Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1285

V Bruselu dne 4. října 2010

Komisař Piebalgs navrhuje 10% nárůst financování Světového fondu pro boji proti AIDS, tuberkulóze a malárii (GATFM)

Andris Piebalgs, evropský komisař pro rozvoj, se zítra v New Yorku zúčastní třetí konference dobrovolných dárců, jejímž cílem je doplnit prostředky Světového fondu pro boj proti AIDS, tuberkulóze a malárii. Dva týdny po skončení plenárního zasedání OSN na vysoké úrovni, které se týkalo rozvojových cílů tisíciletí, světový fond vyzval k doplnění svých finančních prostředků na období 2011–2013. Příspěvek EU ve prospěch světového fondu, pokud bude schválen, by se mohl na období 2011–2013 zvýšit alespoň o 10 %, a dosáhnout tak 330 milionů EUR.

Andris Piebalgs, evropský komisař pro rozvoj, před konferencí řekl: „Před dvěmi týdny, během summitu OSN o rozvojových cílech tisíciletí, se svět shodl na tom, že rozvojové „cíle“ přemění na „realitu“. Dnes můžeme naše závazky proměnit v činy. Bez zdravé populace jednoduše nebude možné dosáhnout v rozvojových zemích růstu, který bude podporovat začlenění, aby se splnily rozvojové cíle tisíciletí. EU bude i nadále podporovat Světový fond v boji proti těmto smrtelným nemocem.“

Komisař Piebalgs během konference oznámí, že se Evropská komise zaváže zvýšit svůj finanční příspěvek do Světového fondu. Návrh musí schválit rozpočtové orgány EU a skupina afrických, karibských a tichomořských států (AKT). V současné době příspěvek Komise na období 2008–2010 představuje 100 milionů EUR ročně.

Evropská komise je zakládajícím členem Světového fondu. Od roku 2002 mu poskytuje silnou politickou i finanční podporu. V období od roku 2002 do roku 2010 Evropská komise poskytla celkem 972,5 milionů EUR, čímž se stala pátým největším dárcem fondu (po USA, Francii, Itálii a Japonsku). Ve stejném období Evropská unie poskytla více než 9 miliard EUR, resp. 52 % zdrojů GFATM.

Dne 10. května 2010 EU rovněž přijala závěry o své úloze v oblasti celosvětového zdraví, aby posílila jasný postoj EU, společné názory a činy v oblasti celosvětového zdraví a aby podpořila inovativní zdroje financování do oblasti zdraví, a pokročila tak v plnění rozvojových cílů tisíciletí v oblasti zdraví.

Souvislosti

GFATM je světový nástroj financování zřízený v roce 2001 v rámci mezinárodní reakce na celosvětově naléhavou situaci způsobenou těmito třemi přenosnými nemocemi. V letech 2002 až 2009 Světový fond poskytl 19,3 miliard USD na 572 grantů ve 144 zemích a rozdělil 10,3 miliard USD příjemcům grantů (53 %). Umožnil léčbu HIV/AIDS více než 2,5 milionu osob, 6 milionům osob umožnil léčbu proti tuberkulóze a rozdělil 104 milionů sítí nad lůžko, které jsou ošetřeny insekticidem, jako prevenci proti malárii.

Další informace:

Internetová stránka GŘ pro rozvoj týkající se boje proti HIV/AIDS, tuberkulóze a malárii:

http://ec.europa.eu/development/policies/9interventionareas/humandev/humandevhealth3_en.cfm

Internetová stránka evropského komisaře pro rozvoj Andrise Piebalgse:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm


Side Bar