Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1236

Brussel, 30 september 2010

OPEN DAGEN 2010 – Europese Week van regio's en steden (4-7 oktober): op weg naar Europa 2020

De achtste editie van OPEN DAGEN – Europese Week van regio's en steden gaat op 4 oktober in Brussel van start. Ruim 6000 regionale en plaatselijke vertegenwoordigers zullen aan dit vierdaagse evenement deelnemen, dat jaarlijks door de Europese Commissie en het Comité van de Regio's van de EU wordt georganiseerd. Onder het motto "Europa 2020: concurrentievermogen, samenwerking en cohesie voor alle regio's" bieden de OPEN DAGEN een forum voor de uitwisseling van ideeën over de rol van Europa's regio's en steden bij de verwezenlijking van de Europa 2020-strategie. Verder hebben in het kader van de OPEN DAGEN in heel Europa ongeveer 260 plaatselijke evenementen plaats (onder meer een perspanel over de rol van voetbal bij het verenigen van verdeelde gemeenschappen).

Volgens Johannes Hahn, commissaris voor Regionaal Beleid, "hebben de OPEN DAGEN op een belangrijk ogenblik plaats. De discussies over de toekomstige EU-begroting, de toekomst van het cohesiebeleid en de uitvoering van de Europa 2020-strategie zijn in volle gang. De uitwisseling van ideeën tussen overheidsinstranties, de academische wereld en het bedrijfsleven tijdens de OPEN DAGEN zullen ons de nodige input opleveren over de rol van Europa's regio's en steden bij de uitvoering van deze strategie. Belangrijk is ook na te gaan hoe het cohesiebeleid van de EU de ambitieuze doelstellingen van Europa 2020 in praktische maatregelen kan omzetten."

Volgens Mercedes Bresso, voorzitster van het Comité van de Regio's, "heeft de Europa 2020-strategie behoefte aan reële beleidsvoorstellen, een begroting die aan de ambitieuze doelstellingen van de strategie beantwoordt en een sterk Europees regionaal beleid. Dat is onze topprioriteit. De structuurfondsen zijn het beste Europese instrument om deze beleidsmaatregelen uit te voeren. Om het potentieel ervan ten volle te kunnen benutten moet Europa de bureaucratische rompslomp verminderen, topdownstructuren vermijden en meer een beroep doen op regio's en steden. OPEN DAGEN is een uitstekende gelegenheid om te zeggen wat we verwachten. Bovendien kunnen we tijdens het evenement laten zien hoe de regio's en steden Europa's beleidsagenda kunnen realiseren."

Europa 2020: concurrentievermogen, samenwerking en cohesie voor alle regio's

De regio's spelen een fundamentele rol bij hervormingen en investeringen in de prioriteiten van de Europa 2020-strategie: onderzoek en innovatie; opleidingen en het scheppen van werkgelegenheid; onderwijs en vaardigheden; energie en duurzaamheid. Dankzij de deelname van meer dan 240 partnerregio's en -steden bieden de OPEN DAGEN een ideale gelegenheid om een schat aan ervaringen uit te wisselen.

Ook de belangstelling van de privésector is jaarlijks toegenomen en belangrijke bedrijven als Philips, Veolia en IBM zijn nauw bij het evenement betrokken.

Tijdens de week hebben ruim 130 seminars plaats rond drie thema's:

Concurrentievermogen (5 oktober): innovatie, regionale ontwikkeling en groene economische groei;

Samenwerking (6 oktober): interregionale, grensoverschrijdende en macroregionale samenwerking;

Cohesie (7 oktober): territoriale en sociale cohesie; manieren om plaatselijke en regionale beleidsmaatregelen beter te integreren.

Het toekomstige cohesiebeleid op de agenda

Een succesvol cohesiebeleid na 2013 vergt de input van de regio's en steden. Kort na de goedkeuring van het 5e cohesieverslag en aan de vooravond van het debat over de toekomstige EU-begroting bieden de OPEN DAGEN een uitstekende gelegenheid voor een discussie over de vrijwaring van het cohesiebeleid in het licht van toekomstige uitdagingen.

Een belangrijk discussiethema is de vraag of macroregionale strategieën (bijvoorbeeld de EU-strategie voor het Donaugebied) kunnen uitgroeien tot een belangrijk beleidskader. De Slowaakse vicepremier, Ján Figel, en de Bulgaarse viceminister voor Regionale Ontwikkeling en Openbare Werken, Lilyana Pavlova, zijn enkele van de vooraanstaande politieke leiders die zullen deelnemen aan een speciaal perspanel op 5 oktober over het Donaugebied.

De "ontmoetingsplaats"

De OPEN DAGEN 2010 bieden de gelegenheid om plaatselijke deskundigen te ontmoeten en meer over door de EU gefinancierde projecten te weten te komen. Op de "ontmoetingsplaats" in de gebouwen van het Comité van de Regio's wordt aandacht geschonken aan regionale projecten en programma's in het kader van een tentoonstelling met ruim 50 stands over groene economie en territorale samenwerking. Er worden ook 36 seminars georganiseerd (onder meer een seminar met U.S. Conference of Mayors' President B. Elisabeth Kautz, die op 5 oktober een overeenkomst met het Comité van de regio's zal ondertekenen over toekomstige samenwerking op het gebied van het klimaat).

OPEN DAGEN op plaatselijk vlak: Europa in uw regio

De OPEN DAGEN hebben niet alleen in Brussel plaats. Tussen september en november worden in 35 landen ongeveer 260 plaatselijke evenementen door partnerregio's en -steden georganiseerd onder het motto "Europa in mijn regio/Europa in mijn stad". Gedemonstreerd zal worden hoe de EU investeert in projecten met gevolgen voor het dagelijkse leven van de burgers in Europa. Bovendien zal een groter publiek bij het debat over de toekomst van het cohesiebeleid worden betrokken.

Achtergrond:

www.opendays.europa.eu

Speciale artikelen in EURACTIV, Europolitics en Regional Review

Bijlage:

Media Programme

OPEN DAYS 2010 partner regions and cities

Andere hoogtepunten van de OPEN DAGEN:

  • OPEN DAGEN-universiteit: Na het succes in 2009 biedt de universiteit ook dit jaar het publiek de kans te luisteren naar waardevolle ideeën over regionale ontwikkeling van vooraanstaande academici.

  • Samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en de VS op het gebied van het klimaat (5 oktober): Evenement waaraan B. Elisabeth Kautz, U.S. Conference of Mayors' President, Connie Hedegaard, EU-commissaris voor Milieu, en Mercedes Bresso, voorzitster van het Comité van de Regio's, deelnemen.

  • Start van het onlineplatform "RegioNetwork 2020" (6 oktober): het platform biedt partners de mogelijkheid om het hele jaar informatie te delen en samen te werken. Deze virtuele gemeenschap staat open voor vertegenwoordigers van de regio's en al wie beroepsmatig geïnteresseerd is in het EU-cohesiebeleid.

  • Perspanel over "Het cohesiebeleid verenigt verdeelde gemeenschappen: de ervaringen met voetbal" (6 oktober): Johannes Hahn, commissaris voor Regionaal Beleid, Androulla Vassiliou, commissaris voor Onderwijs en Cultuur, en een vertegenwoordiger van de UEFA zullen deel uitmaken van een perspanel en een debat voeren over verschillende sportinitiatieven die door het cohesiebeleid worden gesteund om racisme en fanatisme te bestrijden.


Side Bar