Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1284

Brussell, l-4 ta' Ottubru 2010

L-Ewropa tapprova EUR 500 miljun għall-iskema ta' għajnuna alimentari għal min hu fil-bżonn għall-2011

Il-Kumitat ta' Ġestjoni tal-Organizzazzjoni Komuni tas-Suq Unika vvota għall-pjanijiet għall-għajnuna alimentari mressqa mill-Istati Membri għall-iskema ta' għajnuna għal min hu fil-bżonn għall-2011. Is-sena li ġejja, 20 Stat Membru se jużaw l-iskema bir-Repubblika Ċeka tipparteċipa fiha għall-ewwel darba. L-iskema, li oriġinarjament tfasslet biex il-ħażniet iż-żejda tal-prodotti agrikoli ("il-ħażniet ta' intervent") jitqassmu fost dawk li huma fil-bżonn, ġiet emendata f'nofs id-disgħinijiet biex, f'ċerti ċirkostanzi, wieħed ikun jista’ jissupplimenta l-ħażniet ta' intervent b'xiri mis-suq. Madankollu, din is-sena l-ħażniet ta' intervent eżistenti (taċ-ċereali, z-zokkor, it-trab tal-ħalib, u kwantitajiet limitati ta' butir) ikopru l-biċċa l-kbira mill-ħtiġijiet tal-pjan għall-2011, u għalhekk jeħtieġ biss rikors limitat għax-xiri mis-suq. Il-baġit allokat huwa ta' EUR 500 miljun u jikkorrispondi għal dak tal-pjanijiet tal-2009 u l-2010. L-iskema għall-2011 mhix relatata mal-proposta adottata riċentement biex l-iskema tiġi aġġustata fil-futur [ara IP/10/1141]. Il-pjan għall-2011 issa se jiġi adottat mill-Kummissjoni fil-futur qarib.

Dacian Ciolos, il-Kummissarju għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali, qal dwar il-programm: "L-iskema ta' għajnuna għal min hu fil-bżonn hija sinjal ieħor li l-Politika Agrikola Komuni mhix biss għall-bdiewa, iżda għaċ-ċittadini kollha tal-UE. Is-sena l-oħra, madwar 13-il miljun persuna bbenefikaw mid-diversi programmi nazzjonali."

Sfond

It-tqassim b'xejn tal-ikel min-naħa tal-Komunità lill-persuni l-aktar fil-bżonn kien tnieda bħala miżura urġenti fi żmien l-emerġenza tax-xitwa eċċezzjonalment kiesħa ta bejn l-1986 u l-1987, meta l-ħażniet iż-żejda tal-prodotti agrikoli kienu ngħataw lill-għaqdiet tal-karità tal-Istati Membri sabiex dawn iqassmuhom lill-persuni fil-bżonn. Wara, din il-miżura saret waħda ta’ kull sena, msejsa fuq l-użu tal-ħażniet ta' intervent. Din l-iskema ppermettiet lill-Istati Membri jiżblokkaw il-ħażniet pubbliċi tal-ikel żejjed bil-għan li jintużaw bħala għajnuna alimentari. Il-proċess ta' riforma tal-Politika Agrikola Komuni (il-PAK), li nbeda fil-bidu tas-snin disgħin u li kellu l-għan li jnaqqas b'mod drastiku l-ħażniet ta' intervent Komunitarji, xorta waħda kkontribwixxa biex jawtorizza r-rikors għax-xiri mis-suq f'ċerti ċirkostanzi. Madankollu, din is-sena l-kwantitajiet fil-ħażniet ta' intervent huma suffiċjenti biex jippermettu li tiġi koperta l-biċċa l-kbira tal-pjan, u għalhekk jeħtieġ biss rikors limitat ħafna għax-xiri mis-suq. It-tnaqqis sostenibbli li sar fil-ħażniet ta' intervent xorta wassal għat-tfassil ta' proposti għal riforma tal-programm tal-għajnuna li għandhom l-għan li jadattawh għall-iżviluppi fil-PAK u li jtejbu l-effiċjenza tiegħu fir-rigward tal-persuni l-aktar fil-bżonn.

