Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1236

Bruselj, 30. septembra 2010

DNEVI ODPRTIH VRAT 2010 – evropski teden regij in mest (4.–7. oktober): za Evropo 2020

V Bruslju se bodo 4. oktobra začeli osmi dnevi odprtih vrat evropskega tedna regij in mest. Prireditev, ki jo vsako leto organizirata Evropska komisija in Odbor regij EU, bo letos trajala štiri dni, na njej pa bo sodelovalo več kot 6 000 regionalnih in lokalnih predstavnikov. Dnevi odprtih vrat z naslovom „Evropa 2020: konkurenčnost, sodelovanje in kohezija za vse regije“ bodo priložnost za izmenjavo mnenj o vlogi evropskih regij in mest pri uresničevanju strategije Evropa 2020. Med drugimi 260 lokalnimi prireditvami, ki bodo v okviru dni odprtih vrat potekale v Evropi, bo tudi javna razprava o vlogi nogometa pri združevanju razdeljenih skupnosti.

Komisar za regionalno politiko Johannes Hahn je izjavil: Dnevi odprtih vrat potekajo v odločilnem trenutku. Razprave o prihodnjem proračunu EU, prihodnosti kohezijske politike in izvajanju strategije Evropa 2020 so v polnem teku. Izmenjava mnenj, ki bo med dnevi odprtih vrat potekala med javnimi organi ter akademskim in poslovnim svetom, bo pomagala opredeliti vlogo, ki jo lahko imajo evropske regije in mesta za uresničevanje te strategije. Pomembno bo odgovoriti tudi na vprašanje, kako lahko cilje Evrope 2020 s pomočjo kohezijske politike EU pretvorimo v praktične ukrepe.“

Predsednica Odbora regij Mercedes Bresso je povedala: „Strategija Evropa 2020 potrebuje predloge za konkretne ukrepe, proračun, ki bo kos zastavljenim ciljem, in močno evropsko regionalno politiko. Naša najpomembnejša prednostna naloga je, da to dosežemo. Strukturni skladi so najboljše operativno sredstvo, s katerim lahko Evropa izvaja svoje politike. Za izrabo svojega razvojnega potenciala mora Evropa omejiti birokracijo, preprečiti pristope od zgoraj navzdol ter se še bolj opreti na regije in mesta. Dnevi odprtih vrat so odlična priložnost, da izrazimo svoja pričakovanja ter pokažemo neštete možnosti, s katerimi regije in mesta uresničujejo cilje evropske politike.“

Evropa 2020: konkurenčnost, sodelovanje in kohezija za vse regije

Regije od vseh najbolj potrebujejo reforme in naložbe v ključna področja strategije Evropa 2020, in sicer raziskave in inovacije, usposabljanje in nova delovna mesta, izobraževanje, znanja in veščine ter energijo in trajnost. Z več kot 240 sodelujočimi partnerskimi regijami in mesti so dnevi odprtih vrat osrednja priložnost za izmenjavo teh bogatih izkušenj.

Zanimanje zasebnega sektorja iz leta v leto narašča, tudi z udeležbo vodilnih podjetij, kot so Philips, Veolia in IBM.

Med tednom se bo zvrstilo okoli 130 seminarjev v okviru treh tem:

Konkurenčnost (5. oktober): inovacije, regionalni razvoj in rast ekološkega gospodarstva;

Sodelovanje (6. oktober): medregionalno, čezmejno in makroregionalno sodelovanje;

Kohezija (7. oktober): ozemeljska in družbena kohezija ter načini za boljše vključevanje različnih politik na lokalni in regionalni ravni.

Prihodnost kohezijske politike

Za uspešnost kohezijske politike v obdobju po letu 2013 je treba prisluhniti stališčem regij in mest. Dnevi odprtih vrat potekajo tik pred sprejetjem petega kohezijskega poročila ter na predvečer razprave o prihodnjem proračunu EU, zato so odlična priložnost za razpravo, kako ob upoštevanju prihodnjih izzivov ohraniti sedanje prednosti kohezijske politike.

Eno ključnih vprašanj te razprave je, ali lahko makroregionalne strategije, kot je strategija EU za Podonavje, postanejo pomemben okvir za izvajanje politik. Med visokimi političnimi osebnostmi, ki se bodo 5. oktobra udeležile posebne javne razprave o Donavi, bosta prvi podpredsednik slovaške vlade Ján Figel in bolgarska namestnica ministra za regionalni razvoj in javna naročila Lilyana Pavlova.

Kraj prireditev

Dnevi odprtih vrat 2010 bodo priložnost za srečanje z lokalnimi akterji in seznanjanje s projekti, ki jih finančno podpira EU. V prostorih Odbora regij bodo na razstavi z več kot 50 stojnicami predstavljeni regionalni projekti in programi o „zelenem gospodarstvu“ in „teritorialnem sodelovanju“. Enega izmed 36 seminarjev, ki bodo spremljali razstavo, se bo udeležila tudi predsednica konference županov ZDA B. Elisabeth Kautz, ki bo 5. oktobra z Odborom regij podpisala sporazum o prihodnjem sodelovanju na področju boja proti podnebnim spremembam.

DNEVI ODPRTIH VRAT se selijo na lokalno raven: Evropa v vaši regiji

Dnevi odprtih vrat pa ne bodo potekali le v Bruslju. Od septembra do novembra se bo v 35 državah zvrstilo okoli 260 lokalnih prireditev, ki jih bodo organizirale partnerske regije in mesta pod geslom „Evropa v mojih regijah/Evropa v mojem mestu“. Pobuda bo poleg ozaveščanja o naložbah EU v projekte, ki vplivajo na vsakodnevno življenje državljanov v Evropi, omogočila tudi razpravo o prihodnji kohezijski politiki za širše občinstvo.

Ozadje

www.opendays.europa.eu

Posebni uvodniki na EURACTIV, Europolitics in Regional Review.

Priloga:

Program Media

DNEVI ODPRTIH VRAT 2010: partnerske regije in mesta

Med drugimi pomembnimi dogodki so:

  • Dnevi odprtih vrat za univerzo: po uspešni lanskoletni otvoritvi bo univerza ponovno zagotovila možnost prisluhniti vodilnim akademikom na poučnih predstavitvah na temo regionalnega razvoja, ki bodo trajale ves teden.

  • Sporazum EU-ZDA o sodelovanju v boju proti podnebnim spremembam (5. oktober): dogodka se bodo udeležili predsednica konference županov ZDA B. Elisabeth Kautz, komisarka EU za podnebne spremembe Connie Hedegaard in predsednica Odbora regij Mercedes Bresso.

  • Vzpostavitev spletne platforme „RegioNetwork 2020“ (6. oktober): namen te virtualne skupnosti je podpreti izmenjavo informacij in sodelovanje med partnerji vse leto. Skupnost bo odprta za predstavnike regij in vse tiste, ki jih kohezijska politika EU zanima poklicno.

  • Javna razprava na temo „Kohezijska politika združuje razdeljene skupnosti: primer nogometa“ (6. oktober): komisar za regionalno politiko Hahn, komisarka za izobraževanje in kulturo Vassiliou in predstavnik zveze UEFA bodo med udeleženci razprave, na kateri bodo predstavljene različne športne pobude, ki jih v boju proti rasizmu in sektaštvu podpira kohezijska politika.


Side Bar