Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE NL EL

IP/10/1261

V Bruselu dne 30. září 2010

Chemicals: Komise žádá tři členské státy, aby přijaly opatření k provedení předpisů EU pro chemické látky

Evropská komise žádá Belgii, Českou republiku a Řecko, aby převedly právní předpisy EU o chemických látkách do vnitrostátního práva. Tyto členské státy neoznámily opatření týkající se směrnice o klasifikaci, označování a balení látek a směsí. Podle postupů EU pro porušení práva mají nyní dva měsíce na to, aby odůvodněnému stanovisku vyhověly. Pokud tak neučiní, Komise se může obrátit na Evropský soudní dvůr.

Komisař EU pro životní prostředí Janez Potočnik prohlásil: „Chemické látky mohou být nebezpečné pro občany i životní prostředí. Naléhavě proto žádám Belgii, Českou republiku a Řecko, aby co nejrychleji přijaly opatření nezbytná k provedení tohoto předpisu na vnitrostátní úrovni.“

Nesdělení ohledně směrnice o chemických látkách

Směrnice 2008/112/ES o klasifikaci, označování a balení látek a směsí mění několik dalších směrnic o chemických látkách s cílem posílit informovanost a prohloubit znalosti, a podpořit tak ochranu životního prostředí a lidského zdraví.

Touto směrnicí se systém klasifikace, označování a balení chemických látek a směsí vytvořený EU přizpůsobuje Globálně harmonizovanému systému (GHS) Spojených národů. Tento nový systém tak zajistí, že stejná nebezpečí budou popsána a označována stejným způsobem na celém světě. Očekává se rovněž, že používání mezinárodně dohodnutých kritérií klasifikace a prvků označování zjednoduší obchod a podpoří celosvětové úsilí o ochranu lidí a životního prostředí před nebezpečnými účinky chemických látek.

Členské státy měly přijmout a zveřejnit právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 1. dubna 2010. Belgie, Česká republika a Řecko neoznámily všechny prováděcí právní předpisy včas.

Obecné aktualizované statistiky o řízení pro porušení práva lze nalézt na stránce:

http://ec.europa.eu/environment/legal/implementation_en.htm

MEMO/10/457


Side Bar