Il-parteċipazzjoni tal-Istati Membri fil-programm hija volontarja, u l-Kummissjoni tadotta pjan ġdid kull sena . L-għajnuna ġeneralment tingħata lil firxa wiesgħa ta' nies li qed jgħixu fil-faqar, fosthom lil familji f'diffikultajiet, lil nies anzjani li ma għandhomx biżżejjed mezzi, lil dawk bla dar, lill-persuni b'diżabbiltà, lil tfal li jinsabu f'riskju, lill-foqra li jaħdmu, lill-ħaddiema immigranti u lill-persuni li qed ifittxu l-ażil, bl-Istati Membri jaħdmu mal-għaqdiet tal-karità u/jew mas-servizzi soċjali lokali.

L-Istati Membri li jixtiequ jieħdu sehem fil-programm jgħarrfu lill-Kummissjoni fil-bidu ta' kull sena u mbagħad jgħarrfuha bil-ħtiġijiet tagħhom għall-prodotti speċifiċi. Għandhom ukoll jipprovdulha rapport dwar l-implimentazzjoni tal-programm.

Għalkemm l-UE għandha, bħala medja, wieħed mill-ogħla standards tal-għajxien fid-dinja, hemm nies li ma għandhomx biex jieklu b'mod xieraq. Skont l-istimi l-aktar reċenti, bħala medja, 17 % tal-popolazzjoni tal-Unjoni Ewropea tgħix fuq l-għatba tal-faqar jew tgħix fil-faqar u, bħala konsegwenza, tħabbat wiċċha mal-faqar alimentari, hekk li, pereżempju, lanqas tista' tiekol ikla bbilanċjata kull jumejn.

Għal aktar tagħrif:

  • Għal dokumenti u iktar tagħrif dwar il-programm ta' tqassim tal-ikel għall-persuni li huma l-iktar fil-bżonn, jekk jogħġbok ara: http://ec.europa.eu/agriculture/markets/freefood/index_en.htm

  • Anness 1: Il-kwantità ta' kull tip ta' prodott li għandha tittieħed mill-ħażniet ta' intervent Komunitarji sabiex titqassam fl-Istati Membri fil-qafas tal-pjan tal-2011

  • Anness 2: Ir-riżorsi disponibbli għall-Istati Membri fil-qafas tal-pjan tal-2011

Anness 1:

Il-kwantità ta' kull tip ta' prodott li għandha tittieħed mill-ħażniet ta' intervent Komunitarji sabiex titqassam fl-Istati Membri fil-qafas tal-pjan tal-2011

(f'tunnellati)

Stat Membru

Ċereali

Butir

Trab tal-ħalib xkumat

Zokkor

Il-Belġju

74 030

-

1 687

Il-Bulgarija

103 318

-

-

Ir-Repubblika Ċeka

401

-

-

9

L-Estonja**

7 068

-

-

L-Irlanda

250

109

-

Il-Ġreċja

88 836

976

-

Spanja

305 207

-

23 507

Franza

491 108

-

11 305

L-Italja

467 683

-

28 281

Il-Latvja

50 663

-

730

Il-Litwanja

61 000

-

704

Il-Lussemburgu***

-

-

-

L-Ungerija

132 358

-

-

Malta

5 990

-

-

Il-Polonja

441 800

-

15 686

Il-Portugall

61 906

458

5 000

Ir-Rumanija

370 000

-

5 600

Is-Slovenja

14 159

-

500

Is-Slovakkja

45 000

-

-

Il-Finlandja

38 500

-

899

Total

2 759 277

1 543

93 899

9

Anness 2:

Ir-riżorsi disponibbli għall-Istati Membri fil-qafas tal-pjan tal-2011

(f'EUR)

Stat Membru

Tqassim

Il-Belġju

10 935 075

Il-Bulgarija

11 042 840

Ir-Repubblika Ċeka

120 462

L-Estonja

782 938

L-Irlanda

1 196 457

Il-Ġreċja

20 045 000

Spanja

74 731 353

Franza

72 741 972

L-Italja

100 649 380

Il-Latvja

6 723 467

Il-Litwanja

7 781 341

Il-Lussemburgu

107 483

L-Ungerija

14 146 729

Malta

640 243

Il-Polonja

75 320 186

Il-Portugall

20 513 026

Ir-Rumanija

49 578 143

Is-Slovenja

2 409 038

Is-Slovakkja

4 809 692

Il-Finlandja

5 725 175

Total

480 000 000


Side Bar