Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1285

Брюксел, 4 октомври 2010 г.

Комисар Пиебалгс предлага 10-процентно увеличение на средствата за Глобалния фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария

Европейският комисар за развитието Андрис Пиебалгс ще участва утре в Третата доброволческа конференция за ново набиране на средства за Глобалния фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария в Ню Йорк. Две седмици след пленарното заседание на високо равнище на ООН, посветено на Целите на хилядолетието за развитие (ЦХР), Глобалният фонд призовава за ново набиране на средства за периода 2011—2013 г. При одобрение вноската на ЕС във Фонда ще нарасне с поне 10 % за периода 2011—2013 г. и ще достигне 330 милиона евро.

Преди конференцията европейският комисар за развитието Андрис Пиебалгс заяви: „Преди две седмици на срещата на върха на ООН, посветена на ЦХР, светът пое ангажимента да превърне Целите на хилядолетието за развитие в реалност. Сега можем да превърнем обещанията си в действия. Без здраво население не може да има по-голям растеж, който да обхване всички жители на развиващите се страни и който е необходим за постигането на ЦХР. ЕС ще продължи да подкрепя Глобалния фонд за борба с тези смъртоносни болести.“

На конференцията комисар Пиебалгс ще обяви, че Европейската комисия поема ангажимент да увеличи финансовата си вноска в Глобалния фонд. Предложението трябва да бъде одобрено от бюджетните органи на ЕС и групата на държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн (АКТБ). Понастоящем Комисията предоставя 100 милиона евро годишно за периода 2008—2010 г.

Европейската комисия е сред учредителите на Глобалния фонд и негов член. Тя оказва силна политическа и финансова подкрепа за Фонда от 2002 г. насам. Между 2002 г. и 2010 г. Европейската комисия е предоставила общо 972,5 милиона евро, което я прави петия най-голям донор на Фонда (след САЩ, Франция, Италия и Япония). За същия период Европейският съюз е предоставил повече от 9 милиарда долара или 52 % от средствата на Глобалния фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария.

Освен това на 10 май 2010 г. ЕС прие заключения относно ролята си в световното здравеопазване, чиято цел е да се популяризира силна визия на ЕС, да се действа единодушно по въпросите на световното здравеопазване и да се подкрепят иновативни източници на финансиране за здравния сектор, за да бъде отбелязан напредък в постигането на ЦХР, свързани със здравето.

Контекст

Глобалният фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария е световен механизъм за финансиране, създаден през 2001 г., като част от действията на международната общност в отговор на спешната ситуация в световен мащаб, създадена от трите заразни болести. Между 2002 г. и 2009 г. Глобалният фонд е заделил 19,3 милиарда долара по 572 проекта за дарения в 144 държави и е отпуснал 10,3 милиарда долара на получатели на безвъзмездни средства (53 %). Благодарение на него 2,5 милиона души са се подложили на лечение срещу ХИВ/СПИН, а 6 милиона души — на лечение срещу туберкулоза. Освен това са били раздадени 104 милиона обработени с инсектициди мрежи за легла за предотвратяване на разпространението на малария.

За допълнителна информация:

Уебсайт на ГД „Развитие“ относно борбата с ХИВ/СПИН, туберкулоза и малария:

http://ec.europa.eu/development/policies/9interventionareas/humandev/humandevhealth3_en.cfm

Уебсайт на европейския комисар за развитието Андрис Пиебалгс:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm


Side Bar