Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/10/1255

Брюксел, 30 септември 2010 

Комисар Георгиева прави първата стъпка към създаването на Европейски доброволчески корпус за хуманитарна помощ

Европейският комисар по въпросите на международното сътрудничество, хуманитарната помощ и реакцията при кризи Кристалина Георгиева постави днес началото на консултация със заинтересованите страни за създаването на Европейски доброволчески корпус за хуманитарна помощ (EVHAC). Тази инициатива, предвидена в Договора от Лисабон, ще даде възможност на доброволците от Европа да участват в провежданите от Съюза операции за хуманитарна помощ.

„Всички тенденции показват, че като цяло доброволческите дейности в ЕС са във възход, включително в сферата на хуманитарната помощ, където все повече граждани желаят да участват в полаганите от ЕС усилия. Доброволците трябва да имат добра подготовка и да могат безпроблемно да се включат в екипи, сформирани съобразно съответните нужди“, заяви днес комисар Георгиева в началото на конференцията със заинтересованите страни, с която се откриват консултациите.

Първата фаза от този процес трябва да доведе до изготвянето на съобщение на Комисията до края на годината, което е замислено като анализ на съществуващата ситуация, като ще бъдат разгледани действащите схеми за доброволчески дейности, за да се установят тенденциите, пропуските и възможните варианти. Следващата година ще бъде стартиран пилотен проект, а по-следващата ще бъде направено законодателно предложение. В конференцията участват представители на организации за хуманитарна помощ, гражданска защита и доброволческа дейност, които ще се запознаят със сегашната ситуация и ще бъдат приканени да участват в публична онлайн консултация, която ще бъде организирана след това.

В рамките на процеса по създаването на EVHAC ще бъдат проведени дискусии за нарастващия професионализъм в сферата на хуманитарната помощ, за поставяне на акцента върху доброволческите дейности и изграждането на капацитет на местно равнище, за сложния политически контекст и сложната обстановка по отношение на сигурността, в които работят хуманитарните работници, и за нуждата да бъдат взети предвид съществуващите схеми за доброволческа дейност и за избягване на припокриването на дейности.

За информация относно предоставяната от Комисията хуманитарна помощ:

http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm


Side Bar