Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1285

Bruxelles, den 4. oktober 2010

Kommissær Piebalgs foreslår at øge bidraget til Den Globale Fond til bekæmpelse af aids, tuberkulose og malaria med 10 %

EU's udviklingskommissær, Andris Piebalgs, deltager i morgen i New York i den tredje donorkonference til fordel for Den Globale Fond til bekæmpelse af aids, tuberkulose og malaria. To uger efter FN's plenarmøde på højt plan om millenniumudviklingsmålene er finansieringen af Den Globale Fond i perioden 2011-2013 på dagsordenen. Hvis EU's bidrag til Den Globale Fond godkendes, kan det stige med mindst 10 % i perioden 2011-2013 og nå op på 330 mio. EUR.

Forud for konferencen siger EU's udviklingskommissær, Andris Piebalgs: "For to uger siden på FN-topmødet om millenniumudviklingsmålene var verden indstillet på at gøre disse "mål" til "virkelighed". Vi kan i dag omsætte vores løfter til handling. En sund befolkning er ganske enkelt en forudsætning for at skabe øget og inklusiv vækst i udviklingslandene og dermed opfylde millenniumudviklingsmålene. EU vil fortsat støtte Den Globale Fond i kampen mod disse dødelige sygdomme."

Kommissær Piebalgs vil på konferencen meddele, at Europa-Kommissionen er parat til at øge sit finansielle bidrag til Den Globale Fond. Forslaget skal godkendes af budgetmyndighederne i EU og AVS-landene. Kommissionen bidrager i dag med 100 mio. EUR om året (perioden 2008-2010).

Europa-Kommissionen har været med til at oprette Den Globale Fond og har siden 2002 ydet stor politisk og finansiel opbakning til den. Europa-Kommissionen har i perioden 2002-2010 bidraget med i alt 972,5 mio. EUR, hvilket gør den til fondens femte største bidragyder (efter USA, Frankrig, Italien og Japan). EU har i samme periode bidraget med over 9 mia. USD til Den Globale Fond til bekæmpelse af aids, tuberkulose og malaria, svarende til 52 % af fondens ressourcer.

Den 10. maj 2010 vedtog EU desuden konklusioner om sin rolle inden for global sundhed for at fremme en stærk EU-vision, konsensus og handling på området og støtte innovative finansieringskilder i sundhedssektoren for at fremme opfyldelsen af millenniumudviklingsmålene på sundhedsområdet.

Baggrund

Den Globale Fond til bekæmpelse af aids, tuberkulose og malaria er en global finansieringsmekanisme. Den blev oprettet i 2001 som det internationale samfunds reaktion på den verdensomspændende katastrofe, som disse tre smitsomme sygdomme var årsag til. Den Globale Fond har i perioden 2002-2009 forpligtet et beløb på 19,3 mia. USD fordelt på 572 bevillinger i 144 lande og har udbetalt 10,3 mia. USD til støttemodtagerne (53 %). Takket være fonden er 2,5 mio. mennesker kommet i behandling for hiv/aids, 6 millioner mennesker er kommet i behandling for tuberkulose, og der er uddelt 104 millioner insektmiddelbehandlede myggenet til forebyggelse af malaria.

Yderligere oplysninger:

Generaldirektoratet for Udvikling – webstedet vedrørende bekæmpelse af hiv/aids, tuberkulose og malaria:

http://ec.europa.eu/development/policies/9interventionareas/humandev/humandevhealth3_en.cfm

Webstedet for EU's kommissær for udvikling, Andris Piebalgs:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm


Side Bar