Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/10/124

V Bruselu dne 4 . února 2010

Spojování podniků: Komise schválila navrhované převzetí podniku Kovošrot podniky Scholz AG a voestalpine

Podle nařízení ES o spojování schválila Evropská komise navrhovanou akvizici, kterou německý podnik Scholz AG spolu s rakouským výrobcem oceli voestalpine získávají společnou kontrolu nad skupinou Kovošrot Group CZ a.s. (Česká republika). Komise po přezkoumání dané transakce dospěla k závěru, že v jejím důsledku nedojde v Evropském hospodářském prostoru ani v jeho podstatné části k vážnému narušení účinné hospodářské soutěže.

Scholz AG se zabývá obchodem s kovovým odpadem a jeho sběrem a zpracováním. Spolu s podnikem voestalpine ovládá podnik Scholz Austria, který rovněž obchoduje s kovovým odpadem a provozuje šrotiště v Rakousku a České republice. Kovošrot se zabývá obchodem s kovovým odpadem a jeho sběrem a zpracováním a v současnosti je pod výlučnou kontrolou podniku Scholz AG. Uskutečněním navrhované transakce získají podniky Scholz AG a Scholz Austria nad podnikem Kovošrot společnou kontrolu.

Jedinou změnou, kterou navrhovaná transakce přinese, je nepřímé zapojení podniku voestalpine jako partnera, který se bude podílet na kontrole nad Kovošrotem. Vzhledem k tomu, že uvedené strany vlastní na trhu s kovovým odpadem relativně malý podíl, a rovněž s přihlédnutím k postavení podniku voestalpine jako výrobce oceli dospěla Komise k závěru, že nevzniká riziko, že by byl dodavatelům kovového odpadu znemožněn přístup k jiným výrobcům oceli a barevných kovů, protože zůstane zachován dostatečný počet alternativních a vzájemně si konkurujících dodavatelů a prodejců. Transakce nemá žádné horizontální účinky, jelikož podíl podniků Kovošrot a Scholz Austria na trhu zahrnujícím obchod s kovovým odpadem a jeho sběr a zpracování byl již tak přičítán podniku Scholz AG.

Více informací naleznete na internetové adrese:

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/index/m114.html#m_5714


Side Bar