Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE PT

IP/10/1226

Bruselj, 30. septembra 2010

Pravice potrošnikov: Komisija zahteva, da Portugalska in Slovenija zagotovita skladnost s predpisi o trženju finančnih storitev na daljavo

Evropska komisija je danes sprejela odločitev, da bo Portugalski in Sloveniji poslala obrazloženi mnenji zaradi neustreznega prenosa Direktive 2002/65/ES o trženju finančnih storitev potrošnikom na daljavo v nacionalno zakonodajo. Komisija se lahko odloči pri Sodišču vložiti tožbo proti navedenima državama članicama, če ne bosta sprejeli ukrepov za zagotovitev skladnosti.

Direktiva 2002/65/ES o trženju finančnih storitev potrošnikom na daljavo potrošnikom med drugim omogoča pravico do nekaterih informacij pred sklenitvijo pogodbe ter pravico do odstopa od pogodbe s ponudnikom storitve v 14 koledarskih dneh. Evropska komisija meni, da Portugalska in Slovenija Direktive nista ustrezno prenesli ter da njuni nacionalni zakonodaji ne zagotavljata zadostne zaščite teh pravic potrošnikov.

Na kakšen način Portugalska in Slovenija ne spoštujeta predpisov?

Zdi se, da bi portugalskega potrošnika ob odstopu od pogodbe za določeno finančno storitev, ki je sklenjena na daljavo in ji je pripeta druga pogodba, še vedno zavezovala ta dodatna pogodba. V nasprotju s tem Direktiva določa, da se dodatna pogodba na daljavo v tem primeru samodejno razveljavi.

V Sloveniji ni zagotovila, da bi imel potrošnik, ki želi na daljavo skleniti pogodbo za finančne storitve, zagotovljene vse informacije, predvidene v Direktivi. Potrošnik tako morda ne bo dobil: i) informacij o pravicah do predčasne ali enostranske prekinitve pogodbe; ii) informacij o pristojnem sodišču in iii) informacij o skupni ceni, ki jo je treba plačati za finančno storitev v primeru sklenitve pogodbe na podlagi telefonskega klica. Slovenska zakonodaja poleg tega ponudnikom finančnih storitev omogoča, da potrošnikom zagotovijo le delne informacije pred sklenitvijo pogodbe brez potrošnikovega soglasja, da so informacije zadostne. Tega Direktiva ne dovoljuje. Slovenska zakonodaja prav tako ne zagotavlja, da lahko potrošnik, ki bi želel izraziti strinjanje ali nestrinjanje z uporabo nekaterih sredstev za sporazumevanje na daljavo, to stori brezplačno, kot to določa Direktiva.

Kateri bodo naslednji koraki?

Zadevni državi članici imata na voljo dva meseca za uskladitev z obrazloženima mnenjema. Če zadevni državi članici ne zagotovita uskladitve ali na obrazloženi mnenji ne odgovorita zadovoljivo, lahko Komisija zadevo predloži Sodišču Evropske unije.

Za več informacij o postopku za ugotavljanje kršitev glej:

IP/10/670.

MEMO/10/457


Side Bar