Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1284

Brüsszel, 2010. október 4.

Az Európai Unió 500 millió eurós összeget hagyott jóvá a 2011-ben a rászorulóknak nyújtandó támogatás céljára

Az egységes közös piacszervezéssel foglalkozó irányítóbizottság szavazott a rászorulóknak nyújtott támogatás programjának keretében a tagállamok által a 2011. évre vonatkozóan benyújtott élelmiszer-segélyezési tervekről. A jövő évben 20 tagállam fog részt venni a programban, köztük – most első alkalommal – a Cseh Köztársaság. A program eredetileg azzal a céllal jött létre, hogy a mezőgazdasági termelőknél felhalmozódott élelmiszer-felesleget (azaz az „intervenciós készleteket”) elossza a rászorulók között. A 90-es évek derekán a program úgy módosult, hogy bizonyos feltételek mellett az intervenciós készletek piaci beszerzéssel is kiegészíthetőek legyenek. Idén mindazonáltal a rendelkezésre álló intervenciós készletek (gabonafélék, tejpor és korlátozott mennyiségű vaj) javarészt fedezik a 2011. évi tervben megállapított igényeket, így csak csekély mértékben van szükség piaci beszerzésre. A program keretében – a 2009. és a 2010. évhez hasonlóan – 500 millió eurós költségvetés áll rendelkezésre. A 2011. évi program nem kapcsolódik a program jövőbeli kiigazítására vonatkozó javaslat közelmúltban módosított változatához [lásd: IP/10/1141]. A Bizottság a közeljövőben elfogadja a 2011. évi tervet.

Dacian Cioloș mezőgazdasági és vidékfejlesztési biztos a következőket nyilatkozta a programról: „A rászorulóknak nyújtott támogatás programja további bizonyítéka annak, hogy a közös agrárpolitika nem csupán a mezőgazdasági termelők, hanem valamennyi uniós polgár javát szolgálja. Az elmúlt évben a becslések szerint 13 millióan részesültek támogatásban a különböző tagállami programok keretében.”

Előzmények

A Közösség leginkább rászoruló polgárainak először 1986–1987 rendkívül hideg telén osztottak ingyenesen élelmiszert. A kialakult szükséghelyzetben a mezőgazdasági termékek felesleges készletei a tagállamok jótékonysági szervezeteinek közreműködésével jutottak el a rászorulókhoz. Később az intézkedés állandósult, alapját immár az intervenciós készletek képezték. A program keretében ugyanis a tagállamok élelmiszersegélyként hasznosíthatták az állami készletekben felhalmozott élelmiszer-felesleget. Az 1990-es évek elején megkezdődött a közös agárpolitika (KAP) reformja, amely célul tűzte ki a közösségi intervenciós készletek drasztikus csökkentését. Többek között ez volt az oka annak, hogy bizonyos feltételek mellett engedélyezték a készletek piaci beszerzését. Ebben az évben azonban a terv jórészt a rendelkezésre álló intervenciós készletek felhasználásával is teljesíthető, így viszonylag kis mértékben kell piaci beszerzésekre támaszkodni. Az intervenciós készletek tartós csökkenése ugyanakkor a támogatási program reformjára vonatkozó javaslatok kidolgozásához vezetett. A reform célja az lenne, hogy a program igazodjon a KAP-ban bekövetkező változásokhoz, valamint hatékonyabban segítse a leginkább rászorulókat.

A tagállamok saját belátásuk szerint dönthetnek a programban való részvételről. A Bizottság minden évben új tervet hagy jóvá. A segélyt általában a nélkülözők legkülönfélébb csoportjai kapják, így például hátrányos helyzetű családok, kisnyugdíjasok, hajléktalanok, fogyatékkal élők, veszélyeztetett gyermekek, a létminimum alatt élők, migráns munkavállalók, valamint menedékkérők. A tagállamok jótékonysági szervezetek és/vagy szociális szolgáltatásokat nyújtó helyi intézmények közreműködésével osztják szét a segélyeket.

Azok a tagállamok, amelyek részt kívánnak venni a programban, erről minden év elején értesítik a Bizottságot, majd a későbbiekben bejelentik az egyes termékek iránti igényüket. Ezenkívül a program megvalósításáról utólag jelentést kell benyújtaniuk.

Jóllehet az Európai Unión belüli életszínvonal világviszonylatban és átlagosan a legmagasabbak közé tartozik, az EU sok polgárának még sincs lehetősége megfelelően táplálkozni. A legfrissebb becslések szerint átlagosan az Európai Unió népességének 17%-a él a szegénységi küszöb alatt vagy ahhoz közeli szinten, ami azzal jár, hogy táplálkozásuk hiányos, vagyis például minden másnap sincs lehetőségük a kiegyensúlyozott táplálkozásra.

További információk:

  • A leginkább rászoruló személyek javára létrehozott élelmiszer-osztási programra vonatkozó dokumentumokat és további információkat lásd a következő weboldalon: http://ec.europa.eu/agriculture/markets/freefood/index_en.htm

  • 1. melléklet: A 2011. évi terv keretében a közösségi intervenciós készletekből elosztás céljából a tagállamok rendelkezésére bocsátandó termékek mennyisége terméktípusonként

  • 2. melléklet: A 2011. évi terv keretében rendelkezésre álló források eloszlása a tagállamok között

1. melléklet:

A 2011. évi terv keretében a közösségi intervenciós készletekből elosztás céljából a tagállamok rendelkezésére bocsátandó termékek mennyisége terméktípusonként

(tonna)

Tagállam

Gabonafélék

Vaj

Sovány tejpor

Cukor

Belgique/België

74 030

-

1 687

България

103 318

-

-

Česká Republika *

401

-

-

9

Eesti **

7 068

-

-

Eire / Ireland

250

109

-

Elláda

88 836

976

-

España

305 207

-

23 507

France

491 108

-

11 305

Italia

467 683

-

28 281

Latvija

50 663

-

730

Lietuva

61 000

-

704

Luxembourg ***

-

-

-

Magyarország

132 358

-

-

Malta

5 990

-

-

Polska

441 800

-

15 686

Portugal

61 906

458

5 000

România

370 000

-

5 600

Slovenija

14 159

-

500

Slovakia

45 000

-

-

Suomi / Finland

38 500

-

899

Összesen

2 759 277

1 543

93 899

9

2. melléklet:

A 2011. évi terv keretében rendelkezésre álló források eloszlása a tagállamok között

(EUR)

Tagállam

Forrás

Belgique/België

10 935 075

България

11 042 840

Česká republika 

120 462

Eesti

782 938

Éire/Ireland

1 196 457

Elláda

20 045 000

España

74 731 353

France

72 741 972

Italia

100 649 380

Latvija

6 723 467

Lietuva

7 781 341

Luxembourg

107 483

Magyarország

14 146 729

Malta

640 243

Polska

75 320 186

Portugal

20 513 026

România

49 578 143

Slovenija

2 409 038

Slovakia

4 809 692

Suomi/Finland

5 725 175

Összesen

480 000 000


Side Bar