Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1285

Brüssel, 4. oktoober 2010

Volinik Piebalgs kavatseb suurendada ELi toetust ülemaailmse AIDSi, tuberkuloosi ja malaaria vastu võitlemise fondile 

Euroopa Komisjoni arenguvolinik Andris Piebalgs osaleb homme New Yorgis ülemaailmse AIDSi, tuberkuloosi ja malaaria vastu võitlemise fondi kolmandal konverentsil. Kaks nädalat pärast aastatuhande arengueesmärke käsitlenud ÜRO kõrgetasemelise täiskoguistungi toimumist taotleb fond vahendite täiendamist aastatel 2011–2013. Kui ELi rahaline toetus ülemaailmsele fondile heaks kiidetakse, võib see aastatel 2011–2013 kasvada vähemalt 10% ja ulatuda 330 miljoni euroni.

Kaks nädalat tagasi toimunud aastatuhande arengueesmärke käsitlenud ÜRO kõrgetasemelisel täiskoguistungil otsustati muuta eesmärgid reaalsuseks. Andris Piebalgsi sõnul tuleb ka ELil tervishoiu valdkonnas võetud kohustused reaalsete meetmetena rakendada. „Aastatuhande arengueesmärke ei ole arengumaades võimalik saavutada ilma kaasava majanduskasvuta, seda omakorda ei ole aga võimalik saavutada ilma tervete kodaniketa. EL toetab ka edaspidi ülemaailmset fondi võitluses nende surmahaigustega,” sõnas Piebalgs.

Volinik Piebalgs annab konverentsil teada Euroopa Komisjoni kavast suurendada oma rahalist toetust ülemaailmsele fondile. Selle ettepaneku peavad heaks kiitma ELi eelarvepädevad institutsioonid ning Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani riikide rühm. Aastatel 2008–2010 oli komisjoni toetus 100 miljonit eurot aastas.

Euroopa Komisjon on üks ülemaailmse fondi asutajaliikmetest. Ta on alates aastast 2002 fondi nii poliitiliselt kui ka rahaliselt toetanud. Ajavahemikus 2002–2010 maksis komisjon fondi kokku 972,5 miljonit eurot. Selle näitajaga on ta fondi rahastajate hulgas viiendal kohal Ameerika Ühendriikide, Prantsusmaa, Itaalia ja Jaapani järel. Euroopa Liit toetas fondi samal perioodil üle 9 miljardi dollariga, mis moodustab fondi vahenditest 52%.

10. mail 2010 võttis EL vastu järeldused oma rolli kohta ülemaailmses tervishoius, et edendada selles valdkonnas ELi ühist seisukohta ja meetmeid ning toetada uute rahastamisallikate kasutuselevõtmist tervishoiusektoris, mis aitaks saavutada tervishoiuga seotud aastatuhande arengueesmärke.

Taust

Ülemaailmne AIDSi, tuberkuloosi ja malaaria vastu võitlemise fond loodi 2001. aastal, et lahendada rahvusvahelisel tasandil nende kolme nakkushaiguse põhjustatud ülemaailmne kriis. Aastatel 2002–2009 eraldas fond 144 riigile 572 toetust kogusummas 19,3 miljardit dollarit ning jagas abivajajatele välja 10,3 miljardit dollarit (53%). Fondi abil on HIVi/AIDSi ravi saanud üle 2,5 miljoni inimese, tuberkuloosiravi 6 miljonit inimest ja 104 miljonile inimesele on jagatud malaaria profülaktikaks putukamürkidega töödeldud voodivõrke.

Täiendav teave:

Arengu peadirektoraadi veebisait, kus käsitletakse võitlust HIVi/AIDSi, tuberkuloosi ja malaaria vastu:

http://ec.europa.eu/development/policies/9interventionareas/humandev/humandevhealth3_en.cfm

Euroopa Komisjoni arenguvoliniku Andris Piebalgsi veebisait:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm


Side Bar