Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1284

Briselē, 2010. gada 4. oktobrī

Eiropa apstiprina 500 miljonus eiro, kas 2011. gadā pārtikas atbalsta veidā piešķirami trūcīgajiem iedzīvotājiem

Vienotā TKO vadības komiteja balsoja par dalībvalstu iesniegtajiem pārtikas palīdzības plāniem saistībā ar 2011. gada atbalsta shēmu trūcīgajiem iedzīvotājiem. Nākamajā gadā 20 dalībvalstis izmantos šo shēmu, kurā Čehija piedalīsies pirmo reizi. Sākotnēji tajā bija paredzēts izmantot lauksaimniecības produkcijas liekos krājumus („intervences krājumus”), tos izdalot trūcīgajiem, taču 1990. gadu vidū tika izdarīti grozījumi, paredzot iespēju konkrētos apstākļos programmas vajadzībām intervences krājumus papildināt ar iepirkumiem tirgū. Tomēr šogad esošie intervences krājumi (labība, piena pulveris, ierobežots sviesta daudzums) sedz lielāko daļu 2011. gada plāna vajadzību, un iepirkumi tirgū būs nepieciešami ierobežotā apmērā. Piešķirtais budžets ir 500 miljoni eiro — tikpat, cik bija paredzēts 2009. un 2010. gada plānā. 2011. gada shēma nav saistīta ar nesen grozīto priekšlikumu pielāgot shēmu nākotnē [sk. IP/10/1141]. Tuvākajā laikā Komisija gatavojas pieņemt 2011. gada plānu.

ES lauksaimniecības un lauku attīstības komisārs Dačans Čološs attiecībā uz programmu sacīja: "Palīdzības shēma trūcīgajiem iedzīvotājiem vēl vairāk apliecina, ka kopējā lauksaimniecības politika nav paredzēta tikai lauksaimniekiem, bet visiem ES iedzīvotājiem." Pagājušajā gadā aptuveni 13 miljoni iedzīvotāju saņēma palīdzību no dažādām valsts programmām.

Vispārēja informācija

Plāns pārtikas bezmaksas izdalīšanai vistrūcīgākajām personām Kopienā tika uzsākts steidzamā kārtā 1986./1987. gada ārkārtēji aukstajā ziemā, kad lauksaimniecības produktu liekie krājumi tika nodoti dalībvalstu labdarības organizācijām, lai tos izdalītu grūtībās nonākušajām personām. Pēc tam šis pasākums tika turpināts, un tas ir balstīts uz intervences krājumu izmantošanu. Šīs programmas ietvaros dalībvalstis varēja izmantot valsts liekos pārtikas krājumus pārtikas palīdzības sniegšanai. Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) reforma, kura tika uzsākta 1990. gadu sākumā un kurā tika paredzēts ievērojami samazināt Kopienas intervences krājumus, bija viens no faktoriem, kas ļāva konkrētos apstākļos veikt iepirkumus tirgū. Tomēr šogad pieejamais intervences krājumu apjoms ir pietiekams, lai lielā mērā segtu plānā paredzēto, un iepirkumi tirgū jāveic tikai nosacīti nelielā apjomā. Ņemot vērā intervences krājumu pastāvīgu samazināšanu, tika izstrādāts programmas reformas projekts ar mērķi pielāgot programmu KLP izmaiņām un uzlabot tās efektivitāti attiecībā uz vistrūcīgākajām personām.

Dalībvalstu līdzdalība programmā ir brīvprātīga, un Komisija katru gadu pieņem jaunu plānu. Dalībvalstīm sadarbojoties ar labdarības organizācijām un/vai vietējiem sociālajiem dienestiem, palīdzību parasti sniedz visdažādākajiem nabadzīgo iedzīvotāju slāņiem, tostarp grūtībās nokļuvušām ģimenēm, gados veciem cilvēkiem, kuriem nepietiek līdzekļu izdzīvošanai, bezpajumtniekiem, nespējniekiem, bērniem no riska grupām, trūcīgiem strādājošajiem, strādniekiem migrantiem un patvēruma meklētājiem.

Dalībvalstis, kuras vēlas piedalīties programmā, par to katra gada sākumā paziņo Komisijai un pēc tam tai paziņo savas vajadzības attiecībā uz konkrētiem produktiem. Dalībvalstīm ir arī jāiesniedz Komisijai pārskata ziņojums par programmas īstenošanu.

Lai gan dzīves līmenis ES kopumā ir viens no augstākajiem pasaulē, tomēr daļai tās iedzīvotāju nav iespēju būt pietiekami paēdušiem. Saskaņā ar jaunākajiem aprēķiniem vidēji 17 % Eiropas Savienības iedzīvotāju dzīvo uz nabadzības sliekšņa vai zem tā un tādējādi saskaras ar trūkumu pārtikas ziņā, piemēram, tas nozīmē, ka viņi ik pārdienu nevar atļauties ēst sabalansētu ēdienu.

Papildu informācija

  • Dokumentus un plašāku informāciju par programmu pārtikas sadalei vistrūcīgākajiem iedzīvotājiem skatīt http://ec.europa.eu/agriculture/markets/freefood/index_en.htm

  • 1. pielikums. Katra veida produktu daudzums, kas jāizņem no Kopienas intervences krājumiem izdalīšanai katrā dalībvalstī saskaņā ar 2011. gadam izstrādāto plānu

  • 2. pielikums. Finanšu līdzekļi, kas pieejami 2011. gada plāna izpildei katrā dalībvalstī

1. pielikums

Katra veida produktu daudzums, kas jāizņem no Kopienas intervences krājumiem izdalīšanai katrā dalībvalstī saskaņā ar 2011. gadam izstrādāto plānu

(tonnās)

Dalībvalsts

Labība

Sviests

Sausais vājpiens

Cukurs

Belgique/België

74 030

-

1 687

България

103 318

-

-

Česká Republika *

401

-

-

9

Eesti **

7 068

-

-

Eire / Ireland

250

109

-

Elláda

88 836

976

-

España

305 207

-

23 507

France

491 108

-

11 305

Italia

467 683

-

28 281

Latvija

50 663

-

730

Lietuva

61 000

-

704

Luxembourg ***

-

-

-

Magyarország

132 358

-

-

Malta

5 990

-

-

Polska

441 800

-

15 686

Portugal

61 906

458

5 000

România

370 000

-

5 600

Slovenija

14 159

-

500

Slovakia

45 000

-

-

Suomi / Finland

38 500

-

899

Kopā

2 759 277

1 543

93 899

9

2. pielikums

Finanšu līdzekļi, kas pieejami 2011. gada plāna izpildei katrā dalībvalstī

(EUR)

Dalībvalsts

Sadale

Belgique/België

10 935 075

България

11 042 840

Česká republika 

120 462

Eesti

782 938

Éire/Ireland

1 196 457

Elláda

20 045 000

España

74 731 353

France

72 741 972

Italia

100 649 380

Latvija

6 723 467

Lietuva

7 781 341

Luxembourg

107 483

Magyarország

14 146 729

Malta

640 243

Polska

75 320 186

Portugal

20 513 026

România

49 578 143

Slovenija

2 409 038

Slovakia

4 809 692

Suomi/Finland

5 725 175

Kopā

480 000 000


Side Bar