Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE NL SV PT

IP/10/1277

Bryssel 1. lokakuuta 2010

Eläinten hyvinvointi – Komissio jakaa lapsille ”Mikä saa eläimet onnellisiksi?” -piirustuskilpailun palkinnot

Kymmenen lasta saa huomenna palkinnon Euroopan komission aikaisemmin tänä vuonna järjestämässä piirustuskilpailussa. Kilpailun tavoitteena oli antaa tietoa eläinten hyvinvoinnista ja rohkaista lapsia kohtelemaan eläimiä inhimillisesti. Palkintojenjakoseremonia on osa nyt ensimmäisen kerran järjestettävää kaksipäiväistä kansainvälistä konferenssia, jonka aiheena on eläinten hyvinvointiin liittyvä koulutus. Konferenssin järjestävät Brysselissä komissio ja EU:n puheenjohtajavaltio Belgia. Kilpailu oli avoin alle 13-vuotiaille eurooppalaisille nuorille. Kilpailuun lähetettiin yli 1 500 piirustusta kaikkialta EU:sta. Belgian prinssi Laurent ojentaa palkinnon kymmenelle voittajalle. Konferenssissa käsitellään eläinten hyvinvointiin liittyvää koulutusta.

”Kansalaisina ja kuluttajina voimme vaikuttaa merkittävästi eläinten hyvinvointiin”, totesi terveys- ja kuluttaja-asioista vastaava komissaari John Dalli ja painotti, että ”valistuneet kansalaiset voivat tehdä vastuullisia valintoja, jotka vaikuttavat siihen, miten eläimiä pidetään. Koulutus on keskeinen tekijä tulevissa politiikoissa, joilla parannetaan eläinten hyvinvointiin liittyvän EU:n lainsäädännön ymmärtämistä, hyväksymistä ja täytäntöönpanoa. Valistus olisi lisättävä tulevan eurooppalaisen strategian ydinosaksi.”

Kilpailu

Lapset ovat tulevaisuuden kansalaisia. Siksi komissio keskittää olennaisen osan toimiaan siihen, että lasten tietoisuus eläinten hyvinvoinnista lisääntyy. ”Mikä saa eläimet onnellisiksi?” ‑piirustuskilpailu ei ole komission ensimmäisen tämänsuuntainen aloite. Vuonna 2008 komissio käynnisti ”Farmland”-sivuston. Se on interaktiivinen ja tietoa välittävä sivusto, jossa käsitellään eläinten hyvinvointia. Se on tarkoitettu 9–12-vuotiaille lapsille.

Piirustuskilpailu järjestettiin osana ”Yksi terveys” -kiertuetta, joka osallistui maatalousmarkkinoihin ja -näyttelyihin ympäri EU:ta. Lapsia pyydettiin tekemään piirustuksia siitä, mikä heidän mielestään tekee eläimet onnellisiksi ja terveellisiksi. Kilpailuun osallistui yli 1 500 lasta. Osanottajat jaettiin kolmeen ikäryhmään: 6–8-, 9–11- ja 12–13-vuotiaat.

Piirustuksista valittiin kymmenen parasta. Komissio on kutsunut lapset ja heidän vanhempansa Brysseliin, jossa lapset saavat palkintonsa prinssi Laurentilta. Samalla lapset voivat tutustua EU:n toimintaan.

Konferenssi

Ensimmäisen eläinten hyvinvointiin liittyvää koulutusta käsittelevän kansainvälisen konferenssin tavoitteena on antaa kansalaisille tietoa eläinten hyvinvoinnista ja lisätä tietoisuutta siitä, miten tärkeää on opettaa yleisöä ja erityisesti lapsia kohtelemaan eläimiä hyvin. Konferenssin motto on ”Kaikki ovat vastuussa” ja sen logossa on käsi, lehmä, lammas ja lintu. Logon valinnalla halutaan korostaa ihmisten ja eläinten välisen yhteyden merkitystä.

Konferenssiin osallistuu tutkijoita, virkamiehiä, opettajia, eläinlääkäreitä ja kansalaisjärjestöjen edustajia kaikkialta maailmasta. Keskusteluissa käsitellään eläinten hyvinvointiin liittyviä ohjelmia ja strategioita. Konferenssin tulosten toivotaan helpottavan komission työtä sen valmistellessa uutta eläinten hyvinvointiin liittyvää eurooppalaista strategiaa.

Taustaa

Tarve valistaa Euroopan lapsia eläinten hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä tuli ilmeiseksi ensimmäisen vakavan lintuinfluenssa-aallon aikana vuonna 2004. Lapset näkivät televisiossa kuvia siipikarjan teurastuksesta. Teurastukset olivat tarpeen taudin leviämisen ehkäisemiseksi. Varsinkin alakouluikäiset lapset reagoivat näihin kuviin lähettämällä piirustuksia ja kirjeitä komissiolle ja pyytämällä komissiota suojelemaan eläimiä.

Eläinten hyvinvointiin liittyvät kysymykset ovat tulleet entistä tärkeämmiksi EU:ssa sen jälkeen, kun Euroopan unionin toiminnasta tehty sopimus tuli voimaan 1.12.2009. Sopimuksen 13 artiklassa todetaan, että eläimet ovat tuntevia olentoja. Artiklan mukaan ”laatiessaan ja pannessaan täytäntöön unionin maatalous-, kalastus- ja liikennepolitiikkaa, sisämarkkinoita sekä politiikkaa tutkimuksen, teknologisen kehittämisen ja avaruuden aloilla” jäsenmaat ”ottavat eläinten … hyvinvoinnin vaatimukset täysimääräisesti huomioon”.

Lisätietoja löytyy seuraavista osoitteista:

http://www.animalwelfare-education.eu/

http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/index_en.htm


Side Bar