Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1284

Bruxelles, 4 octombrie 2010

Europa aprobă 500 de milioane de euro pentru ajutoare alimentare destinate persoanelor nevoiașe în 2011

Comitetul de gestionare a organizării comune a pieței unice a votat planurile privind ajutoarele alimentare prezentate de statele membre în cadrul Programului de ajutorare a persoanelor nevoiașe pentru 2011. Anul viitor, 20 de state membre vor aplica acest program, Republica Cehă participând pentru prima oară. Conceput inițial pentru distribuirea stocurilor excedentare de produse agricole („stocuri de intervenție”) către persoanele nevoiașe, programul a fost modificat la mijlocul anilor '90 astfel încât, în anumite situații, stocurile de intervenție să poată fi completate cu achiziții de pe piață. Anul acesta însă, stocurile de intervenție existente (cereale, lapte praf, cantități limitate de unt) pot satisface în cea mai mare parte necesarul prevăzut în programul pentru 2011, nemaifiind astfel nevoie să se recurgă decât în mică măsură la achizițiile de pe piață. S-a alocat un buget de 500 de milioane de euro, la fel ca în cazul programelor pentru 2009 și 2010. Programul pentru 2011 nu este legat de recenta propunere modificată care vizează îmbunătățirea viitoare a programului [a se vedea IP/10/1141]. Planul pentru 2011 va fi adoptat de Comisie în viitorul apropiat.

Dacian Cioloș, comisarul pentru agricultură și dezvoltare rurală, a declarat referitor la program: „Programul de ajutorare a persoanelor nevoiașe este încă o dovadă a faptului că politica agricolă comună nu‑i vizează doar pe agricultori, ci pe toți cetățenii UE. Anul trecut, aproximativ 13 milioane de persoane au beneficiat de diversele programe naționale.”

Context

În timpul iernii neobișnuit de reci dintre anii 1986-1987, a fost inițiat în regim de urgență un plan de distribuire gratuită de alimente persoanelor celor mai defavorizate din Comunitate, stocuri excedentare de produse agricole fiind donate asociațiilor caritabile din statele membre pentru ca acestea să le distribuie persoanelor care aveau nevoie de ele. Ulterior, această măsură a dobândit caracter permanent și se bazează pe stocurile de intervenție. Programul permite statelor membre să deblocheze stocurile publice excedentare de produse alimentare pentru ca acestea să poată fi folosite ca ajutoare alimentare. Procesul de reformă a politicii agricole comune (PAC), inițiat la începutul anilor '90, care viza reducerea drastică a stocurilor de intervenție comunitare, a contribuit totuși la autorizarea efectuării de achiziții de pe piață în anumite condiții. Anul acesta însă, stocurile de intervenție sunt suficiente pentru a satisface în mare parte necesarul prevăzut în plan, nefiind nevoie să se recurgă decât în mică măsură la achizițiile de pe piață. Cu toate acestea, reducerea durabilă a stocurilor de intervenție a avut ca rezultat elaborarea unor propuneri de reformare a programului de ajutorare, cu scopul de a adapta programul la evoluțiile PAC, astfel încât acesta să poată ajuta cu mai multă eficiență persoanele cele mai defavorizate.

Participarea statelor membre la program este voluntară, iar Comisia adoptă un nou plan în fiecare an. Ajutoarele sunt oferite de obicei mai multor categorii de persoane sărace, în special familiilor aflate în dificultate, persoanelor în vârstă lipsite de mijloace suficiente de trai, persoanelor fără adăpost, persoanelor cu handicap, copiilor aflați în pericol, lucrătorilor săraci, lucrătorilor migranți și solicitanților de azil. În acest scop, statele membre colaborează cu organizațiile de caritate și/sau cu serviciile sociale locale.

Statele membre care doresc să ia parte la program trebuie să informeze Comisia la începutul fiecărui an și să îi comunice apoi produsele și cantitățile de care au nevoie. Ele trebuie să transmită Comisiei și un raport referitor la punerea în practică a programului.

Deși nivelul de trai în UE este, în medie, unul dintre cele mai ridicate din lume, există persoane care nu sunt capabile să își asigure o hrană adecvată. Conform celor mai recente estimări, în medie 17 % din populația Uniunii Europene trăiește sub pragul sărăciei sau la limita acestuia și se confruntă, așadar, cu sărăcia alimentară, care nu le permite, de exemplu, să ia, o dată la două zile, o masă echilibrată.

Pentru informații suplimentare:

  • Documente și informații suplimentare privind programul de distribuire de alimente persoanelor celor mai defavorizate se găsesc la adresa: http://ec.europa.eu/agriculture/markets/freefood/index_en.htm

  • Anexa 1: Cantitatea din fiecare tip de produs care urmează să fie retrasă din stocurile de intervenție comunitare în scopul distribuirii în statele membre în cadrul programului pentru 2011.

  • Anexa 2: Resurse puse la dispoziția statelor membre în cadrul programului pentru 2011.

Anexa 1:

Cantitatea din fiecare tip de produs care urmează să fie retrasă din stocurile de intervenție comunitare în scopul distribuirii în statele membre în cadrul programului pentru 2011

(în tone)

Stat membru

Cereale

Unt

Lapte praf degresat

Zahăr

Belgique/België

74 030

-

1 687

България

103 318

-

-

Česká Republika *

401

-

-

9

Eesti **

7 068

-

-

Eire / Ireland

250

109

-

Elláda

88 836

976

-

España

305 207

-

23 507

France

491 108

-

11 305

Italia

467 683

-

28 281

Latvija

50 663

-

730

Lietuva

61 000

-

704

Luxembourg ***

-

-

-

Magyarország

132 358

-

-

Malta

5 990

-

-

Polska

441 800

-

15 686

Portugal

61 906

458

5 000

România

370 000

-

5 600

Slovenija

14 159

-

500

Slovakia

45 000

-

-

Suomi / Finland

38 500

-

899

Total

2 759 277

1 543

93 899

9

Anexa 2:

Resurse puse la dispoziția statelor membre în cadrul programului pentru 2011

(în EUR)

Stat membru

Repartizare

Belgique/België

10 935 075

България

11 042 840

Česká republika 

120 462

Eesti

782 938

Éire/Ireland

1 196 457

Elláda

20 045 000

España

74 731 353

France

72 741 972

Italia

100 649 380

Latvija

6 723 467

Lietuva

7 781 341

Luxembourg

107 483

Magyarország

14 146 729

Malta

640 243

Polska

75 320 186

Portugal

20 513 026

România

49 578 143

Slovenija

2 409 038

Slovakia

4 809 692

Suomi/Finland

5 725 175

Total

480 000 000


Side Bar