Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1236

Brüsszel, 2010. szeptember 30.

2010-es NYÍLT NAPOK: a régiók és a városok európai hete (október 4-7.) – úton az „Európa 2020” felé

A nyolcadik alkalommal megrendezésre kerülő „NYÍLT NAPOK – a régiók és városok európai hete” idén október 4-én kezdődik Brüsszelben. Az Európai Bizottság és a Régiók Bizottsága által évente megrendezett nyílt napok ez évi négynapos rendezvénysorozatán több mint 6000 regionális és helyi képviselő vesz részt. Az „Európa 2020: versenyképesség, együttműködés és kohézió a régiók számára” címszó alatt szervezett idei nyílt napok fórumot biztosítanak az Európa 2020 stratégia megvalósulása kapcsán az európai régiók és városok által játszott szerepekről szóló eszmecserékhez. Mintegy 260 további helyi eseményre kerül majd sor Európa-szerte a nyílt nap égisze alatt, beleértve egy sajtószekciót a labdarúgás szerepéről a széthúzó közösségek egyesítésében.

Johannes Hahn regionális politikáért felelős biztos a következőket mondta: A NYÍLT NAPOKRA akkor kerül sor, amikor fontos válaszúthoz érkeztünk. Most zajlanak a jövőbeli uniós költségvetésről, a kohéziós politika jövőjéről és az Európa 2020 stratégia végrehajtásáról szóló viták. A közintézmények, a tudományos élet és az üzleti szféra közötti eszmecserék a nyílt napok folyamán hozzájárulnak ahhoz, hogy megfogalmazhassuk, milyen szerepet játszhatnak az európai városok és régiók e stratégia megvalósításában. Az is fontos, hogy meghatározhassuk: az EU kohéziós politikája hogyan válthatja valóra az Európa 2020 stratégiában szereplő elképzeléseket.”

Mercedes Bresso, a Régiók Bizottságának elnöke elmondta: „Az Európa 2020 stratégiának igazi szakpolitikai javaslatokra van szüksége, olyan költségvetésre, amellyel megvalósíthatók a törekvések, valamint erős európai regionális politikára. Legfőbb prioritásunk, hogy ezt elérjük. A strukturális alapok a legalkalmasabb eszközök, amellyel Európa valóra válthatja szakpolitikai szándékait. A fejlődési potenciál kibontakoztatása érdekében Európának csökkentenie kell a bürokráciát, kerülnie kell a fentről lefelé irányuló megközelítést, és nagyobb mértékben kell a régiókra és városokra támaszkodnia. A nyílt napok kiváló alkalmat teremtenek arra, hogy közöljük elvárásainkat. E rendezvény azt is bemutatja, hogy hányféle lehetőség áll a régiók és városok rendelkezésére ahhoz, hogy Európa politikai menetrendjét megvalósítsák.”

Európa 2020: versenyképesség, együttműködés és kohézió a régiók számára

A régiók előtérben állnak a reformok végrehajtása és az Európa 2020 stratégia kulcsterületeibe – kutatás és innováció; képzés és munkahelyteremtés; oktatás és képzettség; energia és fenntarthatóság – történő beruházások terén. A nyílt napok – több mint 240 partnerrégió és -város részvételével – kiváló lehetőséget biztosítanak a tapasztalatok megosztására.

A magánszféra érdeklődése évről évre nő olyan piacvezető vállalatok folyamatos részvételével, mint a Philips, a Veolia és az IBM.

Az európai hét folyamán több mint 130 szemináriumot tartanak, melyek a következő 3 témát járják körül:

versenyképesség (október 5.): innováció, regionális fejlődés és zöld gazdasági növekedés;

együttműködés (október 6.): régiók közötti, határokon átnyúló és makroregionális együttműködés;

kohézió (október 7.): területi és szociális kohézió; a különböző szakpolitikák jobb integrálása helyi és regionális szinten.

