Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1236

Bruksela, dnia 30 września 2010 r.

DNI OTWARTE 2010 – Europejski Tydzień Regionów i Miast (4-7 października): ku Europie 2020

Ósma edycja DNI OTWARTYCH - Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast, rozpocznie się 4 października w Brukseli. W tegorocznej czterodniowej imprezie, organizowanej jak co roku przez Komisję Europejską i Komitet Regionów UE, weźmie udział ponad 6 tys. przedstawicieli szczebla regionalnego i lokalnego. Pod hasłem „Europa 2020: konkurencyjność, współpraca i spójność dla wszystkich regionów” DNI OTWARTE stanowić będą forum wymiany poglądów na rolę europejskich regionów i miast w realizacji strategii „Europa 2020”. W całej Europie pod wspólnym hasłem DNI OTWARTYCH odbędzie się ponad 260 lokalnych wydarzeń, w tym panelowa konferencja prasowa poświęcona roli piłki nożnej w łączeniu podzielonych społeczności.

Komisarz ds. polityki regionalnej Johannes Hahn powiedział: DNI OTWARTE odbywają się w ważnym momencie. Właśnie trwają dyskusje nad przyszłym budżetem UE, przyszłym kształtem polityki spójności oraz realizacją strategii „Europa 2020”. Efekty wymiany poglądów między członkami organizacji publicznych, środowisk akademickich i biznesowych podczas DNI OTWARTYCH będą dla nas cennym wkładem w dyskusję na temat roli, jaką europejskie regiony i miasta mogą odegrać w realizacji tej strategii. Równie ważne będzie przyjrzenie się, w jaki sposób polityka spójności UE może przyczynić się do przełożenia politycznych ambicji „Europy 2020” na środki praktyczne.

Przewodnicząca Komitetu Regionów (KR) Mercedes Bresso dodała ze swojej strony, że: strategii „Europa 2020” potrzebne są konkretne inicjatywy polityczne, budżet odpowiedni do jej ambicji oraz silna europejska polityka regionalna. Osiągnięcie tych celów jest naszym priorytetem. Fundusze strukturalne są najlepszym instrumentem operacyjnym, jaki posiada Europa, aby realizować swoją politykę. Aby uwolnić swój potencjał rozwoju, Europa musi zredukować biurokrację, unikać podejścia odgórnego i przyznać większą rolę regionom i miastom. DNI OTWARTE to doskonała okazja, aby wyrazić nasze oczekiwania. To również okazja, aby podkreślić niezliczone przykłady urzeczywistniania europejskiego programu politycznego przez regiony i miasta.

Europa 2020: konkurencyjność, współpraca i spójność dla wszystkich regionów

Regiony bezpośrednio zaangażowane są w realizację reform i inwestycji w głównych obszarach strategii „Europa 2020”: badania i innowacje; szkolenia i tworzenie miejsc pracy; edukacja i podnoszenie kwalifikacji; energia i zrównoważony rozwój. Ponad 240 partnerskich regionów i miast, biorących udział w DNIACH OTWARTYCH, to główny punkt odniesienia w dzieleniu się bogactwem doświadczeń.

Z roku na rok rośnie również zainteresowanie sektora prywatnego – w DNI OTWARTE ponownie zaangażowały się takie firmy jak Philips, Veolia czy IBM.

W ramach tegorocznego tygodnia odbędzie się 130 seminariów dotyczących trzech głównych zagadnień:

Konkurencyjność (5 października): innowacje, rozwój regionalny i ekologiczny wzrost gospodarczy;

Współpraca (6 października): współpraca międzyregionalna, transgraniczna i na poziomie makroregionów;

Spójność (7 października): spójność terytorialna i społeczna oraz lepsze uwzględnienie różnych polityk na poziomie regionalnym i lokalnym.

