Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1201

Lissabon den 29 september 2010

De bästa förmågorna gör upp i Lissabon i EU:s tävling för unga forskare

I Lissabon har i dag ungdomar från Tjeckien, Polen och Ungern utsetts till vinnare i EU:s tävling för unga forskare 2010. 85 projekt från 37 länder deltog i tävlingen. En internationell jury valde ut de segrande projekten, som behandlade fysik, biologi och samhällsvetenskap. Andra och tredje pris och det internationella priset gick till sju projekt från Polen, Tyskland, Portugal, Lettland, Italien och Brasilien. De 16 segrarna i åldrarna 14–21 år fick dela på en prissumma på 51 500 euro för sina innovativa forskningsprojekt av högsta kvalitet. Mer information om segrarna och om alla projekt som lades fram finns på http://ec.europa.eu/research/youngscientists/index_en.cfm.

EU:s tävling för unga forskare sätter strålkastarna på de bästa forskningsprojekt som har genomförts av studenter i Europa. Mina varmaste gratulationer går till segrarna och till alla som deltog. De är fantastiska ambassadörer för sina skolor och universitet, för sina länder och regioner och för dagens ungdom”, säger EU-kommissionären för forskning, innovation och vetenskap, Máire Geoghegan-Quinn. Genom att investera i unga förmågor med nya idéer och ge dem goda karriärmöjligheter inom forskningen gör vi Europa till en forskningsaktör i världsklass och bygger en union för innovation. Det är sådana här ungdomar som kommer att skapa framtiden – och jag anser att vi är i goda händer. Det är särskilt uppmuntrande att se att de första tre priserna gick till studenter från de nya medlemsstaterna.

Utbildningskommissionär Androulla Vassiliou håller med: ”Forskningen är ett lackmustest på det samhälle vi lever i – den påverkar våra liv, ger oss säkrare mat i rikliga mängder, bättre hälsa, grönare transporter, tillgång till information, musik på resan, sms, HD-tv – listan är oändlig. Forskningen gör skillnad, och det är därför EU-kommissionen stöder EU:s tävling för unga forskare och investerar miljontals euro i forskning genom ramprogrammet för forskning, Marie Curie-fonden, Erasmus och andra system. Vi måste fortsätta investera i de bästa!

Elektricitetsmuseet i Lissabon har under de senaste dagarna hyst 125 tävlande från 37 länder, huvudsakligen från Europa men även från andra delar av världen, exempelvis Kanada, USA, Kina och Brasilien. Den 24–29 september lade studenterna fram 85 projekt för en internationell jury under ledning av professor Hagit Messer-Yaron. Dessa projekt hade redan vunnit första pris vid nationella tävlingar. Ämnena omfattade en rad olika forskningsområden: biologi, kemi, informationsteknik, samhällsvetenskap, miljö, matematik, materialteknik, teknik och medicin. Tävlingsbidragen håller en jämn och hög nivå, och flera av tidigare års deltagare har gjort betydande forskningsrön eller satt upp företag för att marknadsföra de idéer de en gång utvecklade vid tävlingen.

Bakgrund:

EU:s tävling för unga forskare startades av EU-kommissionen för att underlätta samarbetet och utbytet mellan unga forskare med liknande förmågor och intressen, och för att ge dem möjlighet att vägledas av några av Europas mest prominenta forskare.

Tävlingen har till syfte att uppmuntra ungdomar som är intresserade av forskning att satsa på en yrkeskarriär inom området.

Tävlingen ingår i programmet om samhälle och vetenskap inom sjunde ramprogrammet för forskning.

I år delades priserna ut av Anneli Pauli, vice generaldirektör för kommissionens generaldirektorat för forskning, tillsammans med juryns ordförande, professor Hagit Messer-Yaron.

Tävlingen hölls första gången 1989, då 15 länder deltog. I år deltar 37 länder och en av Europaskolorna i den 22:a upplagan av tävlingen.

Totalt 2 074 personer – 627 kvinnor och 1 447 män – har deltagit sedan evenemanget lanserades internationellt, och över 500 priser har delats ut.

