Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1236

Βρυξέλλες, 30 Σεπτεμβρίου 2010

OPEN DAYS 2010 - Ευρωπαϊκή εβδομάδα των περιφερειών και των πόλεων (4-7 Οκτωβρίου): προς την Ευρώπη του 2020

Η όγδοη εκδήλωση OPEN DAYS – Ευρωπαϊκή εβδομάδα των περιφερειών και των πόλεων ξεκινάει στις 4 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες. Η εκδήλωση αυτή διοργανώνεται κάθε χρόνο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από την Επιτροπή των Περιφερειών της ΕΕ, στην δε εφετινή τετραήμερη εκδήλωση θα λάβουν μέρος περισσότεροι από 6.000 περιφερειακοί και τοπικοί αντιπρόσωποι. Με τον τίτλο «Ευρώπη 2020: ανταγωνιστικότητα, συνεργασία και συνοχή για όλες τις περιφέρειες», η εκδήλωση OPEN DAYS θα προσφέρει ένα φόρουμ για την ανταλλαγή ιδεών σχετικά με τον ρόλο των περιφερειών και των πόλεων της Ευρώπης στην επίτευξη της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Επιπλέον, θα πραγματοποιηθούν ακόμη περίπου 260 τοπικές εκδηλώσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη στο πλαίσιο της εκδήλωσης OPEN DAYS, συμπεριλαμβανομένου ενός πάνελ Τύπου σχετικά με τον ρόλο του ποδοσφαίρου στην ένωση διαιρεμένων κοινοτήτων.

Ο αρμόδιος για την περιφερειακή πολιτική επίτροπος, κ. Johannes Hahn, δήλωσε: «Η εκδήλωση OPEN DAYS πραγματοποιείται σε σημαντική χρονική στιγμή. Οι συζητήσεις σχετικά με τον μελλοντικό προϋπολογισμό της ΕΕ, το μέλλον της πολιτικής της συνοχής και την εφαρμογή της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» είναι σε πλήρη εξέλιξη. Η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των δημόσιων φορέων, του πανεπιστημιακού κόσμου και της επιχειρηματικής κοινότητας κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης OPEN DAYS θα μας προσφέρουν τα κατάλληλα στοιχεία για να δούμε ποιον ρόλο μπορούν να διαδραματίσουν οι περιφέρειες και οι πόλεις της Ευρώπης στην υλοποίηση αυτής της στρατηγικής. Θα είναι επίσης σημαντικό να δούμε πώς η πολιτική συνοχής της ΕΕ μπορεί να μετατρέψει τις φιλοδοξίες της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» σε πρακτικά μέτρα».

Η πρόεδρος της Επιτροπής των Περιφερειών, κα Mercedes Bresso δήλωσε: «Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» χρειάζεται πραγματικές προτάσεις πολιτικής, προϋπολογισμό που να ικανοποιεί τις φιλοδοξίες της και ισχυρή ευρωπαϊκή περιφερειακή πολιτική. Η υλοποίησή της είναι ύψιστη προτεραιότητά μας. Τα διαρθρωτικά ταμεία είναι το καλύτερο επιχειρησιακό εργαλείο που διαθέτει η Ευρώπη για την εφαρμογή των πολιτικών της. Για να «απελευθερώσει» το αναπτυξιακό δυναμικό της, η Ευρώπη χρειάζεται να μειώσει τη γραφειοκρατία, να αποφύγει τις προσεγγίσεις «από πάνω προς τα κάτω» και να βασιστεί περισσότερο στις περιφέρειες και τις πόλεις. Η εκδήλωση OPEN DAYS είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να πούμε τι περιμένουμε. Είναι επίσης μια ευκαιρία να δείξουμε και να υπογραμμίσουμε τους μυριάδες τρόπους με τους οποίους οι περιφέρειες και πόλεις κάνουν την πολιτική ατζέντα της Ευρώπης πραγματικότητα».

