Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE LV

IP/10/1235

Bryssel den 30 september 2010

Likabehandling i arbetslivet: Europeiska kommissionen avslutar överträdelseförfaranden mot Sverige och Lettland

Europeiska kommissionen avslutade idag de överträdelseförfaranden som den inlett mot Sverige och Lettland på grund av att länderna på ett felaktigt sätt införlivat EU-bestämmelserna om förbud mot diskriminering på grund av religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning (direktiv 2000/78/EG). Förfarandena kunde avslutas eftersom de båda länderna till svar på kommissionens rättsliga åtgärder ändrade sin lagstiftning om icke-diskriminering.

Kommissionen inledde ett överträdelseförfarande mot Lettland i december 2006 och mot Sverige i mars 2007 (se IP/10/319). I syfte att komma till rätta med de invändningar som kommissionen gav uttryck för i det inledande skedet av förfarandena ändrade de båda länderna sin nationella lagstiftning om icke-diskriminering.

Efter att ha granskat ändringarna och de förklaringar som Sverige och Lettland lämnat drog kommissionen slutsatsen att länderna införlivat direktivet på ett tillfredsställande sätt.

För ytterligare upplysningar om överträdelseförfarandena se MEMO/10/457.

Bakgrund

Genom direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000 (direktivet om likabehandling i arbetslivet) inrättas en allmän ram för likabehandling i arbetslivet och i fråga om yrkesutbildning. I direktivet behandlas direkt och indirekt diskriminering (inbegripet trakasserier) på grund av religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning. Direktivet omfattar även särskilda bestämmelser om ”rimliga anpassningsåtgärder för personer med funktionshinder”.

Ytterligare upplysningar

EU-lagstiftning om icke-diskriminering:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=612&langId=en

Prenumerera gratis på kommissionens nyhetsbrev om sysselsättning, socialpolitik och lika möjligheter:

http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Hemsidan för kommissionens vice ordförande Viviane Reding, kommissionsledamot med ansvar för rättsliga frågor och frågor som rör grundläggande rättigheter och medborgarskap:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar