Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE ES IT PL

IP/10/1254

Brussel, 30 september 2010

Gezocht: nieuw wetenschappelijk talent om de EU-beleidsvorming te ondersteunen – Het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek start wervingscampagne

Wetenschappers uit heel de EU worden uitgenodigd om te solliciteren voor een uitdagende en lonende baan in de eigen onderzoekinstelling van de Europese Commissie, het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek -GCO (Joint Research Centre - JRC). De werkzaamheden die voor het GCO worden verricht, zorgen ervoor dat uitmuntende onderzoekers in state‑of‑the‑art onderzoekfaciliteiten worden samengebracht en dat de beleidsmakers van de EU met onafhankelijk wetenschappelijk en technisch advies worden bijgestaan. Aan het vergelijkend onderzoek kan worden deelgenomen door onderzoekers op de volgende gebieden: chemie, biologie en gezondheidswetenschappen; natuurkunde; constructiemechanica; kwantitatieve beleidsanalyse; ruimtewetenschappen; milieuwetenschappen; energiewetenschappen en communicatie/informatietechnologie. De kandidaten kunnen online solliciteren van 30 september tot en met 4 november op: www.eu-careers.eu

Europees commissaris voor Onderzoek, innovatie en wetenschap, Máire Geoghegan-Quinn, verklaarde: "De positie van het GCO in het hart van de Europese wetenschap en van de EU-beleidsvorming is uniek: een stimulerende werkomgeving voor onderzoekers. Ik ben zeer tevreden met de aankondiging van deze vergelijkende onderzoeken en ik ben ervan overtuigd dat we sommige van Europa's grootste talenten zullen aantrekken".

De selectieprocedure gaat vandaag in. Meer dan 270 succesvolle kandidaten zullen worden aangeworven om in de behoeften van het GCO voor de komende jaren te voorzien. De aanwervingen kunnen gebeuren voor de onderzoekinstellingen in Italië (Ispra), Spanje (Sevilla), Nederland (Petten), Duitsland (Karlsruhe) en België (Geel).

De vergelijkende onderzoeken staan open voor onderdanen van de EU die het vereiste universitaire diploma, aantoonbare onderzoekservaring en een bevredigende kennis van het Engels, Frans of Duits hebben. Er zijn vacatures voor onderzoekers op AD6- en AD7‑niveau, hetgeen overeenstemt met minstens 3 jaar en minstens 6 jaar beroepservaring op het gekozen gebied.

Het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Europese Commissie

Het GCO staat voor een multinationale en uitdagende werkomgeving en zijn personeel is samengesteld uit hooggekwalificeerde medewerkers die op het vlak van wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen in de voorste gelederen werkzaam zijn met als doel bij de EU-beleidsvorming de nodige ondersteuning te bieden. Met gebruikmaking van state‑of‑the‑art onderzoekfaciliteiten leggen deze wetenschappers zich toe op een groot aantal onderzoekgebieden die voor de toekomst van de EU en haar burgers van fundamenteel belang zijn.

Succesvolle kandidaten zullen hun bijdrage leveren aan GCO-onderzoek rond de volgende thema's:

 • Naar een open en concurrerende economie

 • Ontwikkeling van een koolstofarme samenleving

 • Duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen

 • Veiligheid van levensmiddelen en consumptieproducten

 • Nucleaire veiligheid en beveiliging

 • Veiligheid en crisisbeheer

 • Referentiematerialen en metingen

Het GCO telt meer dan 2700 personeelsleden en beschikt over een jaarlijkse operationele begroting van ongeveer 350 miljoen euro. Het is diepgeworteld in de Europese Onderzoekruimte (ERA) en heeft banden met meer dan 1 000 wetenschappelijke organen wereldwijd.

Het GCO is een directoraat‑generaal van de Europese Commissie. Het heeft tot taak behoeftegerichte wetenschappelijke en technische ondersteuning te verlenen voor het uitstippelen, ontwikkelen, uitvoeren en opvolgen van beleidsmaatregelen van de Europese Unie.

Er zal worden voorzien in vacatures in de zeven GCO instellingen:

 • Het instituut voor referentiematerialen en -metingen (IRMM) – Geel (BE)

 • Het transuraneninstituut (ITU) – Karlsruhe (DE) en Ispra (IT)

 • Het instituut voor energie (IE) – Petten (NL) en Ispra (IT)

 • Het instituut voor de bescherming en de veiligheid van de burger (IPSC) – Ispra (IT)

 • Het instituut voor milieu en duurzaamheid (IES) – Ispra (IT)

 • Het instituut voor de gezondheid en de veiligheid van de consument (IHCP) – Ispra (IT)

 • Het instituut voor technologische prognose (IPTS) – Sevilla (ES)

Meer informatie

Over de vergelijkende onderzoeken voor het GCO:

www.jrc.ec.europa.eu/competitions

Over carrièreperspectieven in het GCO:

www.jrc.ec.europa.eu/jobs

Over het GCO:

www.jrc.ec.europa.eu


Side Bar