Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1284

V Bruselu dne 4. října 2010

EU věnuje v roce 2011 500 milionů eur na potravinou pomoc pro nejchudší

Plány potravinové pomoci, které členské státy předložily v programu pomoci potřebným na rok 2011, byly odhlasovány řídícím výborem jednotné společné organizace trhu. V příštím roce se mezi dvaceti zúčastěnými státy poprvé objeví také Česká republika. Program, jehož původním účelem bylo poskytnout přebytečné zásoby zemědělských produktů („intervenční zásoby“) potřebným osobám, byl v polovině 90. let pozměněn, aby za určitých podmínek mohly být intervenční zásoby doplněny nákupy na trhu. V tomto roce však existující intervenční zásoby (obiloviny, sušené mléko, omezené množství másla) z velké části pokrývají potřeby plánu pro rok 2011. Nákup na trhu je tedy nezbytný jen v omezené míře. Přidělený rozpočet činí 500 milionů EUR, což odpovídá částkám plánovaným v letech 2009 a 2010. Programu na rok 2011 se netýká nedávno pozměněný návrh, který má za cíl program v budoucnu upravit [viz IP/10/1141]. Komise by měla plán na rok 2011 schválit v nejbližší době.

Dacian Ciolos, komisař pro zemědělství a rozvoj venkova, k programu uvedl: „Program pomoci potřebným osobám znovu dokazuje, že společná zemědělská politika není jen pro zemědělce, ale pro všechny občany EU. 13 milionů lidí těžilo v loňském roce z této pomoci formou různých vnitrostátních programů.“

Souvislosti

Potraviny byly nejchudším osobám ve Společenství poprvé bezplatně distribuovány v naléhavé situaci během výjimečně chladné zimy na přelomu let 1986 a 1987. Tehdy byly přebytečné zásoby zemědělských produktů poskytnuty charitativním organizacím členských států, které je měly distribuovat potřebným osobám. Postupem času toto opatření získalo trvalý charakter a bylo založeno na intervenčních zásobách. Program umožňoval členským státům uvolnit veřejné zásoby přebytečných potravin jako potravinovou pomoc. Proces reformy společné zemědělské politiky (SZP) zahájený na počátku 90. let, jehož cílem bylo drasticky snížit intervenční zásoby Společenství, přispěl k tomu, že je možné za určitých podmínek nakupovat potraviny na trhu. Tento rok však dostupné množství intervenčních zásob umožnilo pokrýt téměř veškerou plánovanou potřebu. Nákup na trhu byl tak nezbytný jen ve velmi malé míře. Trvalé snížení intervenčních zásob ovšem vedlo k vypracování návrhu reformy programu, jejímž cílem je přizpůsobit program vývoji SZP a zlepšit jeho výkonnost se zaměřením na nejchudší osoby.

Účast členských států na programu je dobrovolná, přičemž Komise každoročně přijímá nový plán. Pomoc je zpravidla poskytována nejrůznějším kategoriím osob žijícím v chudobě, zejména rodinám v obtížné situaci, starším lidem s nedostatečnými prostředky, bezdomovcům, zdravotně postiženým, ohroženým dětem, pracujícím s nízkými příjmy, migrujícím pracovníkům a uchazečům o azyl. Členské státy v tomto ohledu spolupracují s charitami či místními sociálními službami.

Členské státy, které mají zájem se programu účastnit, na počátku každého roku oznámí tuto skutečnost Komisi a následně ji informují o potřebném množství konkrétních produktů. Členské státy rovněž Komisi podají zprávu o tom, jak byl program prováděn.

Přestože má EU v průměru jednu z celosvětově nejvyšších životních úrovní, nejsou si někteří lidé schopni zajistit správnou výživu. Podle nejnovějších odhadů žije v průměru 17 % obyvatel Evropské unie pod hranicí chudoby (nebo na této hranici). V důsledku toho čelí potravinové nouzi, což například znamená, že si tito lidé nemohou jednou za dva dny dovolit vyvážené jídlo.

Další informace:

  • Dokumentaci a další informace o potravinovém programu pro nejchudší občany naleznete na adrese: http://ec.europa.eu/agriculture/markets/freefood/index_en.htm

  • Příloha 1: Množství jednotlivých typů produktů, které se z intervenčních zásob Společenství rozdělí v jednotlivých členských státech podle plánu na rok 2011

  • Příloha 2: Zdroje uvolněné pro členské státy podle plánu na rok 2011

Příloha 1:

Množství jednotlivých typů produktů, které se z intervenčních zásob Společenství rozdělí v jednotlivých členských státech podle plánu na rok 2011

(v tunách)

Členský stát

Obiloviny

Máslo

Sušené odtučněné mléko

Cukr

Belgique/België

74 030

-

1 687

България

103 318

-

-

Česká Republika *

401

-

-

9

Eesti **

7 068

-

-

Eire / Ireland

250

109

-

Elláda

88 836

976

-

España

305 207

-

23 507

France

491 108

-

11 305

Italia

467 683

-

28 281

Latvija

50 663

-

730

Lietuva

61 000

-

704

Luxembourg ***

-

-

-

Magyarország

132 358

-

-

Malta

5 990

-

-

Polska

441 800

-

15 686

Portugal

61 906

458

5 000

România

370 000

-

5 600

Slovenija

14 159

-

500

Slovakia

45 000

-

-

Suomi / Finland

38 500

-

899

Celkem

2 759 277

1 543

93 899

9

Příloha 2:

Zdroje uvolněné pro členské státy podle plánu na rok 2011

(v EUR)

Členský stát

Rozdělení

Belgique/België

10 935 075

България

11 042 840

Česká republika 

120 462

Eesti

782 938

Éire/Ireland

1 196 457

Elláda

20 045 000

España

74 731 353

France

72 741 972

Italia

100 649 380

Latvija

6 723 467

Lietuva

7 781 341

Luxembourg

107 483

Magyarország

14 146 729

Malta

640 243

Polska

75 320 186

Portugal

20 513 026

România

49 578 143

Slovenija

2 409 038

Slovakia

4 809 692

Suomi/Finland

5 725 175

Celkem

480 000 000


Side Bar