Ευρώπη 2020: ανταγωνιστικότητα, συνεργασία και συνοχή για όλες τις περιφέρειες

Οι περιφέρειες είναι στην πρώτη γραμμή όταν πρόκειται για την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων και την πραγματοποίηση επενδύσεων τους βασικούς τομείς της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»: έρευνα και καινοτομία· κατάρτιση και δημιουργία θέσεων εργασίας· εκπαίδευση και δεξιότητες· ενέργεια και βιωσιμότητα. Η εκδήλωση OPEN DAYS, με περισσότερες από 240 περιφέρειες και πόλεις εταίρους, παρέχει ένα σημείο αναφοράς για την ευρεία διάδοση αυτού του πλούτου εμπειριών.

Το ενδιαφέρον από τον ιδιωτικό τομέα εξακολούθησε επίσης να αυξάνεται κάθε έτος, με τη συμμετοχή ηγετικών εταιρειών όπως η Philips, η Veolia και η IBM.

Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας θα πραγματοποιηθούν περισσότερα από 130 σεμινάρια σχετικά με τα ακόλουθα τρία θέματα:

  • Ανταγωνιστικότητα (5 Οκτωβρίου): καινοτομία, περιφερειακή ανάπτυξη και «πράσινη» οικονομική ανάπτυξη·

  • Συνεργασία (6 Οκτωβρίου): διαπεριφερειακή, διασυνοριακή και μακροπεριφερειακή συνεργασία·

  • Συνοχή (7 Οκτωβρίου): εδαφική και κοινωνική συνοχή και τρόποι καλύτερης ενσωμάτωσης διαφόρων πολιτικών στο τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Η μελλοντική πολιτική συνοχής στην ατζέντα

Η εξασφάλιση μιας επιτυχούς πολιτικής της συνοχής μετά το 2013 απαιτεί την κατάθεση απόψεων από τις περιφέρειες και τις πόλεις. Η εκδήλωση OPEN DAYS, η οποία πραγματοποιείται λίγο πριν από την έκδοση της 5ης έκθεσης για τη συνοχή και την παραμονή της συζήτησης σχετικά με τον μελλοντικό προϋπολογισμό της ΕΕ, παρέχει μια εξαιρετική ευκαιρία για συζήτηση σχετικά με τον τρόπο διατήρησης των σημερινών ισχυρών σημείων της πολιτικής για τη συνοχή, λαμβάνοντας, παράλληλα, υπόψη τις μελλοντικές προκλήσεις.

Ένα από τα βασικά θέματα σ’ αυτή τη συζήτηση είναι το κατά πόσον η μακροπεριφερειακές στρατηγικές, όπως η στρατηγική της ΕΕ για την περιφέρεια του Δούναβη, θα μπορούσαν να καταστούν σημαντικό πλαίσιο για την υλοποίηση πολιτικών. Ο πρώτος αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Σλοβακίας, κ. Ján Figel, και η αναπληρώτρια υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και Δημόσιων Έργων της Βουλγαρίας, κα Lilyana Pavlova, θα είναι μεταξύ των πολιτικών ηγετών υψηλού επιπέδου που θα λάβουν μέρος στο ειδικό πάνελ Τύπου για τον Δούναβη στις 5 Οκτωβρίου.

Ο τόπος συνάντησης

Η εκδήλωση OPEN DAYS 2010 θα είναι μια ευκαιρία να συναντηθούν οι τοπικοί παράγοντες και να μάθουν περισσότερα σχετικά με τα σχέδια που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ. Ο τόπος συνάντησης στις εγκαταστάσεις της Επιτροπής των Περιφερειών θα παρουσιάσει τα περιφερειακά σχέδια και προγράμματα σε έναν εκθεσιακό χώρο με περισσότερα από 50 περίπτερα σχετικά με την πράσινη οικονομία και την εδαφική συνεργασία, που θα πλαισιωθούν από 36 σεμινάρια, συμπεριλαμβανομένου ενός στο οποίο θα συμμετάσχει η πρόεδρος της Διάσκεψης των Δημάρχων των ΗΠΑ, κα Elisabeth Kautz, η οποία θα υπογράψει συμφωνία με την Επιτροπή των Περιφερειών στις 5 Οκτωβρίου σχετικά με τη μελλοντική συνεργασία στον τομέα της δράσης για το κλίμα.