Przyszła polityka spójności

Skuteczna polityka spójności na okres po 2013 r. wymaga wkładu w postaci opinii ze strony regionów i miast. Odbywające się w tym roku krótko przed przyjęciem 5 sprawozdania w sprawie spójności oraz w przededniu debaty nad przyszłym budżetem UE DNI OTWARTE są doskonałą okazją do dyskusji nad sposobem utrzymania aktualnych silnych stron polityki spójności oraz otwarciem się na wyzwania, które niesie przyszłość.

Jedną z głównych kwestii w tej debacie jest to, czy strategie makroregionalne, takie jak strategia UE na rzecz regionu Dunaju, mogłyby stać się istotnymi ramami dla realizacji polityki. Wśród polityków wysokiego szczebla, którzy 5 października wezmą udział w specjalnym panelu prasowym poświęconym regionowi Dunaju, będą Ján Figel, pierwszy wicepremier Słowacji, oraz Lilyana Pavlova, zastępca ministra ds. rozwoju regionalnego i prac publicznych Bułgarii.

„Punkt spotkań”

DNI OTWARTE 2010 będą okazją do spotkań lokalnych praktyków i pogłębienia wiedzy o projektach finansowanych przez UE. „Punkt spotkań”, znajdujący się w siedzibie Komitetu Regionów, będzie miejscem prezentacji regionalnych projektów i programów na ponad 50 stoiskach poświęconych „ekologicznej gospodarce” i „współpracy terytorialnej”. Odbędzie się również 36 seminariów, w tym jedno z udziałem przewodniczącej Konferencji Burmistrzów USA Elisabeth Kautz, która 5 października podpisze porozumienie z Komitetem Regionów dotyczące przyszłej współpracy w zakresie ochrony klimatu.

DNI OTWARTE na poziomie lokalnym: Europa w Twoim regionie

DNI OTWARTE nie ograniczają się do Brukseli. Od września do listopada w 35 państwach partnerskie regiony i miasta zorganizują ok. 260 lokalnych imprez w ramach inicjatywy „Europa w moim regionie, Europa w moim mieście”. Oprócz propagowania wiedzy o inwestycjach unijnych w projekty, które mają bezpośredni wpływ na życie codzienne obywateli w całej Europie, inicjatywa ta ma również przenieść dyskusję nad przyszłością polityki spójności na szersze forum.

Dalsze informacje

www.opendays.europa.eu

Specjalne artykuły wstępne w EURACTIV, Europolitics i Regional Review.

Załącznik:

Program dla mediów

Regiony i miasta partnerskie DNI OTWARTYCH 2010

Pozostałe punkty programu tygodnia DNI OTWARTE obejmują:

  • Uniwersytet DNI OTWARTYCH: Zainaugurowany pomyślnie w zeszłym roku Uniwersytet ponownie dostarczy okazji do wysłuchania w trakcie całego tygodnia wartościowych opinii czołowych przedstawicieli środowisk akademickich dotyczących rozwoju regionalnego.

  • Porozumienie UE-USA o współpracy w zakresie działań na rzecz klimatu (5 października): W wydarzeniu wezmą udział przewodnicząca Konferencji Burmistrzów USA Elisabeth Kautz, komisarz ds. działań w dziedzinie klimatu Connie Hedegaard oraz przewodnicząca Komitetu Regionów Mercedes Bresso.

  • Uruchomienie platformy internetowej sieci regionów „RegioNetwork 2020” (6 października): Ta wirtualna społeczność, która została opracowana, aby umożliwić partnerom dzielenie się informacjami i współpracę przez cały rok, otwarta jest dla przedstawicieli regionów oraz wszystkich tych, którzy zawodowo związani są z polityką spójności UE.

  • Panelowa konferencja prasowa „Polityka spójności łączy podzielone społeczności: doświadczenia związane z rolą piłki nożnej” (6 października): Wśród uczestników panelu na tym wydarzeniu prasowym, poświęconym różnorodnym inicjatywom sportowym wspieranym ze środków polityki spójności, zwalczającym postawy sekciarskie i rasistowskie, znajdą się komisarz ds. polityki regionalnej Johannes Hahn, komisarz ds. edukacji i kultury Androulla Vassiliou oraz przedstawiciel UEFA.


Side Bar