Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/10/1249

Bruksela, dnia 30 września 2010 r.

Usługi płatnicze: Komisja pozywa Polskę do Trybunału Sprawiedliwości w związku z niewdrożeniem przepisów unijnych

W celu zapewnienia pełnych korzyści wynikających z rynku wewnętrznego dla obywateli i przedsiębiorstw w Unii Europejskiej Komisja Europejska podjęła decyzję o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości pozwu przeciwko Polsce w związku z niewdrożeniem do prawa krajowego dyrektywy o usługach płatniczych. Celem dyrektywy o usługach płatniczych jest zagwarantowanie, ażeby płatności elektroniczne w skali całej UE – w szczególności operacje przelewów bankowych, poleceń zapłaty oraz płatności kartami płatniczymi – stały się równie łatwe, skuteczne i bezpieczne, jak analogiczne transakcje wykonywane w granicach jednego państwa członkowskiego. Zapewnia ona podstawę prawną umożliwiającą wprowadzenie jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA – Single Euro Payments Area).

Dyrektywa o usługach płatniczych - Polska

Dyrektywa 2007/64/WE w sprawie usług płatniczych ma na celu zapewnienie uczciwego i otwartego dostępu do rynków płatniczych przy jednoczesnym podniesieniu poziomu ochrony konsumenta (zob. IP/05/1514). Przed jej wejściem w życie istniały przeszkody na drodze do skutecznej konkurencji między dostawcami usług płatniczych i swobody świadczenia takich usług na terytorium całej UE. W dyrektywie określono maksymalny termin wykonania wszystkich przelewów w euro lub przelewów krajowych, które należy wykonać najpóźniej w ciągu jednego dnia od złożenia przelewu. W dyrektywie zapewniono również podstawę prawną dla transgranicznych systemów polecenia zapłaty oraz większą przejrzystość i szerszy wybór dla klientów. Dyrektywa o usługach płatniczych ustanawia ponadto podstawę prawną jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA), który jest inicjatywą europejskiego sektora bankowego, mającą na celu stworzenie zintegrowanego rynku usług w dziedzinie płatności w strefie euro (IP/07/550). Termin wdrożenia dyrektywy ustalono na listopad 2009 r.

Jedenaście miesięcy po upływie ostatecznego terminu wdrożenia dyrektywy do przepisów krajowych Polska pozostaje jedynym państwem, które nie wywiązało się z tego obowiązku. W odpowiedzi na formalne wezwanie do wdrożenia dyrektywy wystosowane przez Komisję (IP/10/682), władze polskie stwierdziły, iż nie będą w stanie dokonać wdrożenia dyrektywy wcześniej niż na początku 2011 r.

Więcej informacji

O rynku wewnętrznym:

http://ec.europa.eu/internal_market/index_en.htm

Aktualne informacje na temat postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom dotyczące wszystkich państw członkowskich można znaleźć na stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/community_law/index_pl.htm

Dalsze informacje na temat procedur UE dotyczących postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego znajdują się w dokumencie

MEMO/10/457.


Side Bar