Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1188

Bruselj, 28. septembra 2010

Finančno poročilo za leto 2009: kako je EU porabila proračunska sredstva?

V skladu s finančnim poročilom za leto 2009, ki ga je danes predstavila Komisija, je bilo porabljenih 97 % odobrenih proračunskih sredstev, kar je podoben delež kot leta 2008 (98 %). Skupni odhodki so znašali več kot 112 milijard evrov. Največji del tega zneska je bil namenjen ukrepom za spodbujanje gospodarske rasti, zaposlovanja, raziskav in razvoja ter kmetijstvu.

44 milijard evrov za spodbujanje rasti in konkurenčnosti

EU je leta 2009 na podlagi 7. okvirnega programa za raziskave in tehnološki razvoj porabila 6,3 milijarde evrov. Podprla je več kot 1 000 projektov sodelovanja na področju raziskav, med katerimi je tudi projekt za učinkovito proizvodnjo biogoriv Fuel-Path, s pomočjo katerega na bi bioenergija do leta 2020 predstavljala najmanj 14 % v energetski mešanici EU.

V okviru programa za konkurenčnost in inovativnost je prejelo sredstva EU več kot 34 000 malih in srednjih podjetij. S temi sredstvi (295 milijonov evrov) so lahko zbrala posojila v vrednosti 2,9 milijarde evrov. Po ocenah naj bi sredstva EU v letih 2007 in 2008 pripomogla ustvariti ali ohraniti več kot 200 000 delovnih mest. Poleg tega je bilo v okviru programa Erasmus financiranih več kot 300 000 štipendij za mobilnost v sodelovanju s 4 000 univerzami.

Kohezijska politika je leta 2009 ohranila pomemben delež v proračunu. Plačila v programskem obdobju za obdobje 2007–2013 so znašala 25,5 milijarde evrov, kar je dvakrat več kot leta 2008 (11,5 milijarde evrov). V obdobju 2000–2006 je bilo s sredstvi za kohezijsko politiko ustvarjenih približno milijon novih delovnih mest, zgrajenih ali obnovljenih je bilo 4 000 km železniških prog, dodatnih 14 milijonov ljudi pa je dobilo dostop do pitne vode. Med številnimi financiranimi projekti leta 2009 je tudi Baltic Master II, ki je namenjen izboljšanju odzivne zmogljivosti pri izlitjih nafte na Baltskem morju in učinkovitejšemu preprečevanju onesnaževanja, ki je posledica pomorskega prometa.

Po besedah evropskega komisarja za proračun Janusza Lewandowskega je bilo leta 2009 več kot 30 % proračuna namenjenega oživitvi gospodarstva in rasti. Vsak evro, ki je investiran v naše regije, lahko zaradi učinka vzvoda ustvari dvakratno ali trikratno vrednost. To je tudi razlog, zakaj je proračun EU v praksi tako pomemben.

Več kot 40 milijard evrov za podeželska območja, prek 100 000 mladih vključenih v projekte in izmenjave

Zaradi spreminjajočih se pogojev na trgu so prihodki kmetov EU po več letih naraščanja začeli padati. Iz proračuna EU je bilo kmetom v obliki neposredne pomoči in posegov na trgih namenjenih več kot 40 milijard evrov, kar je skoraj polovica njihovega prihodka.

Vse večji delež proračuna EU je namenjen varovanju pravic državljanov EU in ustvarjanju priložnosti zanje. Leta 2009 je 110 000 mladih sodelovalo v projektih in izmenjavah. EU je med drugim priskočila na pomoč petim državam članicam, ki so potrebovale opremo za gašenje požarov, Bolgariji pa je zagotovila protivirusna zdravila. V okviru Solidarnostnega sklada je namenila 623 milijonov evrov za blaženje posledic naravnih nesreč, zlasti po potresu v južni Italiji.

Več kot 10 milijard evrov porabljenih za zunanje ukrepe

EU je bila leta 2009 drugi največji donator razvojne pomoči na svetu, pri čemer so njene obveznosti financiranja znašale 12 milijard evrov in dosegle okoli 140 držav v razvoju. Vzpostavila je posebne instrumente, da bi se najrevnejšemu prebivalstvu zagotovila pomoč pri spoprijemanju s trojno krizo na področju gospodarstva, hrane in okolja.

S humanitarno pomočjo in pomočjo v hrani je leta 2009 pomagala več kot 150 milijonom ljudi v 70 državah. Poleg tega je v okviru skupne zunanje in varnostne politike vodila 10 misij na konfliktnih območjih po svetu, kot so Kosovo, Južni Kavkaz, Afganistan, Bližnji vzhod in Afrika. Posebna sredstva je namenila pripravi držav kandidatk in potencialnih kandidatk za izpolnjevanje pogojev za članstvo v EU.

Največji delež zunanje pomoči EU je prejel Sudan (115 milijonov evrov). Pomoč v hrani je prejelo 3,6 milijona prebivalcev Darfurja in 436 000 prebivalcev na jugu Sudana, medtem ko je več kot 5 milijonov ljudi prejelo zdravstveno oskrbo in 1,3 milijona ljudi je imelo koristi od ukrepov na področju vode, kanalizacije in spodbujanja higiene.

Po besedah Janusza Lewandowskega je EU vse pogosteje naprošena, da posreduje zunaj svojih meja, bodisi pri konfliktih bodisi pri naravnih nesrečah. Skoraj dvajset let nismo nikoli prilagodili finančnega okvira, v zadnjih nekaj letih pa smo to storili štirikrat, kar kaže na potrebo po večji prožnosti proračuna EU v prihodnosti.

7,4 milijarde evrov za upravo

Upravni odhodki vseh institucij so predstavljali 7,4 milijarde evrov, kar je 6,5 % vseh odhodkov EU (leta 2008: 6,2 %). Leta 2009, pa tudi leta 2010 se je Komisija držala svoje obljube, da v prihodnjih letih ne bo zahtevala novih delovnih mest, razen če bi pristopile nove države članice, je poudaril komisar Lewandowski.

Proračun EU se financira večinoma iz prispevkov držav članic iz naslova BND

Skoraj 70 % proračuna EU se financira iz proračunov držav članic v skladu z njihovim sorazmernim bruto nacionalnim dohodkom. Financiranje iz naslova DDV iz leta v leto pada in je leta 2009 predstavljalo manj kot 11 %, tradicionalna lastna sredstva (večinoma carinske dajatve) pa le nekaj več kot 12 %. Presežek iz prejšnjega leta in drugi prihodki znašajo 7,5 %.

Finančno poročilo:

http://ec.europa.eu/budget/documents/2009_en.htm?submenuheader=2&go=t3_2


Side Bar