Η εκδήλωση OPEN DAYS σε τοπικό επίπεδο: η Ευρώπη στην περιφέρειά σας

Αλλά, η εκδήλωση OPEN DAYS δεν αφορά μόνο τις Βρυξέλλες. Μεταξύ Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου θα διοργανωθούν περίπου 260 τοπικές εκδηλώσεις από τις περιφέρειες και πόλεις εταίρους οι οποίες θα πραγματοποιηθούν σε 35 χώρες με το σύνθημα «Η Ευρώπη στην περιφέρειά μου/η Ευρώπη στην πόλη μου». Εκτός από την ευαισθητοποίηση σχετικά με το πώς η ΕΕ επενδύει σε σχέδια που θα έχουν αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή των πολιτών σε ολόκληρη την Ευρώπη, η πρωτοβουλία θα μεταφέρει επίσης σε ένα ευρύτερο κοινό τη συζήτηση σχετικά με το μέλλον της πολιτικής της συνοχής.

Πλαίσιο

www.opendays.europa.eu

Ειδικές καταχωρίσεις στα EURACTIV, Europolitics και Regional Review

Παράρτημα:

Πρόγραμμα Media

OPEN DAYS 2010 - Περιφέρειες και πόλεις εταίροι

Άλλα σημαντικά σημεία της εβδομάδας OPEN DAYS περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

  • Πανεπιστήμιο OPEN DAYS: Μετά την επιτυχή εγκαινίασή του πέρυσι, το πανεπιστήμιο θα προσφέρει και πάλι την ευκαιρία να ακουστούν κατά τη διάρκεια όλης της εβδομάδας πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με την περιφερειακή ανάπτυξη από σημαντικούς πανεπιστημιακούς.

  • Συμφωνία συνεργασίας ΕΕ-ΗΠΑ σχετικά με τη δράση για το κλίμα (5 Οκτωβρίου): Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν η πρόεδρος της Διάσκεψης των Δημάρχων των ΗΠΑ, κα Elisabeth Kautz, η επίτροπος της ΕΕ που είναι αρμόδια για τη δράση για το κλίμα, κα Connie Hedegaard, και η πρόεδρος της Επιτροπής των Περιφερειών, κα Mercedes Bresso.

  • Δρομολόγηση της διαδικτυακής πλατφόρμας «RegioNetwork 2020» (6 Οκτωβρίου): Αυτή η εικονική κοινότητα, η οποία είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να επιτρέπει στους εταίρους να μοιράζονται πληροφορίες και να συνεργάζονται σε όλη τη διάρκεια του έτους, θα είναι ανοικτή στους αντιπροσώπους των περιφερειών και σε όλους εκείνους που έχουν επαγγελματικό ενδιαφέρον για την πολιτική συνοχής της ΕΕ.

  • Πάνελ Τύπου με θέμα «Η πολιτική συνοχής ενώνει διαιρεμένες κοινότητες: η εμπειρία του ποδοσφαίρου» (6 Οκτωβρίου): Ο αρμόδιος για την περιφερειακή πολιτική επίτροπος, κ. Hahn, η αρμόδια για την εκπαίδευση και τον πολιτισμό επίτροπος, κα Βασιλείου και ένας αντιπρόσωπος της UEFA θα είναι μεταξύ των συμμετεχόντων στο πάνελ αυτής της εκδήλωσης Τύπου, όπου θα υπογραμμιστούν διάφορες αθλητικές πρωτοβουλίες οι οποίες υποστηρίζονται από την πολιτική συνοχής για την αντιμετώπιση του ρατσισμού και του φατριασμού.


Side Bar