Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE SV

IP/10/1235

Briselē, 2010. gada 30. septembrī

Vienlīdzība: Eiropas Komisija izbeidz lietas pret Zviedriju un Latviju nodarbinātības jomā

Eiropas Komisija šodien izbeidza tiesvedību pret Zviedriju un Latviju saistībā ar nepareizi īstenotiem ES noteikumiem par vienlīdzīgu attieksmi nodarbinātības jomā, kas ir vērsti pret diskrimināciju reliģijas, uzskatu, invaliditātes, vecuma un seksuālās orientācijas dēļ (Direktīva 2000/78/EK). Šīs lietas tika sekmīgi noslēgtas pēc tam, kad, atbildot uz Komisijas uzsākto tiesvedību, abas valstis bija veikušas grozījumus savos tiesību aktos par diskriminācijas novēršanu.

Komisija 2006. gada decembrī uzsāka pārkāpumu izmeklēšanas procedūru pret Latviju un 2007. gada martā pret Zviedriju (skatīt IP/10/319). Zviedrija un Latvija veica grozījumus savos tiesību aktos par diskriminācijas novēršanu, lai kliedētu bažas, ko Komisija pauda pārkāpumu izmeklēšanas procedūras iepriekšējos posmos.

Ņemot vērā nesen pieņemto tiesību aktu analīzes rezultātus un dalībvalstu sniegtos paskaidrojumus, Komisija uzskata, ka Zviedrija un Latvija ir pienācīgi transponējušas direktīvu par vienlīdzību nodarbinātības jomā.

Sīkākai informāciju par pārkāpumu izmeklēšanas procedūru skatīt MEMO/10/457.

Pamatinformācija

Padomes 2000. gada 27. novembra Direktīva 2000/78/EK nosaka kopēju sistēmu vienlīdzīgai attieksmei nodarbinātības un profesionālās izglītības jomā (direktīva par vienlīdzību nodarbinātības jomā). Šī direktīva aizliedz tiešu un netiešu diskrimināciju un cilvēka aizskaršanu nodarbinātības un izglītības jomā, pamatojoties uz reliģiju, uzskatiem, invaliditāti, vecumu un seksuālo orientāciju. Šī direktīva ietver īpašas prasības attiecībā uz darba vietas saprātīgu izveidošanu invalīdiem.

Papildu informācija

ES tiesību akti diskriminācijas novēršanas jomā:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=612&langId=en

Šādā tīmekļa vietnē var uz e-pastu pasūtīt Eiropas Komisijas bezmaksas jaunumus par nodarbinātību, sociālajām lietām un iespēju vienlīdzību:

http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces un ES komisāres tiesiskuma, pamattiesību un pilsonības jomā Viviānas Redingas mājas lapa:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar