Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/10/1278

Брюксел, 1 октомври 2010 г.

Пакистан: Комисар Георгиева обявява удвояване на финансирането за жертвите на наводненията

Поради това, че милиони хора все още отчаяно се нуждаят от спешна хуманитарна помощ, комисарят по международното сътрудничество, хуманитарната помощ и реакцията при кризи Кристалина Георгиева обяви, че Европейската комисия ще увеличи повече от два пъти средствата за хуманитарна помощ за Пакистан, като общият ѝ размер достигне 150 милиона евро. Европейският съюз, включително Комисията и държавите-членки, предоставя хуманитарна помощ за жертвите на наводненията на стойност общо 320 милиона евро, а по-обширен пакет ще бъде обсъден на срещата на групата „Приятели на демократичен Пакистан“ на 14 и 15 октомври, на която ще бъде домакин върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и заместник-председател на Комисията Катрин Аштън.

Понастоящем Пакистан е изправен пред безпрецедентни наводнения в по-голямата част от страната. Повече от 20 милиона души са засегнати от наводненията и повече от 12,4 милиона души продължават да се нуждаят от спешна хуманитарна помощ. Комисар Георгиева заяви: „Като се има предвид мащаба на кризата и страданието на милиони хора, международната общност трябва значително да увеличи помощта си за жертвите на това бедствие. Това е единственият начин да се избегне още повече страдание. Моите експерти в тази област потвърждават, че призивът на ООН за събиране на 2 милиарда долара отразява големите потребности на пакистанския народ. Това е особено вярно за южната част на провинция Синд, където наводненията продължават.“

Това бедствие е допълнение към вече сложна извънредна ситуация, по отношение на която Комисията взема мерки от 2008 г. насам, особено през 2009 г., когато почти 3 милиона души бяха разселени в северните провинции и във федерално управляваните племенни територии. Комисарят заяви: „За съжаление много от тези вътрешно разселени лица вече се намираха в крайно затруднено положение, а сега са изложени на още повече страдание поради наводненията. Трябва да се убедим, че помощта, която предоставяме на Пакистан, е съобразена с неотложните им нужди.“

Контекст

От 31 юли досега Европейската комисия е предоставила хуманитарна помощ на стойност 70 милиона евро за жертвите на наводненията в Пакистан (вж. IP/10/1018, IP/10/1048 и IP/10/1056).

Финансираните от Комисията хуманитарни проекти се изпълняват от неправителствени хуманитарни организации, специализирани агенции на ООН и движението Червен полумесец. Обхванатите дейности включват здравни услуги, храна, водоснабдяване и санитарно-хигиенни услуги, (спешен) подслон, нехранителни стоки (одеяла, покривен найлон, комплекти с хигиенни принадлежности, комплекти с готварски принадлежности и т.н.), психологическа подкрепа и защита.

Държавите-членки на ЕС вече са заделили общо 170 милиона евро, от които 11 милиона представляват помощ в натура, като се очакват още дарения след ревизираната покана за предоставяне на средства на ООН от 17 септември, чрез която се цели събирането на 2 милиарда долара за хуманитарна помощ и първоначално възстановяване.

След като бе получена молба за помощ от правителството на Пакистан, на 6 август бе активиран Механизмът за гражданска защита на ЕС. Центърът за мониторинг и информация (MIC) в рамките на ECHO държи връзка с 31 държави, участващи в Механизма, някои от които предоставят на Пакистан помощ в натура (напр. уреди за пречистване на вода, комплекти за спешна медицинска помощ, палатки, електрически генератори).

За повече информация: http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm


Side Bar