Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/123

Bruxelles, 4 februarie 2010

Exper ții cer acțiuni imediate pentru competențe și locuri de muncă

Pentru rezolvarea deficien țelor europene în materie de competențe și pentru a se oferi europenilor șanse mai bune de succes pe piața forței de muncă pe viitor este nevoie de acțiuni imediate, arată un raport de expertiză independent publicat astăzi de Comisia Europeană. Raportul - „Noi competențe pentru noi locuri de muncă: acțiune imediată” – subliniază necesitatea de a se asigura cetățenilor motivații corespunzătoare pentru îmbunătățirea competențelor, de a se realiza o legătură mai bună între educație, formare și muncă, de a se dezvolta un caleidoscop corespunzător de competențe și de a se anticipa într-o mai bună măsură competențele necesare pentru viitor. Raportul de astăzi reprezintă una dintre realizările majore ale agendei „Noi competențe pentru noi locuri de muncă” a Comisiei Europene și va fi prezentat astăzi la Bruxelles în cadrul unei conferințe la nivel înalt.

Vladimir Špidla, comisar pentru ocuparea forței de muncă a declarat: „Îmbunătățirea competențelor cetățenilor ne va ajuta să ieșim din criză pe termen scurt și ne va pregăti pentru un succes economic durabil pe viitor.”

Maroš Šefčovič, comisar pentru educație, formare, cultură și tineret a adăugat: „Trebuie să eliminăm separația dintre educație și formare și muncă, astfel încât cetățenii să se poată asigura că, pe parcursul întregii vieți, competențele lor corespund necesităților unei piețe a forței de muncă în evoluție continuă.”

Natura problemei:

  • în prezent, unul din trei europeni de vârstă activă are un nivel de calificare foarte scăzut sau zero, ceea ce înseamnă că are o probabilitate cu 40% mai mică de ocupare a unui loc de muncă decât cei cu nivel de calificare mediu;

  • rata de ocupa re a forței de muncă pentru cei cu nivel ridicat de competență pe întreg teritoriul UE este de 84%, pentru cei cu nivel mediu de competență este de 70%, iar pentru cei cu nivel scăzut de competență este de 49%;

  • cei cu nivel scăzut de competen ță sunt și cei cu cea mai mică probabilitate de îmbunătățire a nivelului de competență și de practicare a învățământului de-a lungul vieții;

  • în acela și timp, societățile care își formează personalul sunt de 2,5 ori mai puțin susceptibile la faliment față de cele care nu recurg la formare și

  • sistemele de educa ție care asigură competențe adecvate pentru toți pot îmbunătăți PIB-ul cu până la 10% pe termen lung.

Raportul de expertiză dat publicită ții astăzi conține recomandări concrete privind modul de soluționare a deficiențelor de competențe din Europa și se adresează factorilor de decizie la nivel UE și național, întreprinderilor, sindicatelor, furnizorilor de educație și formare și serviciilor de ocupare a locurilor de muncă.

Raportul cheamă la ac țiune în patru domenii principale:

  • asigurarea unor motiva ții mai bune pentru angajatori și persoane fizice pentru îmbunătățirea competențelor, iar investiția în competențe trebuie să fie semnificativă, inteligentă și să nu se limiteze la resursele financiare;

  • deschiderea uni versului educațional și de formare prin îmbunătățirea capacității de inovare a instituțiilor de educație și formare și prin îmbunătățirea răspunsului acestora atât la necesitățile celor care învață, cât și la cele ale angajatorilor, precum și prin dezvoltarea calificărilor relevante care se orientează pe rezultate concrete ale învățării;

  • oferirea unui caleidoscop mai bun de competen țe , care să corespundă mai bine necesităților pieței forței de muncă;

  • o mai bună anticipare a viitoarelor necesități de competențe .

Exper ții consideră că toate aceste domenii sunt interconectate și, prin urmare, toate acțiunile trebuie desfășurate în concordanță . Mai mult, acest proces nu reprezintă responsabilitatea unei singure părți interesate, ci trebuie să se realizeze printr-un efort concertat.

Raportul scoate în eviden ță adevărul neplăcut că, în pofida progreselor din ultimii ani, o mare parte a Europei nu posedă un nivel suficient de competențe. Aproape o treime din populația Europei în vârstă de 25-64 de ani nu posedă decât calificări formale de nivel scăzut sau nu posedă niciun fel de calificări și numai un sfert posedă calificări de nivel înalt. Iar cei care posedă competențe nu au întotdeauna competențele corespunzătoare pe care le caută angajatorii, creând astfel nepotriviri pe piața forței de muncă. Este necesar un caleidoscop îmbunătățit de competențe transversale și specifice.

Problema a devenit mai presantă din cauza cre șterii șomajului și a problemelor demografice.

Cu toate acestea, conform celor mai recente proiecții ale CEDEFOP, centrul de referință al UE pentru formare profesională și educație, în următorul deceniu se așteaptă apariția a aproximativ 80 de milioane de posibilități de locuri de muncă. Printre acestea, aproape 7 milioane de locuri de muncă vor fi noi și cele mai multe dintre acestea vor necesita o forță de muncă având un nivel mai ridicat de competență.

Context

Ini țiativa Noi competențe pentru noi locuri de muncă s-a lansat la nivel UE în decembrie 2008 pentru realizarea de legături mai puternice între lumea educației și lumea locurilor de muncă. În primăvara anului 2009, Comisia Europeană a numit un grup de experți în formare, competențe și ocuparea locurilor de muncă din UE pentru a asigura o consiliere independentă în privința continuării dezvoltării inițiativei în contextul viitoarei strategii de reformă economică a UE.

Informa ții suplimentare

Raportul de expertiză: „Noi competențe pentru noi locuri de muncă: acțiune imediată”:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=568&langId=ro

Comunicatul de presă CEDEFOP și nota informativă:

http://www.cedefop.europa.eu/EN/news/15221.aspx

http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/9021_en.pdf

New Skills for New Jobs: ocuparea forței de muncă

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=568&langId=ro

New Skills for New Jobs : educație și formare

http://ec.europa.eu/education/focus/focus2043_en.htm

Comunicat video: crearea de locuri de muncă ecologice

http://www.tvlink.org/mediadetails.php?key=61489feda9e3758486af&title=Creating+Green+Jobs&titleleft=Employment


Side Bar