A kohéziós politika jövőbeli menetrendje

Ahhoz, hogy a kohéziós politika 2013 után sikeres maradjon, a régiók és városok közreműködésére van szükség. A nyílt napok, amelyekre röviddel az 5. kohéziós jelentés elfogadása és a jövőbeli uniós költségvetésről szóló vita előestéjén kerül sor, remek alkalmat biztosítanak ahhoz, hogy megbeszéljük: hogyan tarthatók meg a kohéziós politika jelenlegi erősségei, miközben a jövő kihívásait is figyelembe vesszük.

E vitában az egyik fő kérdés az, hogy a makroregionális stratégiák (például a Duna-térségre vonatkozó uniós stratégia) válhatnak-e a politikák végrehajtására szolgáló jelentős keretté. Ján Figel szlovák miniszterelnök-helyettes és Lilyana Pavlova bolgár regionális fejlesztési és építési beruházási miniszterhelyettes lesznek többek között azok a magas szintű politikai vezetők, akik október 5-én részt vesznek a Dunával foglalkozó speciális sajtószekció ülésén.

Találkozóhely

A 2010-es nyílt napok lehetőséget kínálnak a találkozásra azokkal, akik e törekvéseket helyi szinten megvalósítják, és a rendezvényeken behatóbb információkat lehet szerezni az EU által finanszírozott projektekről is. A találkozóhely helyszínéül a Régiók Bizottságának épülete fog szolgálni. A találkozóhelyen több mint 50 stand mutatja be a regionális projekteket és programokat a zöld gazdaság” és a „területi együttműködés” témakörében, emellett pedig 36 szemináriumon lehet részt venni, melyek egyikébe az amerikai polgármesterek konferenciájának elnöke, B. Elisabeth Kautz is bekapcsolódik, aki október 5-én megállapodást ír alá a Régiók Bizottságával az éghajlatváltozás terén történő jövőbeli együttműködésről.

Helyi szintű nyílt napok: „Európa a régiómban”

A rendezvénysorozat azonban nem csupán Brüsszelben zajlik. Szeptember és november között 35 országban a partnerrégiók és -városok által rendezett körülbelül 260 helyi rendezvényre kerül sor az „Európa a régiómban / Európa a városomban” jelmondat alatt. A kezdeményezés – amellett, hogy bemutatja, az EU hogyan ruház be az olyan projektekbe, amelyek hatással vannak az európai polgárok mindennapjaira – a szélesebb közönség számára is betekintést ad a kohéziós politika jövőjéről szóló vitába.

Előzmények

www.opendays.europa.eu

A témával a következő weboldalak is foglalkoznak: EURACTIV, Europolitics és Regional Review

Melléklet:

Médiaprogram

A 2010-es nyílt napok partnerrégiói és partnervárosai

A NYÍLT NAPOK európai hét egyéb fő eseményei:

  • A nyílt napok „egyeteme”: OPEN DAYS University: a tavalyi sikeres indítást követően az egyetem ismét alkalmat kínál arra, hogy a hét során a terület elismert szakértőitől szerezzünk értékes információkat a regionális fejlődésről.

  • Az EU és az USA közötti együttműködési megállapodás az éghajlatváltozással kapcsolatos intézkedésekről (október 5.) Az eseményen részt vesz Elisabeth Kautz, az amerikai polgármesterek konferenciájának elnöke, Connie Hedegaard éghaljat-politikai biztos és Mercedes Bresso, a Régiók Bizottságának elnöke.

  • A „Regionetwork 2020” online platform elindítása (október 6.) E virtuális közösség, melynek célja, hogy lehetővé tegye a partnereknek az információ megosztását és az egész évi együttműködést, a régiók képviselői és az uniós kohéziós politika iránt szakmai szempontból érdeklődők számára áll nyitva.

  • Sajtószekció: „Hogyan egyesíthet a kohéziós politika széthúzó közösségeket: tapasztalatok a labdarúgással kapcsolatban” (október 6.). Johannes Hahn regionális politikáért felelős biztos és Androulla Vassiliou oktatásért és kultúráért felelős biztos, valamint az UEFA egyik képviselője lesznek a résztvevői e sajtórendezvénynek, amely beszámol azokról a sporttal kapcsolatos, a kohéziós politika által támogatott különféle kezdeményezésekről, amelyek a rasszizmus és a felekezeti megosztottság ellen kívánnak fellépni.


Side Bar