Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1284

Bruselj, 4. oktobra 2010

Evropa je za leto 2011 odobrila 500 milijonov evrov pomoči v hrani za najbolj ogrožene osebe

Upravni odbor enotne skupne tržne ureditve je glasoval o načrtih za pomoč v hrani, ki so jih države članice predložile v okviru sheme pomoči najbolj ogroženim osebam za leto 2011. Naslednje leto bo shemo uporabljalo že 20 držav članic – prvič bo namreč sodelovala tudi Češka. Prvotno naj bi shema zagotavljala presežne zaloge kmetijskih proizvodov („intervencijske zaloge“) ljudem, ki potrebujejo pomoč, sredi devetdesetih let pa je bila spremenjena, da bi se poleg intervencijskih zalog v določenih okoliščinah omogočil tudi nakup na trgu. Letos pa je bilo mogoče z obstoječimi intervencijskimi zalogami (žita, mleko v prahu, omejene količine masla) pokriti večji del potreb iz načrta za leto 2011, zato je bil nakup na trgu omejen. Temu načrtu je tako kot v letih 2009 in 2010 namenjenih 500 milijonov EUR. Shema za leto 2011 ni povezana z nedavno spremenjenimi predlogi za prilagoditev sheme v prihodnosti [glej IP/10/1141]. Načrt za leto 2011 bo Komisija sprejela v bližnji prihodnosti.

Dacian Cioloş, Evropski komisar za kmetijstvo in razvoj podeželja je dejal: „Shema pomoči najbolj ogroženim osebam je dodatni pokazatelj, da skupna kmetijska politika ni namenjena le kmetom, temveč vsem državljanom EU. Lani so različni nacionalni programi priskrbeli pomoč približno 13 milijonom ljudi.“

Ozadje

Skupnost se je zaradi izjemno mrzle zime leta 1986/1987 odločila, da sprejme nujni ukrep za brezplačno razdeljevanje hrane najbolj ogroženim osebam na svojem ozemlju. Presežne zaloge kmetijskih proizvodov so bile dane na voljo dobrodelnim organizacijam v državah članicah, ki so jih razdelile ljudem v stiski. Ukrep se je nato še naprej izvajal in temeljil na intervencijskih zalogah. S to shemo so lahko države članice presežne javne zaloge hrane sprostile za pomoč v hrani. Z reformo skupne kmetijske politike (SKP), ki se je začela v začetku devetdesetih let in s katero naj bi se drastično znižale intervencijske zaloge Skupnosti, pa je bil v določenih okoliščinah omogočen nakup na trgu. Letos je bilo mogoče z razpoložljivimi intervencijskimi zalogami pokriti večino načrtovanih potreb, zato je bil nakup na trgu precej omejen. Zaradi trajnostnega zmanjševanja intervencijskih zalog je bil pripravljen osnutek reforme programa, s katero bi program prilagodili spremembam skupne kmetijske politike in mu omogočili, da bi učinkoviteje pomagal najbolj ogroženim osebam.

Države članice pri programu sodelujejo prostovoljno. Komisija vsako leto sprejme nov načrt. Pomoč se navadno zagotavlja zelo različnim ljudem, ki živijo v revščini, vključno z družinami v težavah, starejšim ljudem z nezadostnimi sredstvi, brezdomcem, invalidom, ogroženim otrokom, slabo plačanim delavcem, delavcem migrantom in prosilcem za azil, pri čemer države članice sodelujejo z dobrodelnimi ustanovami in/ali lokalnimi socialnimi službami.

Države članice, ki želijo sodelovati v programu, se v začetku vsakega leta pri Komisiji prijavijo in ji nato sporočijo svoje potrebe po posameznih proizvodih. Predložijo ji tudi poročilo o tem, kako bodo program izvajale.

Čeprav ima EU v povprečju enega najvišjih življenjskih standardov na svetu, nekateri ljudje nimajo dovolj sredstev, da bi se ustrezno prehranjevali. Po najnovejših ocenah naj bi povprečno 17 % prebivalstva v Evropski uniji živelo pod pragom ali na robu revščine in se tako znašlo na robu preživetja, kar na primer pomeni, da si ne morejo vsak drugi dan privoščiti uravnoteženega obroka.

Dodatne informacije:

  • Dokumentacija in več informacij o programu razdeljevanja hrane najbolj ogroženim osebam je na voljo na spletni strani: http://ec.europa.eu/agriculture/markets/freefood/index_en.htm

  • Priloga 1: Količina posamezne vrste proizvoda, ki se zagotovi iz intervencijskih zalog Skupnosti za namene razdeljevanja v državah članicah v okviru načrta za leto 2011

  • Priloga 2: Sredstva, dana na voljo državam članicam v okviru načrta za leto 2011

Priloga 1:

Količina posamezne vrste proizvoda, ki se zagotovi iz intervencijskih zalog Skupnosti za namene razdeljevanja v državah članicah v okviru načrta za leto 2011

(v tonah)

Država članica

Žita

Maslo

Posneto mleko v prahu

Sladkor

Belgique/België

74 030

-

1 687

България

103 318

-

-

Česká Republika*

401

-

-

9

Eesti **

7 068

-

-

Eire / Ireland

250

109

-

Elláda

88 836

976

-

España

305 207

-

23 507

France

491 108

-

11 305

Italia

467 683

-

28 281

Latvija

50 663

-

730

Lietuva

61 000

-

704

Luxembourg ***

-

-

-

Magyarország

132 358

-

-

Malta

5 990

-

-

Polska

441 800

-

15 686

Portugal

61 906

458

5 000

România

370 000

-

5 600

Slovenija

14 159

-

500

Slovenská republika

45 000

-

-

Suomi / Finland

38 500

-

899

Skupaj

2 759 277

1 543

93 899

9

Priloga 2:

Sredstva, dana na voljo državam članicam v okviru načrta za leto 2011

(v EUR)

Država članica

Delež

Belgique/België

10 935 075

България

11 042 840

Česká republika

120 462

Eesti

782 938

Éire/Ireland

1 196 457

Elláda

20 045 000

España

74 731 353

France

72 741 972

Italia

100 649 380

Latvija

6 723 467

Lietuva

7 781 341

Luxembourg

107 483

Magyarország

14 146 729

Malta

640 243

Polska

75 320 186

Portugal

20 513 026

România

49 578 143

Slovenija

2 409 038

Slovenská republika

4 809 692

Suomi / Finland

5 725 175

Skupaj

480 000 000


Side Bar