Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1236

Bruxelles, den 30. september 2010

OPEN DAYS 2010 – Europæisk uge for regioner og byer (4.-7. oktober): På vej mod Europa 2020

Den ottende udgave af OPEN DAYS - Europæisk uge for regioner og byer – åbner den 4. oktober i Bruxelles. Mere end 6 000 regionale og lokale repræsentanter deltager i dette firedags arrangement, der afholdes årligt af Europa-Kommissionen og EU's Regionsudvalg. OPEN DAYS vil under overskriften "Europa 2020: Konkurrenceevne, samarbejde og samhørighed for alle regioner" være et forum for udveksling af idéer til den rolle, Europas regioner og byer skal spille i forbindelse med gennemførelsen af Europa 2020-strategien. Derudover vil yderligere 260 lokale arrangementer også løbe af stablen i hele Europa som led i OPEN DAYS, herunder et pressepanel om fodboldens betydning for forening af splittede samfund.

Kommissæren for regionalpolitik, Johannes Hahn, sagde: "OPEN DAYS finder sted på et afgørende tidspunkt. Diskussionerne om det fremtidige EU-budget, samhørighedspolitikkens fremtid og gennemførelsen af Europa 2020-strategien er alle i fuld gang. Udvekslingen af synspunkter mellem offentlige organer, akademiske kredse og erhvervslivet under OPEN DAYS-arrangementet vil give os det rette fingerpeg om, hvilken rolle Europas regioner og byer kan spille i forbindelse med gennemførelsen af denne strategi. Det vil også være vigtigt at se, hvordan ambitionerne for Europa 2020 kan omsættes til konkrete tiltag ved hjælp af EU's samhørighedspolitik."

Formanden for Regionsudvalget (RU), Mercedes Bresso, sagde: "Europa 2020-strategien kræver virkelige politikforslag, et budget, som lever op til strategiens ambitioner, og en stærk europæisk regionalpolitik. Vores hovedprioritet er at nå dette mål. Strukturfondene er det bedste operationelle redskab, som Europa har til at gennemføre sine politikker. For at frigøre sit udviklingspotentiale er Europa nødt til at begrænse bureaukratiet, undgå topstyrede tilgange og sætte større lid til regionerne og byerne. OPEN DAYS er en god anledning til at få sagt, hvad vi forventer. Det er samtidig et udstillingsvindue for de utallige måder, hvorpå regioner og byer bidrager til at gøre Europas politiske dagsorden til en realitet."

Europa 2020: Konkurrenceevne, samarbejde og samhørighed for alle regioner

Regioner er i frontlinjen, når det drejer sig om at gennemføre reformer og investeringer i hovedområderne under Europa 2020-strategien, dvs. forskning og innovation, uddannelse og jobskabelse, uddannelse og færdigheder, energi og bæredygtighed. Med over 240 deltagende partnerregioner og –byer er OPEN DAYS et forum for udveksling af denne rigdom af erfaringer.

Interessen fra den private sektor stiger også fortsat år efter år, og førende virksomheder som f.eks. Philips, Veolia og IBM er fortsat involveret.

I løbet af ugen vil der blive afholdt over 130 seminarer, der er grupperet omkring tre temaer:

  • Konkurrenceevne (5. oktober): Innovation, regional udvikling og grøn økonomisk vækst

  • Samarbejde (6. oktober): Interregionalt, grænseoverskridende og makroregionalt samarbejde

  • Samhørighed (7. oktober): Territorial og social samhørighed og måder til bedre integration af forskellige politikker på lokalt og regionalt niveau.

Samhørighedspolitikkens fremtid på dagsordenen

For at samhørighedspolitikken kan blive en succes efter 2013 er der brug for input i form af regionernes og byernes synspunkter. OPEN DAYS finder sted kort før vedtagelsen af den femte samhørighedsrapport og umiddelbart inden debatten om det fremtidige EU-budget og er således en god anledning til at diskutere, hvordan man kan bevare samhørighedspolitikkens nuværende styrker og samtidig tage højde for fremtidige udfordringer.

Et vigtigt punkt i denne debat er, hvorvidt makroregionale strategier som f.eks. EU's strategi for Donau-området kan danne en vigtig ramme for politikgennemførelse. Slovakiets første vicepremierminister, Ján Figel, og Bulgariens viceminister for regional udvikling og offentlige arbejder, Lilyana Pavlova, vil være blandt de politiske ledere på højt niveau, som deltager i et særligt pressepanel om Donau den 5. oktober.

Mødestedet

OPEN DAYS 2010 vil give mulighed for at møde lokale aktører og lære mere om EU-finansierede projekter. "Mødestedet" i Regionsudvalgets lokaler vil fremvise eksempler på regionale projekter og programmer på en udstilling med over 50 stande om "Grøn økonomi" og "Territorialt samarbejde" og ledsaget af 36 seminarer, herunder et seminar med deltagelse af formanden for USA's Borgmesterkonference, B. Elisabeth Kautz, der vil undertegne en aftale med Regionsudvalget den 5. oktober om fremtidigt samarbejde på klimahandlingsområdet.

OPEN DAYS i lokalområdet: EU i min region

OPEN DAYS drejer sig imidlertid ikke kun om Bruxelles. Mellem september og november vil der i 35 lande blive afholdt omkring 260 lokale arrangementer tilrettelagt af partnerregioner og –byer som led i initiativet "EU i min region/EU i min by". Ud over at skabe større opmærksomhed om, hvordan EU investerer i projekter, som påvirker dagligdagen for borgere i hele Europa, skal initiativet også bringe debatten om samhørighedspolitikkens fremtid ud til en bredere offentlighed.

Baggrund

www.opendays.europa.eu

Særlige ledere på EURACTIV, Europolitics og Regional Review

Bilag:

Media Programme

OPEN DAGS 2010 partnerregioner og -byer

  • Af andre højdepunkter under OPEN DAYS-ugen kan nævnes:

  • OPEN DAYS-universitet: Efter en succesfuld indvielse sidste år vil universitet igen give mulighed for under hele ugen at høre ledende akademikeres værdifulde erfaringer med regional udvikling.

  • Samarbejdsaftale mellem EU og USA om klimahandling (5. oktober): Arrangement med deltagelse af formanden for USA's Borgmesterkonference, Elisabeth Kautz, EU-klimakommissær Connie Hedegaard og Regionsudvalgets formand Mercedes Bresso.

  • Lancering af onlineplatformen "RegioNetwork 2020" (6. oktober): Dette virtuelle samfund, der skal give partnere mulighed for at udveksle information og samarbejde i løbet af året, vil være åben for repræsentanter for regioner og alle med en faglig interesse i EU's samhørighedspolitik.

  • Pressepanel om "Samhørighedspolitik til forening af splittede samfund: Erfaringer fra fodbold (6. oktober): Kommissæren for regionalpolitik, Johannes Hahn, kommissæren for uddannelse og kultur, Androulla Vassiliou, og en repræsentant for UEFA vil være at finde i panelet på denne pressekonference, hvor der vil blive sat fokus på forskellige sportsinitiativer, der støttes af samhørighedspolitikken i bestræbelserne på at tackle racisme og sekterisme.


Side Bar