Mer information om EU:s tävling för unga forskare, med foton, inspirerande exempel, en presentation av juryn och beskrivningar av alla projekt, finns på

http://ec.europa.eu/research/youngscientists/index_en.cfm

Annex 1

PRIZE-WINNERS

22nd European Union Contest for Young Scientists

FIRST PRIZES (€ 7.000 per Project)

Country

Czech Republic

Contestants

Miroslav Rapcak ( 19 )

David Pegrimek (19)

Scientific Field

Physics

Project Title

Complete Phase Diagram Of CO2 Nanoclusters

Short Summary

Complete Phase Diagram of CO2 Nanoclusters Miroslav Rapcak, David Pegrimek Nanoclusters (clusters) are aggregates of a few particles. For the past decades it has been accepted that clusters constitute a new and exciting form of matter with exotic properties used in nanotechnology. Nowadays, temperature dependences of properties are being studied. In the future applications of clusters, they will be surrounded by other particles that impact them by pressure. There exist no complex study of cluster properties dependence on the pressure. We have studied carbon dioxide clusters. Knowledge of CO2 clusters properties is much behind the knowledge of properties of other clusters. CO2 clusters become important for the surface erosion methods that provide an arbitrary surface structure or high friction surfaces. Studying of CO2 clusters at high pressures can provide a way to store CO2 into the ocean to avoid greenhouse ect.

Country

Poland

Contestants

Lukasz Sokolowski ( 20 )

Scientific Field

Biology

Project Title

Foraging Strategy Of The Ant Formica Cinerea

Short Summary

The goal of the research was to discover how the ants Formica cinerea search for food. Another aim was to check if F. cinerea are able to share information about the quality of food. Observation of wild F. cinerea colonies showed, that they use a strategy called “mass recruitment”. Ants using this strategy create a column leading from the nest to food. They use pheromones to mark the way. Observation of ant colonies kept in a special terrarium (formicarium) showed that the ants can share information about the quality of food. They can also switch from food of lower quality to the better one, but they do it slowly. The strategy used by F. cinera is not the most effective, but thanks to using it, F. cinerea avoids fights with T. caespitum, another ant living in the same environment. T. caespitum uses a more flexible foraging strategy called “group-mass recruitment“. That’s why ants of these two species do not compete for the same sources of food and do not fight with each other.

Country

Hungary

Contestants

Dávid Horváth ( 20 )

Márton Balassi ( 20 )

Scientific Field

Social Sciences

Project Title

Nature On Your Screen - Computer Based Modeling And Local Area Network In The Education Of Ecology

Short Summary

The crisis in science education gets much public attention these days as natural sciences are amongst the least popular subjects. Our starting point was to examine which programs we and our peers like using the most and which of these are the ones that can be implemented in classroom, so we decided to write a computer model to support ecology education. In our model by choosing external parameters to affect the ecosystem, it is also possible to model natural or anthropogenic effects such as migration, supporting certain trophic levels or spreading pesticides or pollutants. Using the program individually or in network provides an interactive tool for showing the main characteristics of ecosystems while developing mathematical competence, environmental consciousness, problem-based approach and creativity. We have also compiled a teaching aid including some stable configurations, lesson plans and ideas to assist further classroom implementation.

SECOND PRIZES (€ 5.000 per project)

Country

Contestants

Age

Scientific Field

Project Title

Poland

Justyna Slowiak

19

Biology

Biodiversity, Palaeoecology And Taxonomical Position Of Vertebrates In The Middle Triassic Sea Ecosystem In Silesia (sw Poland)

Germany

Simon Schuldt

19

Engineering

Aircraft Of The Future - A Practise-based School Project

Germany

Luca Banszerus

Michael Schmitz

18

19

Physics

Production And Charaterization Of Graphene Devices

THIRD PRIZES (€ 3.500 per Project)

Country

Contestants

Age

Scientific Field

Project Title

Latvia

Aleksejs Sazonovs

18

Computing

Applying Image Recognition Methods For Classification Of Astronomical Images

Italy

Davide Giacinto Lucarelli

Niccolò Pozzi

Stefano Sanfilippo

19

19

19

Mathematics

An Analysis of the Network of Chemists within the City of Monza

Portugal

Inês Alexandra Costa Kristoffer de Sá Høg

18

19

Environment

Rocks Of The Southwest - The Mysteries Written On The Stone

INTERNATIONAL COOPERATION PRIZE (€ 5.000 per project)

