Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1236

Briuselis, 2010 m. rugsėjo 30 d.

Siekiant strategijos „Europa 2020“ tikslų 2010 m. spalio 4–7 d. rengiama Europos regionų ir miestų savaitė – ATVIRŲ DURŲ DIENOS

Spalio 4 d. Briuselyje prasidės aštuntoji Europos regionų ir miestų savaitė. Kasmetiniame Europos Komisijos ir Regionų komiteto renginyje, kuris šiemet truks keturias dienas, dalyvaus per 6 000 regionų ir vietos lygmens atstovų. Šiųmetis renginys, pavadintas „Europa 2020“: konkurencingumas, bendradarbiavimas ir sanglauda visiems regionams“, bus tarsi forumas, kuriame dalijamasi idėjomis apie Europos regionų ir miestų vaidmenį siekiant strategijos „Europa 2020“ tikslų. Visoje Europoje vyks maždaug 260 kitų, su šiomis atvirų durų dienomis susijusių vietos masto renginių, įskaitant spaudos konferenciją, skirtą futbolo vaidmeniui vienijant skirtingas bendruomenes aptarti.

Už regioninę politiką atsakingas Komisijos narys Johannesas Hahnas sakė: „Renginys vyksta itin svarbiu metu. Diskusijos apie būsimą ES biudžetą, sanglaudos politikos ateitį, strategijos „Europa 2020“ įgyvendinimą yra pačiame įkarštyje. Valstybės institucijų, akademinės bendruomenės, verslininkų nuomonių mainai bus svarbus indėlis sprendžiant, koks turėtų būti Europos regionų ir miestų vaidmuo siekiant minėtos strategijos tikslų. Ne mažiau svarbu nustatyti, kaip ES sanglaudos politika gali padėti strategijos „Europa 2020“ siekius paversti praktinėmis priemonėmis.“

Regionų komiteto pirmininkė Mercedes Bresso kalbėjo: „Strategijai „Europa 2020“ reikia realių politinių pasiūlymų, mūsų didelius užmojus atitinkančio biudžeto ir stiprios Europos regioninės politikos. Tai – mūsų svarbiausias prioritetas. Struktūriniai fondai – puikiausia Europos politikos įgyvendinimo priemonė. Kad išlaisvintų savo vystymosi potencialą, Europa turi sumažinti biurokratizmą, vengti iš viršaus nuleidžiamų sprendimų ir labiau pasitikėti regionais ir miestais. Atvirų durų dienos – puiki galimybė išreikšti savo lūkesčius. Tai taip pat proga pabrėžti, kad yra daugybė būdų, kuriais regionai ir miestai gali naudotis įgyvendindami politinę Europos darbotvarkę.“

Europa 2020: konkurencingumas, bendradarbiavimas ir sanglauda visiems regionams

Įgyvendinant reformas ir investuojant į pagrindines strategijos „Europa 2020“ sritis – mokslinius tyrimus ir naujoves, mokymą ir darbo vietų kūrimą, švietimą ir įgūdžius – regionų vaidmuo yra labai svarbus. Per 240 renginio dalyvių – bendradarbiaujančių regionų ir miestų – galės pasidalyti savo patirtimi šioje srityje.

Privačiojo sektoriaus susidomėjimas kasmet vis didėja – renginyje jau ne pirmą kartą dalyvaus tokios bendrovės kaip „Philips“, „Veolia“ ir IBM.

Per savaitę bus surengta daugiau kaip 130 seminarų trimis temomis:

Konkurencingumas (spalio 5 d.): inovacijos, regionų plėtra ir ekologiškas ekonomikos augimas;

Bendradarbiavimas (spalio 6 d.): regionų, tarpvalstybinis ir makroregioninis bendradarbiavimas;

Sanglauda (spalio 7 d.): teritorinė ir socialinė sanglauda ir kaip geriau integruoti skirtingas politikos kryptis vietos ir regionų mastu.

