Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1284

Bryssel 4. lokakuuta 2010

EU myöntää 500 miljoonaa euroa vähävaraisimmille vuodeksi 2011 suunnattavaan elintarvikeapuun

Maatalouden yhteisten markkinajärjestelyjen hallintokomitea on hyväksynyt jäsenvaltioiden vuodeksi 2011 esittämät elintarvikeapusuunnitelmat. Ohjelmaan osallistuu ensi vuonna 20 jäsenvaltiota, ja mukana on ensimmäistä kertaa myös Tšekki. Alun perin ohjelmassa toimitettiin apua tarvitseville elintarvikkeita maataloustuotannon ylijäämävarastoista eli ns. interventiovarastoista, mutta 1990-luvun puolivälissä ohjelmaa muutettiin siten, että hankintoja voidaan tietyin edellytyksin tehdä myös markkinoilta. Vuoden 2011 suunnitelman tarpeet pystytään kuitenkin kattamaan suurelta osin tämänvuotisista interventiovarastoista (vilja, maitojauhe ja rajoitetussa määrin voi), eikä markkinoilta tehtäviin hankintoihin tarvitse juurikaan turvautua. Suunnitelmaan myönnetty rahoitus on vuosien 2009 ja 2010 tavoin 500 miljoonaa euroa. Hiljattain esitetty tarkistettu ehdotus ohjelman mukauttamiseksi tulevaisuudessa [ks. IP/10/1141] ei vaikuta vuoden 2011 suunnitelmaan, jonka komissio hyväksyy piakkoin.

Maataloudesta ja maaseudun kehittämisestä vastaava komission jäsen Dacian Ciolos totesi ohjelmasta seuraavaa: ”Vähävaraisille tarkoitettu elintarvikeapu on jälleen yksi osoitus siitä, ettei yhteinen maatalouspolitiikka ole olemassa vain viljelijöitä vaan kaikkia EU:n kansalaisia varten. Viime vuonna arviolta 13 miljoonaa ihmistä sai apua kansallisista ohjelmista.”

Taustaa

Elintarvikkeiden ilmaisjakelu yhteisön vähävaraisimmille henkilöille aloitettiin kiireellisenä toimenpiteenä poikkeuksellisen kylmänä talvena 1986–1987, jolloin maataloustuotteiden ylijäämävarastoja luovutettiin jäsenvaltioiden hyväntekeväisyysjärjestöille jaettavaksi apua tarvitseville. Toimenpiteestä tuli sittemmin pysyvä, ja se perustuu interventiovarastojen käyttöön. Ohjelman ansiosta jäsenvaltiot pystyvät hyödyntämään julkisia ylijäämävarastoja elintarvikeapuna. Yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) uudistuksessa, joka aloitettiin 1990-luvun alussa ja jonka tavoitteena oli yhteisön interventiovarastojen voimakas pienentäminen, päätettiin kuitenkin sallia turvautuminen markkinoilta tehtäviin hankintoihin tietyin edellytyksin. Tänä vuonna käytettävissä olevien interventiovarastojen määrä on silti riittänyt kattamaan suurelta osin suunnitelman tarpeet, minkä vuoksi markkinaostoihin on tarvinnut turvautua vain vähän. Interventiovarastojen pysyvän supistumisen vuoksi ohjelmasta on kuitenkin laadittu uudistusehdotus, jonka tavoitteena on mukauttaa sitä yhteisen maatalouspolitiikan kehitykseen ja parantaa se tehokkuutta apua eniten tarvitseviin nähden.

Jäsenvaltioiden osallistuminen ohjelmaan on vapaaehtoista, ja komissio hyväksyy uuden suunnitelman vuosittain. Apua toimitetaan tavallisesti erilaisista syistä köyhyydessä eläville, esimerkiksi vaikeassa tilanteessa oleville perheille, vähävaraisille vanhuksille, kodittomille, vammaisille, syrjäytymisvaarassa oleville lapsille, pienipalkkaisille, siirtotyöläisille ja turvapaikanhakijoille, ja jäsenvaltiot toimivat yhteistyössä hyväntekeväisyysjärjestöjen ja/tai paikallisen sosiaalitoimen kanssa.

Jäsenvaltiot, jotka haluavat osallistua ohjelmaan, antavat siitä komissiolle tiedon vuoden alussa ja ilmoittavat tämän jälkeen tuotetarpeensa. Lisäksi niiden on toimitettava komissiolle jälkikäteen raportti ohjelman täytäntöönpanosta.

Vaikka elintaso EU:ssa kuuluukin keskimäärin maailman korkeimpiin, kaikki eivät pysty huolehtimaan riittävästä ravinnosta. Viimeisimpien arvioiden mukaan Euroopan unionin väestöstä keskimäärin 17 prosenttia elää köyhyysrajalla tai sen alapuolella, minkä vuoksi tällä väestönosalla ei ole varaa monipuoliseen ravintoon eikä monipuoliseen ateriaan edes joka toinen päivä.

Lisätietoja:

  • Ohjelmasta on saatavilla lisätietoja seuraavassa internet-osoitteessa: http://ec.europa.eu/agriculture/markets/freefood/index_en.htm

  • Liite 1: Tuotemäärät, jotka voidaan poistaa yhteisön interventiovarastoista jaettaviksi jäsenvaltioissa vuoden 2011 suunnitelman mukaisesti.

  • Liite 2: Jäsenvaltioiden käyttöön myönnetyt määrärahat vuoden 2011 suunnitelmassa.

Liite 1

Tuotemäärät, jotka voidaan poistaa yhteisön interventiovarastoista jaettaviksi jäsenvaltioissa vuoden 2011 suunnitelman mukaisesti.

(tonnia)

Jäsenvaltio

Vilja

Voi

Rasvaton maitojauhe

Sokeri

Belgique/België

74 030

-

1 687

България

103 318

-

-

Česká Republika *

401

-

-

9

Eesti **

7 068

-

-

Eire / Ireland

250

109

-

Elláda

88 836

976

-

España

305 207

-

23 507

France

491 108

-

11 305

Italia

467 683

-

28 281

Latvija

50 663

-

730

Lietuva

61 000

-

704

Luxembourg ***

-

-

-

Magyarország

132 358

-

-

Malta

5 990

-

-

Polska

441 800

-

15 686

Portugal

61 906

458

5 000

România

370 000

-

5 600

Slovenija

14 159

-

500

Slovakia

45 000

-

-

Suomi/Finland

38 500

-

899

Yhteensä

2 759 277

1 543

93 899

9

Liite 2

Jäsenvaltioiden käyttöön myönnetyt määrärahat vuoden 2011 suunnitelmassa

(euroina)

Jäsenvaltio

Määrärahat

Belgique/België

10 935 075

България

11 042 840

Česká republika 

120 462

Eesti

782 938

Irlanti

1 196 457

Elláda

20 045 000

España

74 731 353

France

72 741 972

Italia

100 649 380

Latvija

6 723 467

Lietuva

7 781 341

Luxembourg

107 483

Magyarország

14 146 729

Malta

640 243

Polska

75 320 186

Portugal

20 513 026

România

49 578 143

Slovenija

2 409 038

Slovakia

4 809 692

Suomi/Finland

5 725 175

Yhteensä

480 000 000


Side Bar