Country

Contestants

Age

Scientific Field

Project Title

Brazil

William Lopes

20

Biology

Utilization Of The Fungus Aspergillus Niger On Wastewater Treatment Ii

HONORARY AWARDS

Stockholm International Youth Science 2010

Country

Contestants

Age

Scientific Field

Project Title

Czech Republic

Miroslav Rapcak

David Pegrimek

19

Physics

Complete Phase Diagram of CO2 Nanoclusters

Poland

Lukasz Sokolowski

20

Biology

Foraging Strategy Of The Ant Formica Cinerea

London International Youth Science Forum 2011

Country

Contestants

Age

Scientific Field

Project Title

Hungary

Dávid Horváth

Márton Balassi

20

20

Social Sciences

Nature On Your Screen - Computer Based Modeling And Local Area Network In The Education Of Ecology

SPECIAL DONATED PRIZES

There are 25 special donated prizes: a five-day visit of a technical and cultural nature to the

European Patent Office in Munich and a one-week stay at each of the seven members of

EIROforum[1]:

• CERN: The European Laboratory for Particle Physics

• EFDA: The European Fusion Development Agreement

• EMBL: The European Molecular Biology Laboratory

• ESA: The European Space Agency

• ESO: The European Southern Observatory

• ESRF: The European Synchrotron Radiation Facility

• ILL: The Institut Laue-Langevin

The European Patent Office, Munich, Germany

Country

Contestants

Age

Scientific Field

Project Title

Switzerland

Andrea Agazzi

Mauro Salazar

19

20

Chemistry

Nanotechnology From Natural Tissues. Realization Of Catalytic Systems With High Active Surface From Spongy Bone.

Switzerland

Christian Meier

Thomas Vögeli

20

20

Engineering

Mts – Magnetic Transport System

Germany

Simon Schuldt

19

Engineering

Aircraft Of The Future - A Practise-based School Project

EIROForum Prizes

CERN: The European Laboratory for Particle Physics

Country

Contestants

Age

Scientific Field

Project Title

Belarus

Volha Shumskaya

17

Mathematics

Extremal Properties Of L.c.m. And G.c.d. For Sequences

EFDA-JET

Country

Contestants

Age

Scientific Field

Project Title

Latvia

Janis Smits

18

Physics

Optimization Of Synthesis Conditions Of Lithium Iron Phosphate And Development Of A Thin Layer Battery

ESA

Country

Contestants

Age

Scientific Field

Project Title

Slovak Republic

Bejdová Vladimíra

19

Physics

New Binary Star In The Field Of Cn And

EMBL

Country

Contestants

Age

Scientific Field

Project Title

United Kindgom

Raghd Rostom

19

Biology

Embryonic Chick Bones As A Model For Osteogenic And Chondrogenic Differentiation In Stem Cells

ESO

Country

Contestants

Age

Scientific Field

Project Title

Israel

Pavel Fadeev

19

Physics

An Exploration Of Hii Star-forming Regions

ILL

Country

Contestants

Age

Scientific Field

Project Title

Bulgaria

Radko Kotev

18

Mathematics

A New Solution Of The Apollonius Problem

ESRF

Country

Contestants

Age

Scientific Field

Project Title

Italy

Sebastian Cincelli

19

Engineering

Eu.r.ex.- Eusocial Rovers For Exploration

Host Organization Special Donated Prizes

The ADENE – Agency for Energy Special Prize

Country

Contestants

Age

Scientific Field

Project Title

Ireland

Richard O’Shea

19

Engineering

A Biomass Fired Cooking Stove For Developing Countries

France

Rémi Ounadjela

Kaiqiang ZHANG

Victor Mizrahi

17

18

17

Physics

The Musical Plasma

Health Special Prize

Country

Contestants

Age

Scientific Field

Project Title

Israel

Nitay Aspis

18

Biology

The Influence Of Galectin-8 On The Skeletal System

Slovak Republic

Ferenc Jaroslav

17

Biology

The Examination Of Circadian Regulation Of Response On A Herbicide Glyphosate In Common Chickweed (stellaria Media)

Vision-Box Special Prize

Country

Contestants

Age

Scientific Field

Project Title

Germany

Andreas Lang

20

Computing

Face Detection Using Swarm Intelligence


Side Bar