Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/10/1272

Brussel, 30 september 2010

Concentraties: Commissie geeft Goldman Sachs en TPG toestemming om samen Belgische luierfabrikant Ontex over te nemen

De Europese Commissie heeft Goldman Sachs Group en TPG Group Holdings (TPG) toestemming gegeven voor hun plan om samen de Belgische producent van wegwerphygiëneproducten Ontex International NV over te nemen. Na toetsing aan de EU-concentratieverordening kwam de Commissie immers tot de conclusie dat deze transactie de daadwerkelijke mededinging binnen de Europese Economische Ruimte (EER) (of een wezenlijk deel daarvan) niet significant zal belemmeren.

Ontex produceert en verkoopt een breed scala wegwerphygiëneproducten, zoals babyverzorgingsproducten, dameshygiëneproducten en verzorgingsproducten voor volwassenen.

Goldman Sachs is een internationale investment banker en effectenmakelaar. TPG is een controlevehikel voor diverse investeringsfondsen. Een van de private-equityfondsen van TPG heeft zeggenschap over de Vita Group, een aanbieder van non-woven polymeren ("non-wovens") die worden gebruikt bij de productie van wegwerphygiëneproducten.

Bij haar onderzoek van deze zaak heeft de Commissie gekeken naar de verticale relaties die deze gemeenschappelijke onderneming zal doen ontstaan tussen de upstream-markt voor non-wovens en de downstream-markten voor wegwerphygiëneproducten.

Daarbij kwam de Commissie tot de bevinding dat voor alle betrokken producten de nieuwe onderneming met sterke concurrentie te maken heeft. De onderneming zou dan ook niet in staat zijn om de toegang van Ontex' concurrenten tot door Vita aangeleverde basismaterialen te beperken. Evenmin zou zij de afzetmogelijkheden voor Vita's concurrenten kunnen beperken. De Commissie concludeerde dan ook dat de voorgenomen concentratie geen mededingingsbezwaren zou doen ontstaan.

Deze transactie is op 26 augustus 2010 bij de Commissie aangemeld. Meer informatie over deze zaak is beschikbaar op:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_5958


Side Bar