Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE EL CS

IP/10/1261

Brussel, 30 september 2010

Chemische stoffen: Europese Commissie vraagt drie lidstaten maatregelen goed te keuren om EU-wetgeving ten uitvoer te leggen

De Europese Commissie vraagt België, Tsjechië en Griekenland om de EU-wetgeving over chemische stoffen op nationaal niveau ten uitvoer te leggen. Deze lidstaten hebben namelijk geen maatregelen meegedeeld met betrekking tot de richtlijn betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels. De drie lidstaten hebben nu overeenkomstig de inbreukprocedures van de EU twee maanden om zich te schikken naar het met redenen omklede advies. Doen ze dat niet, dan kan de Commissie hen voor het Europees Hof van Justitie dagen.

EU-commissaris voor Milieu Janez Potočnik stelt het als volgt: "Chemische stoffen kunnen gevaarlijk zijn voor burgers en het milieu. Ik spoor België, Tsjechië en Griekenland dan ook aan om snel de maatregelen te nemen die nodig zijn om deze richtlijn op nationaal niveau ten uitvoer te leggen."

Geen mededeling van uitvoeringmaatregelen van de richtlijn chemische stoffen

Richtlijn 2008/112/EG betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels wijzigt verscheidene andere richtlijnen met betrekking tot chemische stoffen en heeft tot doel de informatie en de kennis erover te verbeteren om het milieu en de volksgezondheid te helpen beschermen.

De richtlijn is het resultaat van de afstemming van het EU-systeem van indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels op het wereldwijd geharmoniseerde systeem (Globally Harmonised System - GHS) van de Verenigde Naties. Dit nieuwe systeem zorgt ervoor dat dezelfde gevaren over de hele wereld op dezelfde manier worden beschreven en geëtiketteerd. Naar verwacht zal het gebruik van internationaal overeengekomen indelingscriteria en etiketteringselementen de handel vergemakkelijken en bijdragen tot wereldwijde inspanningen om mensen en het milieu tegen de gevaarlijke effecten van chemische stoffen te beschermen.

De lidstaten dienden de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vast te stellen en bekend te maken om uiterlijk op 1 april 2010 aan de richtlijn te voldoen. België, Tsjechië en Griekenland hebben niet alle uitvoeringswetgeving tijdig meegedeeld.

Voor de meest recente gegevens over inbreuken in het algemeen, zie:

http://ec.europa.eu/environment/legal/implementation_en.htm

MEMO/10/457


Side Bar