Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE NL PT FI

IP/10/1277

Bryssel den 1 oktober 2010

Djurskydd: Kommissionen delar ut pris till barn i teckningstävlingen "Glada djur"

Tio barn från olika EU-länder kommer i morgon att få pris för sina teckningar i en teckningstävling som EU-kommissionen anordnade tidigare i år. Syftet med tävlingen var att öka medvetenheten om djurens rätt till goda levnadsförhållanden och att främja en human djurhållning. Prisceremonin äger rum i samband med den första internationella konferensen om vikten av att sprida information om djurskydd som inleds idag i Bryssel. Konferensen kommer att pågå i två dagar och organiseras gemensamt av kommissionen och det belgiska ordförandeskapet. Teckningstävlingen var öppen för barn upp till 13 år och kommissionen fick in över 1 500 teckningar från hela EU. Prins Laurent av Belgien kommer att dela ut priserna till de tio vinnarna.

Medborgare och konsumenter kan spela en viktig roll för djurens välbefinnande, säger John Dalli, EU-kommissionär med ansvar för hälsa och konsumentpolitik. Välinformerade medborgare kan göra ansvarsfulla val som kan påverka djurhållningen. För att EU:s framtida åtgärder för att förbättra kunskaperna om samt öka acceptansen och efterlevnaden av djurskyddslagstiftningen ska lyckas, måste vi öka människors kunskaper om djurens situation och informationsspridning i dessa frågor bör därför ingå som en av hörnstenarna i en framtida strategi för Europa, poängterar John Dalli.

Tävlingen

Barn är framtidens medborgare. Därför satsar kommissionen på att öka deras medvetenhet om djurs välbefinnande. Teckningstävlingen ”Glada djur” är inte kommissionens första initiativ i den här riktningen. Redan 2008 lanserade kommissionen Farmland – den första interaktiva och informativa webbplatsen för barn mellan nio och tolv år om välbefinnande för lantbruksdjur.

"Glada djur" anordnades som en del av kampanjen One Health (Djur + Människor = En hälsa), som finns representerad på jordbruksmässor och jordbruksutställningar över hela EU. Barnen ombads skicka in teckningar som illustrerar vad de tror skulle göra djur glada och friska. Över 1 500 barn deltog. Bidragen delades in i tre åldersgrupper: 6–8 år, 9–11 år och 12–13 år.

Tio vinnande teckningar har valts ut och kommissionen har bjudit in de tio barnen tillsammans med deras föräldrar till Bryssel, där de i morgon bitti kommer att få ta emot pris från prins Laurent. De kommer också att få tillfälle att bekanta sig med EU:s institutioner och lära sig mer om hur de arbetar.

Konferensen

Med den konferens som just nu anordnas i Bryssel vill kommissionen lyfta fram vikten av att man informerar allmänheten om djurskydd och ser till att de får kunskaper så att de kan engagera sig i hur djur ska behandlas. En särskilt viktig målgrupp är barn. Mottot för konferensen är "Vi är alla ansvariga" och konferensens logo, som föreställer en hand, en ko, ett får och en fågel, valdes ut för att tydliggöra länken mellan djur och människor.

I konferensen deltar forskare, tjänstemän, lärare, veterinärer och företrädare för icke-statliga organisationer från hela världen. De kommer att diskutera särskilda program och strategier om djurskydd. Slutsatserna från konferensen kommer att tjäna som utgångspunkt när kommissionen utarbetar en ny europeisk djurskyddsstrategi.

Bakgrund

Vikten av att informera barn i EU om djurskydd blev tydlig i samband med de första utbrotten av fågelinfluensan 2004. Barn såg på tv hur fjäderfä slaktades. Detta var nödvändigt för att hindra sjukdomen från att sprida sig ytterligare, men många barn, särskilt de yngre, reagerade starkt på det de såg och skickade brev och teckningar till kommissionen och bad den göra något för att skydda djuren.

Frågan om djurskydd har fått en mer framskjuten position i EU efter den 1 december 2009, då fördraget om Europeiska unionens funktionssätt trädde i kraft. I artikel 13 konstateras att även djur är kännande varelser. Där står att EU och EU-länderna ska ta hänsyn till djurens välfärd när EU:s politik i fråga om jordbruk, fiskeri, transport, inre marknad, forskning och teknisk utveckling samt rymdteknik utformas och genomförs.

Mer information:

http://www.animalwelfare-education.eu/

http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/index_en.htm


Side Bar