patį laikotarpį Europos Sąjunga skyrė per 9 mlrd. USD, t. y. 52 % Pasaulinio fondo išteklių.

Be to, 2010 m. gegužės 10 d. ES pateikė išvadas dėl savo vaidmens užtikrinant sveikatą pasauliniu mastu, kad paskatintų tvirtą ES viziją, kalbėjimą ir veikimą išvien šioje srityje, taip pat kad paremtų inovacinius sveikatos sektoriaus finansavimo šaltinius, kad būtų pasistūmėta siekiant su sveikata susijusių Tūkstantmečio vystymosi tikslų.

Pagrindiniai faktai

Pasaulinis kovos su AIDS, tuberkulioze ir maliarija fondas yra pasaulinis finansavimo mechanizmas, 2001 m. įsteigtas kaip tarptautinis atsakas į neatidėliotiną pasaulinę situaciją, susidariusią dėl minėtų trijų užkrečiamų ligų. 2002–2009 m. Pasaulinis fondas įsipareigojo skirti 19,3 mlrd. USD vertės 572 dotacijas 144 šalyse ir dotacijų gavėjams išmokėjo 10,3 mlrd. USD (53 %). Dėl to 2,5 mln. asmenų suteiktas gydymas nuo ŽIV/AIDS ir 6 mln. – nuo tuberkuliozės, be to, išplatinti 104 mln. insekticidais apdoroti lovų tinklai maliarijos prevencijos reikmėms.

Daugiau informacijos

Vystymosi GD interneto svetainė, skirta kovai su ŽIV/AIDS, tuberkulioze ir maliarija

http://ec.europa.eu/development/policies/9interventionareas/humandev/humandevhealth3_en.cfm

Už vystymąsi atsakingo Europos Komisijos nario Andrio Piebalgo interneto svetainė

http://ec.europa.eu/commission_2010–2014/piebalgs/index_en.htm


Side Bar