Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1268

Brüsszel, 2010. szeptember 30.

Ezután is támogatásban részesül az integrált tengerpolitika

Az Európai Bizottság ma javaslatot terjesztett elő a 2007-ben létrehozott integrált uniós tengerpolitika pénzügyi támogatásának a 2011–2013-as időszakra történő megújítására. A javaslatnak az a célja, hogy a Bizottság, a tagállamok és a tengerpolitikában érintett felek folytathassák az óceánok, a tengerek és a partok fenntartható használata érdekében eddig végzett hasznos munkájukat. Az integrált tengerpolitika az óceánok, tengerek és partok kezelésében és irányításában integrált közelítésmódot képvisel, és elő kívánja mozdítani az Európai Unió valamennyi, tengerrel kapcsolatos politikája közötti kölcsönhatásokat. A javasolt – 50 millió EUR összegű – támogatás arra szolgál, hogy folytatódjék a 2007 óta zajló munka: a politikák közötti határok felszámolása, uniós és nemzeti szintű költségvetési megtakarítások elérése és szinergiák kibontakoztatása a tengert érintő valamennyi politika – közlekedés, halászat, vámügy és tengeri környezetvédelem – összefogása révén.

Maria Damanaki, az Európai Bizottság tengerügyi és halászati biztosa így nyilatkozott: Tengereinkre és óceánjainkra másképp tekintünk, amióta létezik az integrált tengerpolitika. Több okból is elmondható, hogy e politikának már az első hajtásai termést hoztak, ám a pénzügyi terv hátralevő éveiben (2011–2013) csak akkor fejtheti ki hatását és működhet tovább, ha pénzügyi támogatása nem szakad meg.”

Az elmúlt két év projektjeivel és kezdeményezéseivel sikerült megvetni az integrált tengerpolitika alapjait. Így például három tengeri medencét – az északi-sarkvidéki1, a földközi-tengeri2 és a balti-tengeri medencét, ez utóbbit a balti-tengeri stratégia3 keretében – alaposan átvizsgáltak az ágazatok közötti lehetséges szinergiák kiaknázása céljából. A Bizottság ezenkívül elindította A tengerekkel kapcsolatos tudás 2020 elnevezésű nagyszabású kezdeményezést4 a tengerek állapotának jobb megismerése érdekében. Az integrálás a tengerfelügyelet esetében is előrehaladt: folyamatban van a különböző rendelkezésre álló rendszerek egységbe forrasztása, ami a nemzeti hatóságoknak segítséget jelent a jogellenes cselekmények megelőzésében, a tengeri környezet megóvásában, valamint a tengeri közlekedés hatékonnyá, megbízhatóvá és biztonságossá tételében5. A tengeri területek megszervezése érdekében iránymutatások kerültek kidolgozásra a fenntartható területhasználat és a határokon átnyúló beruházások ösztönzése érdekében, valamint segítségül az Európai Uniónak annak eléréséhez, hogy 2020-ra vizeink környezeti állapota jó legyen6.

Mindezen kezdeményezések finanszírozása előkészítő intézkedések és kísérleti projektek útján történt, ezek pedig természetüknél fogva nem tartanak tovább két vagy három egymást követő évnél7.

A ma elfogadott rendeletjavaslat olyan programról rendelkezik, amely szilárd keretet nyújt e kezdeményezések támogatásának zökkenőmentes folytatásához. A tagállamok által egy ország vagy egy országrész szintjén már meghozott intézkedéseket hozzáadott értékkel egészíti ki. A program ezenkívül szinergiákat hoz létre a többi uniós finanszírozási eszközzel, miáltal koherensebbé válik a tengerekre és a partokra szánt pénzforrások felhasználása.

A program hat fő munkaterületet jelöl ki.

  • Az integrált tengerpolitikai irányítás európai, országos és regionális szintű előmozdítása, ezáltal annak elérése, hogy a döntéshozatal ne egyetlen politika köré szerveződjék, hanem a tengerekre hatással lévő valamennyi intézkedést átfogja,

  • Az Európa tengeri medencéire sajátosan jellemző kihívások és szükségletek azonosítása a különböző, egy-egy ágazatot érintő politikákkal összefüggésben,

  • A tengeri területhasználat-tervezés és az integrált partiövezet-igazgatás kifejlesztése a tengeri tervezés olyan szilárd keretbe foglalása érdekében, amely biztosítja, hogy a tengerek fejlődése fenntartható és gazdaságilag életképes legyen,

  • Megfelelő tengeri ismeret-infrastruktúra kialakítása annak érdekében, hogy a közszervek és a vállalkozások megbízható és jó minőségű tengeri adatokhoz juthassanak, s ezáltal csökkenjenek a tengeriadat-felhasználók működési költségei, és ösztönzésben részesüljön a verseny és az innováció,

  • Valamennyi ágazatspecifikus felügyeleti és nyomonkövetési rendszert egyesítő közös információmegosztási környezet kialakítása annak érdekében, hogy a tengerekről átfogó képet lehessen alkotni, s ezáltal a nemzeti hatóságok felkészültebbek legyenek a tevékenységek nyomon követésére, és jobban tudjanak reagálni a jogellenes tevékenységekre és a tengeri fenyegetésekre.

  • A gazdasági fejlődés, az innováció és a foglalkoztatás fenntarthatóságának előmozdítása a tengeri ágazatokban és a part menti térségekben, ezzel eleget téve az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedést szolgáló Európa 2020 stratégiában kijelölt célkitűzéseknek.

A következő lépések

A rendeletjavaslat a Tanács és az Európai Parlament elé kerül, s azt a Lisszaboni Szerződés szerinti új együttdöntési eljárásnak megfelelően fogják megvitatni.

További információk az alábbi internetes oldalon találhatók: http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/

1 :

A Bizottság közleménye: „Az Európai Unió és az Északi-sarkvidék” – COM(2008) 763, 2008.11.20.

2 :

A Bizottság közleménye: „Úton a földközi-tengeri térségben folytatott tevékenységek jobb irányítását célzó integrált tengerpolitika felé”, COM(2009) 466, 2009.9.11.

3 :

A Bizottság közleménye a balti-tengeri régióra vonatkozó európai uniós stratégiáról, COM(2009) 248, 2009.6.10.

4 :

A Bizottság közleménye: „A tengerekkel kapcsolatos tudás 2020: tengermegfigyelés és tengeriadat-kezelés az intelligens és fenntartható növekedés szolgálatában”, COM(2010) 461, 2010.8.9.

5 :

A Bizottság közleménye: „Úton a tengerfelügyelet integrációja felé: Az EU tengeri területeire kiterjedő közös információmegosztási környezet”, COM(2009) 538 végleges, 2009.10.15., valamint a Bizottság közleménye: „Az EU tengeri területeinek felügyeletére szolgáló közös információmegosztási környezet”, elfogadása 2010 októberében várható.

6 :

A Bizottság közleménye: „Tengeri területrendezési útiterv: Egységes alapelvek érvényesítése az EU-ban”, COM(2008) 791, 2008.11.25.

7 :

Az Európai Unió általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendelet 49. cikke (6) bekezdésének a) és b) pontja, valamint végrehajtási szabályainak 32. cikke.


Side Bar