Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/10/1204

V Bruselu dne 30. září 2010

Práva spotřebitelů: Evropská komise zastavila řízení pro nesplnění povinnosti proti České republice a Lucembursku

Opatření EU, jejichž cílem je dát spotřebitelům více práv při nákupu zboží a služeb, se začínají vyplácet. Poté, co Česká republika a Lucembursko upravily své zákony a vyjasnily některá práva spotřebitelů, zastavila dnes Evropská komise proti těmto zemím řízení pro nesplnění povinnosti. České právo dříve umožňovalo, aby obchodní smlouvy obsahovaly nepřiměřené podmínky pozbývající platnosti pouze v případě, že je spotřebitel přímo napadl. Toto pravidlo bylo nyní po zásahu Komise zrušeno. Lucembursko zase změnou svých zákonů provedlo evropskou směrnici o prodeji spotřebního zboží, aby byla jasněji definována práva spotřebitelů, kteří chtějí vrátit vadné zboží.

Česká republika: nepřiměřené podmínky ve spotřebitelských smlouvách

Po zaslání odůvodněného stanoviska Komise v říjnu 2009 (viz IP/09/1451) došlo ke změně českého zákona (konkrétně § 56 odst. 2 občanského zákoníku), díky níž již nebudou čeští spotřebitelé vázáni zneužívajícími smluvními ujednáními, kterých si nevšimnou nebo proti kterým se neohradí.

Směrnice Rady 93/13/EHS o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách chrání spotřebitele před ujednáními ve formulářových kupních smlouvách a smlouvách o poskytování služeb, která poškozují jejich práva nebo obsahují nepřiměřené podmínky.

Toto je poslední z devíti případů řízení zahájených proti členským státům, které vstoupily do EU v roce 2004, z důvodu nedostatečného provedení dané směrnice. Všechny tyto případy byly vyřešeny prostřednictvím legislativních změn v členských státech.

Lucembursko: prodej spotřebního zboží

Po vydání odůvodněného stanoviska Komise ze dne 22. března pozměnilo Lucembursko dne 21. července své vnitrostátní právní předpisy. Novou zákonnou úpravou byla do lucemburského právního řádu zapracována směrnice 1999/44/ES o některých aspektech prodeje spotřebního zboží a záruk na toto zboží.

Zmíněná směrnice chrání evropské spotřebitele mj. tím, že stanovuje minimální práva spotřebitelů při nákupu vadného zboží. Podle pravidel EU si mohou spotřebitelé nejdříve vybrat mezi výměnou nebo opravou zboží. Pokud ani jedno není možné nebo prodávající odmítne spotřebiteli vyhovět, má spotřebitel právo na vrácení peněz či na odpovídající slevu.

Lucemburské zákony dosud nestanovovaly dostatečným způsobem podmínky, za kterých může prodávající trvat na tom, že zboží raději opraví, než vymění, a obráceně.

Podle pravidel EU tak může učinit pouze za předpokladu, že by řešení požadované spotřebitelem pro něj znamenalo při zvážení ceny zboží, závažnosti vady a obtíží způsobených spotřebiteli neúměrně vysoké náklady.

Změny v lucemburských zákonech posilují v souladu s evropskou směrnicí práva spotřebitelů také tím, že umožňují prodávajícím poukazovat na to, že měl spotřebitel o vadě vědět, pouze v případě, že šlo o zjevnou vadu již v okamžiku koupě zboží, a nikoliv až později.

Poté, co bylo zjištěno, že v řadě členských států existují různé nedostatky v zapracování evropských předpisů do vnitrostátního právního rámce, zahájila Komise v roce 2009 devět řízení ve věci nedostatečného provedení směrnice 1999/44/ES. Čtyři z těchto řízení, včetně řízení proti Lucembursku, byla mezitím zastavena, přičemž důvodem bylo většinou přijetí legislativních změn v příslušných členských zemích. Pět řízení, týkajících se České republiky, Estonska, Řecka, Polska a Slovinska, je stále otevřeno.

Další kroky

Více informací o řízení pro nesplnění povinnosti naleznete v dokumentu

MEMO/10/457.

Souvislosti

Aktualizované statistiky o řízení pro nesplnění povinnosti obecně lze nalézt na stránce:

http://ec.europa.eu/community_law/infringements/infringements_cs.htm

Novinky z generálního ředitelství pro spravedlnost:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Internetová stránka místopředsedkyně Komise Viviane Redingové, komisařky EU pro spravedlnost, základní práva a občanství:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar