Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1236

Bryssel den 30 september 2010

Open Days 2010 – Europeiska veckan för regioner och städer (4–7 oktober): Europa 2020

Det åttonde europeiska veckan för regioner och städer, Open Days 2010, inleds den 4 oktober i Bryssel. Evenemanget, med mer än 6 000 regionala och lokala deltagare, varar i år i fyra dagar och organiseras liksom tidigare av EU-kommissionen och EU:s regionkommitté. På temat "Europa 2020: konkurrenskraft, samarbete och sammanhållning för alla regioner” kommer det att vara möjligt att utbyta idéer om hur Europas regioner och städer kan bidra till Europa 2020-strategin. Cirka 260 lokala evenemang kommer att anordnas över hela Europa, bl.a. en presspanel om hur fotboll kan bidra till att föra samman splittrade befolkningsgrupper.

– Open Days 2010 äger rum vid en viktig tidpunkt. Det pågår diskussioner om EU:s nästa budget, om sammanhållningspolitikens framtid och om genomförandet av Europa 2020-strategin. Åsiktsutbytet mellan myndigheter, högskolor och näringslivet i samband med Open Days kommer att tillföra den information vi behöver för att vi ska kunna bedöma hur Europas regioner och städer kan bidra till genomförandet av strategin. Det är också viktigt att se hur vi inom EU:s sammanhållningspolitik kan omsätta målen i strategin i praktiska åtgärder, säger Johannes Hahn, EU-kommissionär för regionalpolitik.

– Europa 2020-strategin behöver konkreta politiska förslag, en budget i nivå med ambitionerna och en stark europeisk regionalpolitik. Att uppnå detta har högsta prioritet för oss, och strukturfonderna är det bästa operativa verktyg EU har för att genomföra sin politik. För att utnyttja hela sin utvecklingspotential måste EU minska byråkratin, undvika toppstyrda lösningar och förlita sig mer på regionerna och städerna. Open Days är ett utmärkt tillfälle att föra fram våra förväntningar. Det är också ett tillfälle att visa upp alla de olika sätt på vilka regionerna och städerna förverkligar EU:s politiska agenda, understryker Mercedes Bresso, ordförande i Regionkommittén.

Europa 2020: konkurrenskraft, samarbete och sammanhållning för alla regioner

Regionerna ligger långt framme när det gäller att genomföra reformer och investera i de viktigaste områdena inom EU 2020-strategin: forskning och innovation, fortbildning och nya arbetstillfällen, utbildning och kvalifikationer, energi och hållbar utveckling. Med över 240 deltagande regioner och städer utgör Open Days en samlingspunkt för all denna erfarenhet.

Liksom tidigare deltar bl.a. stora företag som Philips, Veolia och IBM, och intresset från näringslivet ökar för varje år.

Under veckan anordnas drygt 130 seminarier kring tre teman:

Konkurrenskraft (den 5 oktober): innovation, regional utveckling och miljövänlig ekonomisk tillväxt.

Samarbete (den 6 oktober): samarbete mellan regioner, över gränser och inom makroregioner.

Sammanhållning (den 7 oktober): territoriell och social sammanhållning och bättre integrering av politik på lokal och regional nivå.

Framtidens sammanhållningspolitik

För att få en framgångsrik sammanhållningspolitik efter 2013 behövs synpunkter och åsikter från regioner och städer. Open Days äger rum kort tid innan den femte sammanhållningsrapporten ska antas, och strax före debatten om nästa EU-budget, och utgör därför ett utmärkt tillfälle att diskutera hur man ska kunna förena den nuvarande sammanhållningspolitikens styrka med framtidens utmaningar.

En huvudfråga i debatten är om makroregionala strategier, som t.ex. EU:s strategi för Donauregionen, kunde fungera som en nödvändig ram för politiken. Ján Figel, Slovakiens vice ministerpresident, och Lilyana Pavlova, Bulgariens biträdande minister för regional utveckling och offentliga arbeten, är några av de högt uppsatta politiker som deltar i en särskild presspanel om Donau den 5 oktober.

”Meeting Place”

Open Days 2010 är ett tillfälle att träffa lokala aktörer och få veta mer om EU-finansierade projekt. Mötesplatsen, kallad ”Meeting Place”, har inrättats i Regionkommitténs lokaler. Där kommer det att finnas en utställning om regionala projekt och program, med över 50 stånd om bl.a. grön ekonomi och territoriellt samarbete. Där anordnas också 36 seminarier, bl.a. ett med Elisabeth B. Kautz, ordförande i den amerikanska borgmästarkonferensen. Den 5 oktober kommer hon att underteckna en överenskommelse med Regionkommittén om samarbete i klimatfrågor.

Open Days på lokal nivå: Europa i din region

Open Days handlar faktiskt inte bara om Bryssel. Mellan september och november anordnas runt 260 lokala evenemang av deltagande regioner och städer i 35 länder, under deviserna Europa i min region” resp. ”Europa i min stad”. Syftet är både att upplysa om hur EU investerar i projekt som påverkar vardagen för EU-invånarna och att sprida debatten om framtidens sammanhållningspolitik till en större publik.

Bakgrund

www.opendays.europa.eu

Se särskilda ledarartiklar på EURACTIV, Europolitics och Regional Review

Bilaga:

Mediaprogrammet

Open Days 2010 – deltagande regioner och städer

Andra viktiga programpunkter under Open Days:

  • Open Days-universitetet: Universitetet fick en lyckad start förra året, och i år kommer en rad framstående akademiker att ge värdefulla insikter i regional utveckling.

  • Samarbetsavtalet om klimatåtgärder mellan EU och USA (den 5 oktober): I evenemanget deltar Elisabeth B. Kautz, ordförande i den amerikanska borgmästarkonferensen, Connie Hedegaard, EU-kommissionär med ansvar för klimatåtgärder, och Mercedes Bresso, ordförande i Regionkommittén.

  • Lansering av plattformen "RegioNetwork 2020" (den 6 oktober): Plattformen ska göra det möjligt för deltagarna att dela med sig av information och att samarbete året runt. Den kommer att vara öppen för regionföreträdare och alla med ett yrkesmässigt intresse av EU:s sammanhållningspolitik.

  • Presspanel om hur sammanhållningspolitiken kan föra samman splittrade befolkningsgrupper – tack vare fotboll (den 6 oktober): Johannes Hahn, EU-kommissionär för regionalpolitik, Androulla Vassiliou, EU-kommissionär för kulturfrågor, och en företrädare för Uefa är några av deltagarna i evenemanget, där man kommer att lyfta fram olika idrottssatsningar som fått stöd från sammanhållningspolitiken och som bidrar till att bekämpa rasism och sekterism.


Side Bar