Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE SV PT FI

IP/10/1277

Brussel, 1 oktober 2010

Dierenwelzijn: Commissie verleent prijzen voor kindertekeningen over het onderwerp "Dieren blij maken"

Tien kinderen uit verschillende EU-lidstaten zullen morgen een prijs ontvangen voor hun inzending voor een tekenwedstrijd die de Europese Commissie eerder dit jaar georganiseerd heeft om de aandacht te vestigen op het thema dierenwelzijn en om de humane behandeling van dieren te bevorderen. Deze prijsuitreiking is onderdeel van een tweedaags evenement, de eerste International Conference on Animal Welfare Education, dat vandaag te Brussel begint en georganiseerd wordt door de Commissie en het Belgische voorzitterschap van de EU. De wedstrijd stond open voor jonge Europeanen tot dertien jaar oud. Er zijn meer dan 1500 tekeningen ontvangen uit de hele EU. Prins Laurent van België zal de prijzen uitreiken aan de tien winnaars.

Commissaris John Dalli (gezondheid en consumenten) verklaarde: "Als burgers en als consumenten kunnen wij een belangrijke rol spelen met betrekking tot het welzijn van dieren. Goed geïnformeerde burgers kunnen verantwoorde keuzes maken die van invloed zijn op de wijze waarop dieren worden gehouden." De Commissaris benadrukte: "Onderwijs is een centraal element in ons toekomstige beleid ter verbetering van het begrip van de EU-wetgeving inzake dierenwelzijn, en van de mate van aanvaarding en naleving van die wetgeving, en dient ook centraal te staan in de toekomstige Europese strategie."

De wedstrijd

Kinderen zijn de burgers van morgen. Een belangrijk deel van de inspanningen van de Commissie om de bewustwording van het thema dierenwelzijn te bevorderen is daarom op kinderen gericht. De tekenwedstrijd "Dieren blij maken" ("How to make animals happy") is niet het eerste initiatief van de Commissie in die richting. In 2008 heeft de Commissie "Farmland" gestart, de eerste interactieve en informatieve website over het welzijn van boerderijdieren voor kinderen van negen tot twaalf.

"Dieren blij maken" is georganiseerd als onderdeel van de One Health roadshow die landbouwbeurzen en -tentoonstellingen in de hele EU bezoekt. Kinderen werd gevraagd tekeningen in te sturen die laten zien wat er volgens hen nodig is om dieren gelukkig en gezond te maken. Meer dan 1500 kinderen namen deel. De inzenders werden verdeeld in drie leeftijdsgroepen: 6-8 jaar, 9-11 jaar en 12-13 jaar.

Uiteindelijk zijn 10 tekeningen geselecteerd. De Commissie heeft de winnaars en hun ouders uitgenodigd om naar Brussel te komen, waar zij morgen hun prijs zullen ontvangen uit handen van prins Laurent. Bij die gelegenheid zullen zij ook kennis maken met de instellingen en activiteiten van de EU.

De conferentie

De First International Conference on Animal Welfare Education heeft tot doel burgers te informeren over het thema dierenwelzijn en de aandacht te vestigen op het belang van voorlichting van het grote publiek, en met name Europese kinderen, over hoe dieren behandeld moeten worden. Het motto van de conferentie, "Iedereen is verantwoordelijk" ("Everyone is responsible") en het logo met een hand, een koe, een schaap en een vogel zijn gekozen om het belang van de banden tussen mens en dier te benadrukken.

Aan deze conferentie nemen universitaire deskundigen, ambtenaren, leerkrachten, dierenartsen en vertegenwoordigers van NGO's uit de hele wereld deel. Zij bespreken specifieke programma's en strategieën met betrekking tot dierenwelzijn. De Commissie hoopt gebruik te kunnen maken van de resultaten van de conferentie bij de voorbereiding van een nieuwe Europese Strategie voor dierenwelzijn.

Achtergrond

De noodzaak Europese kinderen te informeren over dierenwelzijn werd duidelijk bij de eerste ernstige uitbraken van vogelpest in 2004. Europese kinderen zagen op TV hoe pluimvee geruimd werd. Dit was noodzakelijk om verdere verspreiding van de ziekte te voorkomen. Veel kinderen, met name in de basisschoolleeftijd, reageerden op deze beelden door de Commissie brieven en tekeningen te sturen waarin zij aandrongen op actie ter bescherming van dieren.

Dierenwelzijn staat sinds 1 december 2009, toen het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie in werking trad, hoger op de agenda op EU-niveau. In artikel 13 wordt erkend dat dieren wezens met gevoel zijn. Dit artikel bepaalt dat de Unie en de lidstaten "... ten volle rekening (houden) met hetgeen vereist is voor het welzijn van dieren" bij het "formuleren en uitvoeren van het beleid van de Unie op het gebied van landbouw, visserij, vervoer, interne markt en onderzoek, technologische ontwikkeling en de ruimte."

Zie voor meer informatie:

http://www.animalwelfare-education.eu/

http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/index_en.htm


Side Bar