Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1284

Briuselis, 2010 m. spalio mėn. 4 d.

2011 m. Europa skirs 500 mln. eurų vertės pagalbą maistu skurstantiesiems

Bendro BRO valdybos komitete buvo balsuojama dėl valstybių narių pagalbos maistu planų, pateiktų pagal 2011 m. Pagalbos skurstantiesiems programą. Kitais metais programoje dalyvaus 20 valstybių narių; Čekija joje dalyvaus pirmą kartą. Iš pradžių programos tikslas buvo išdalyti sukauptą žemės ūkio produkcijos perteklių (intervencines atsargas) skurstantiesiems, tačiau dešimtojo dešimtmečio viduryje ji iš dalies pakeista, kad tam tikrais atvejais intervencines atsargas būtų galima papildyti rinkoje įsigytais produktais. Tačiau šiais metais intervencinių atsargų (grūdų, pieno miltelių, šiek tiek sviesto) sukaupta pakankamai, kad būtų patenkinti beveik visi 2011 m. plane numatyti poreikiai, todėl produktų įsigyti rinkoje reikės nedaug. Tam skirtas 500 mln. eurų biudžetas yra toks pat, kaip 2009 ir 2010 m. planų. 2011 m. programa nėra susijusi su neseniai pakeistu pasiūlymu ateityje iš dalies pakeisti programą [žr. IP/10/1141]. 2011 m. planą Komisija jau turi priimti artimiausiu metu.

Už žemės ūkį ir kaimo plėtrą atsakingas Komisijos narys Dacianas Cioloşas, kalbėdamas apie šią programą, teigė: „Pagalbos skurstantiesiems programa dar kartą patvirtinama, kad bendroji žemės ūkio politika yra skirta ne tik ūkininkams, bet ir visiems ES piliečiams. Apskaičiuota, kad praėjusiais metais pagalbą pagal įvairias nacionalines programas gavo 13 mln. žmonių.“

Pagrindiniai faktai

Nemokamai dalijamo maisto vargingiausiems Bendrijos gyventojams planas skubos tvarka pradėtas vykdyti ypač šaltą 1986–1987 metų žiemą, kai sukauptas žemės ūkio produktų perteklius buvo atiduotas valstybių narių labdaros organizacijoms, kad šios jį išdalytų skurstantiesiems. Nuo tada ši priemonė, kurios pagrindas yra intervencinės atsargos, taikoma nuolat. Pagal šią programą valstybės narės maisto pertekliaus valstybines atsargas gali panaudoti kaip pagalbą maistu. Tačiau dešimtojo dešimtmečio pradžioje pradėta bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) reforma, kurios tikslas – kuo labiau sumažinti Bendrijos intervencines atsargas, tapo vienu iš veiksnių, dėl kurių pradėta leista produktus pirkti rinkoje, jei susiklosto tam tikros aplinkybės. Tačiau šiais metais intervencinių atsargų sukaupta tiek, kad jų pakaks beveik visiems plane numatytiems poreikiams patenkinti, todėl produktų rinkoje įsigyti reikės nedaug. Vis dėlto, kadangi intervencinių atsargų kiekis pamažu mažinamas, buvo pateiktas siūlymas pertvarkyti pagalbos programą atsižvelgiant į bendrosios žemės ūkio politikos pokyčius ir taip veiksmingiau pagelbėti skurstantiesiems.

Valstybės narės pačios nusprendžia, ar dalyvauti programoje pagal Komisijos kasmet priimamą naują planą. Valstybės narės pagalbą paprastai teikia įvairiems skurdžiai gyvenantiems žmonėms, įskaitant sunkiai gyvenančias šeimas, pakankamai pajamų neturinčius vyresnio amžiaus žmones, benamius, neįgaliuosius, rizikos grupės vaikus, mažai uždirbančius asmenis, darbuotojus migrantus ir prieglobsčio ieškančius asmenis, per labdaros organizacijas ir (arba) vietos socialines tarnybas.

Programoje norinčios dalyvauti valstybės narės kiekvienų metų pradžioje apie tai praneša Komisijai, o vėliau informuoja, kiek ir kokių produktų joms reikės. Be to, jos privalo Komisijai pateikti programos įgyvendinimo ataskaitą.

Nors ES piliečių gyvenimo lygis yra vidutiniškai vienas iš aukščiausių pasaulyje, vis dėl to yra žmonių, kuriems nepakanka maisto. Naujausiais duomenimis, vidutiniškai 17 % Europos Sąjungos gyventojų gyvena ties skurdo riba arba žemiau jos, todėl jaučia maisto stygių, dėl kurio, pavyzdžiui, neišgali bent kartą per dvi dienas visavertiškai pavalgyti.

Daugiau informacijos

  • Daugiau dokumentų ir informacijos apie pagalbos maistu labiausiai nepasiturintiems žmonėms programą rasite http://ec.europa.eu/agriculture/markets/freefood/index_en.htm

  • 1 priedas. Kiekvienos rūšies produktų kiekis, kuris pagal 2011 m. planą turi būti paimtas iš Bendrijos intervencinių atsargų ir paskirstytas valstybėse narėse

  • 2 priedas. Valstybėms narėms pagal 2011 m. planą skirtos lėšos

1 priedas.

Kiekvienos rūšies produktų kiekis, kuris pagal 2011 m. planą turi būti paimtas iš Bendrijos intervencinių atsargų ir paskirstytas valstybėse narėse

(tonomis)

Valstybė narė

Javai

Sviestas

Nugriebto pieno milteliai

Cukrus

Belgique/België

74 030

-

1 687

България

103 318

-

-

Česká Republika *

401

-

-

9

Eesti **

7 068

-

-

Eire / Airija

250

109

-

Elláda

88 836

976

-

España

305 207

-

23 507

France

491 108

-

11 305

Italia

467 683

-

28 281

Latvija

50 663

-

730

Lietuva

61 000

-

704

Luxembourg ***

-

-

-

Magyarország

132 358

-

-

Malta

5 990

-

-

Polska

441 800

-

15 686

Portugal

61 906

458

5 000

România

370 000

-

5 600

Slovenija

14 159

-

500

Slovakia

45 000

-

-

Suomi / Suomija

38 500

-

899

Iš viso

2 759 277

1 543

93 899

9

2 priedas

Valstybėms narėms pagal 2011 m. planą skirtos lėšos

(eurais)

Member State

Distribution

Belgique/België

10 935 075

България

11 042 840

Česká republika 

120 462

Eesti

782 938

Éire/Airija

1 196 457

Elláda

20 045 000

España

74 731 353

France

72 741 972

Italia

100 649 380

Latvija

6 723 467

Lietuva

7 781 341

Luxembourg

107 483

Magyarország

14 146 729

Malta

640 243

Polska

75 320 186

Portugal

20 513 026

România

49 578 143

Slovenija

2 409 038

Slovakia

4 809 692

Suomi/Suomija

5 725 175

Iš viso

480 000 000


Side Bar