Darbotvarkėje – būsima sanglaudos politika

Kad sanglaudos politika būtų sėkmingai įgyvendinama ir po 2013 m., savo nuomones turi pareikšti regionai ir miestai. Atvirų durų dienos vyks prieš pat priimant Penktąją sanglaudos ataskaitą ir debatų dėl būsimo ES biudžeto išvakarėse, taigi tai puiki proga aptarti, kaip išsaugoti dabartinius sanglaudos politikos privalumus drauge atsižvelgiant į ateityje kilsiančius uždavinius.

Vienas svarbiausių aptartinų klausimų – ar makroregioninės strategijos (pavyzdžiui, ES Dunojaus regiono strategija) galėtų tapti svarbiomis politikos įgyvendinimo priemonėmis. Specialioje Dunojaus regionui skirtoje spaudos konferencijoje spalio 5 d. dalyvaus tokie politiniai lyderiai kaip Slovakijos ministro pirmininko pirmasis pavaduotojas Jánas Figelis ir Bulgarijos regionų vystymosi ir viešųjų darbų ministro pavaduotoja Lilyana Pavlova.

Susitikimų vieta

2010 m. atvirų durų dienos suteiks galimybę susipažinti su vietos veikėjais ir daugiau sužinoti apie ES finansuojamus projektus. Regionų komiteto patalpose įrengtoje „Susitikimų vietoje“ bus paroda, kur daugiau kaip 50 stendų bus galima susipažinti su regioniniais projektais ir programomis, pavyzdžiui, „Žalioji ekonomika“ ir „Teritorinis bendradarbiavimas“, ir vyks 36 seminarai, viename iš kurių dalyvaus ir JAV atstovų. JAV merų konferencijos vadovė B. Elisabeth Kautz spalio 5 d. pasirašys susitarimą su Regionų komitetu dėl būsimo bendradarbiavimo kovos su klimato kaita srityje.

ATVIRŲ DURŲ DIENOS – arčiau piliečių. Europa jūsų regione

Atvirų durų dienos vyksta ne tik Briuselyje. Rugsėjo–lapkričio mėn. 35 šalyse įvyks maždaug 260 vietos renginių – juos rengs regionai ir miestai, o jų šūkis bus „Europa mano regione ir mano mieste“. Šiuose renginiuose bus ne tik skleidžiama informacija apie ES investicijas į projektus, kuriais gerinamas kasdienis visos Europos piliečių gyvenimas, bet ir vyks diskusijos su plačiąja visuomene apie būsimą sanglaudos politiką.

Pagrindiniai faktai

www.opendays.europa.eu

Teminiai straipsniai EURACTIV, Europolitics ir Regional Review

Priedai:

Programa MEDIA

2010 m. atvirų durų dienų bendradarbiaujantys regionai ir miestai

Kiti svarbūs atvirų durų savaitės renginiai:

  • Atvirų durų dienų universitetas. Pernai iškilmingai atidarytas universitetas vėl suteiks galimybę išgirsti vertingų akademinės bendruomenės atstovų minčių apie regionų plėtrą.

  • ES ir JAV bendradarbiavimo susitarimas dėl kovos su klimato kaita (spalio 5 d.). Šiame renginyje dalyvaus JAV merų konferencijos vadovė B. Elisabeth Kautz, už klimato politiką atsakinga Europos Komisijos narė Connie Hedegaard ir Regionų komiteto pirmininkė Mercedes Bresso.

  • Interneto platformos „RegioNetwork 2020“ atidarymas (spalio 6 d.). Naudodamiesi šia priemone partneriai visus metus galės dalytis informacija ir bendradarbiauti. Ši virtuali bendruomenė suburs regionų atstovus ir visus besidominčius ES sanglaudos politika.

  • Konferencija „Kaip sanglaudos politika ir futbolas vienija bendruomenes“ (spalio 6 d.). Tarp šios spaudos konferencijos pranešėjų bus už regioninę politiką atsakingas Komisijos narys J. Hahnas, už švietimą ir kultūrą atsakinga Komisijos narė A. Vassiliou ir UEFA atstovai, supažindinsiantys su įvairiomis sanglaudos politikos remiamomis sporto iniciatyvomis, kuriomis siekiama kovoti su rasizmu ir sektantizmu.


Side Bar