Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1188

Bruxelles, 28 septembrie 2010

Raportul financiar 2009: pentru ce și-a folosit UE bugetul?

Raportul financiar 2009 prezentat astăzi de Comisie arată că s-au cheltuit 97% din credite, un procent similar celui din 2008 (98%). Cheltuielile totale au depășit 112 miliarde EUR. Cea mai mare parte din această sumă a fost destinată măsurilor de stimulare a creșterii economice, creării de locuri de muncă, cercetării și dezvoltării, precum și agriculturii.

44 de miliarde EUR investite în creștere și competitivitate

În 2009, UE a cheltuit 6,3 miliarde EUR în cadrul celui de al șaptelea program-cadru pentru cercetare și dezvoltare. Fondurile UE au sprijinit peste 1 000 de proiecte de cooperare în domeniul cercetării, cum ar fi proiectul „Fuel-path” privind producția eficientă de biocombustibili; obiectivul acestui proiect este de a găsi modalități de îmbunătățire a producției de biocombustibili și de a permite asigurarea unei părți de cel puțin 14% de bioenergie în ansamblul de surse energetice utilizate de UE până în 2020.

În cadrul programului pentru competitivitate și inovare, peste 34 000 de întreprinderi mici și mijlocii au beneficiat de fondurile UE. Aceste fonduri le-au ajutat să obțină împrumuturi de 2,9 miliarde EUR pe baza unei finanțări UE în valoare de 295 de milioane EUR. Se estimează că finanțarea UE a sprijinit crearea sau salvarea a peste 200 000 de locuri de muncă între 2007 și 2008. În plus, programul Erasmus a finanțat peste 300 000 de burse de mobilitate în care au fost implicate 4 000 de universități.

Politica de coeziune a continuat să ocupe un loc important în buget. Plățile corespunzătoare cadrului 2007-2013 s-au ridicat la 25,5 miliarde EUR, de două ori mai mult decât în 2008 (11,5 miliarde EUR). În perioada 2000-2006, finanțarea în cadrul politicii de coeziune a creat în jur de 1 milion de locuri de muncă, a sprijinit construirea sau îmbunătățirea a 4 000 km de cale ferată și a aprovizionat cu apă încă 14 milioane de persoane. Printre numeroasele proiecte finanțate în 2009, proiectul „Baltic Master II” s-a axat pe îmbunătățirea capacității de reacție în cazul deversărilor de petrol în zona Mării Baltice și consolidarea măsurilor de prevenire a poluării cauzate de transportul maritim.

Peste 30% din bugetul pe 2009 a fost dedicat redresării și creșterii economice, declară Janusz Lewandowski, comisarul european responsabil cu bugetul. Fiecare euro pe care îl investim în regiunile noastre poate produce de două sau de trei ori mai mult prin „efectul de levier”. Aici este vizibilă diferența pe care o aduce bugetul UE pe teren.

Peste 40 de miliarde EUR destinate zonelor rurale, peste 100 000 de tineri implicați în proiecte și schimburi

După ani întregi în care veniturile lor au fost în creștere, agricultorii din UE au asistat la scăderea acestora din cauza condițiilor în schimbare de pe piață. Bugetul UE îi sprijină cu peste 40 de miliarde EUR sub formă de ajutoare directe și intervenții pe piață, ceea ce reprezintă aproape jumătate din veniturile agricultorilor.

Dezvoltarea oportunităților și protejarea drepturilor cetățenilor europeni reprezintă un punct de interes din ce în ce mai important pentru bugetul UE. În 2009, 110 000 de tineri au participat la proiecte și schimburi. De asemenea, UE a venit în ajutorul a cinci state membre care au avut nevoie de echipamente de luptă împotriva incendiilor și a pus la dispoziția Bulgariei medicamente antivirale. Fondul de solidaritate a furnizat 623 de milioane EUR pentru atenuarea impactului catastrofelor naturale, în special după cutremurul din sudul Italiei.

Peste 10 miliarde EUR cheltuite pentru acțiune externă

În 2009, UE a fost cel de al doilea furnizor de ajutor pentru dezvoltare din lume, asumându-și angajamente în valoare de 12 miliarde EUR în favoarea a aproximativ 140 de țări în curs de dezvoltare. Au fost create instrumente specifice pentru a ajuta persoanele cele mai sărace din lume să facă față triplei crize economice, alimentare și de mediu.

Ajutorul umanitar și asistența alimentară acordate de UE în 2009 au ajutat peste 150 de milioane de oameni din 70 de țări. În plus, în cadrul politicii externe și de securitate comună, UE a gestionat 10 misiuni în centre nevralgice din toată lumea, cum ar fi Kosovo, Caucazul de Sud, Afganistan, Orientul Mijlociu și Africa. Fonduri speciale sunt consacrate pregătirii țărilor candidate și potențial candidate pentru a îndeplini condițiile de aderare la UE.

Sudanul reprezintă unul dintre cei mai mari beneficiari ai ajutorului extern (115 milioane EUR). 3,6 milioane de persoane au primit asistență alimentară în Darfur și 436 000 în sudul Sudanului, în timp ce peste 5 milioane de oameni au primit asistență medicală, iar 1,3 milioane au beneficiat de acțiuni în domeniul aprovizionării cu apă, al salubrizării și al promovării igienei.

UE este solicitată din ce în ce mai des să intervină dincolo de frontierele sale, în situații de conflict sau de catastrofe naturale, afirmă Janusz Lewandowski. În ultimii ani a trebuit să ajustăm de patru ori cadrul financiar, ceea ce nu s-a întâmplat niciodată în cei douăzeci de ani precedenți, ceea ce arată necesitatea ca bugetul UE să fie mai flexibil în viitor.

7,4 miliarde EUR pentru administrație

Costurile administrative pentru toate instituțiile au reprezentat 7,4 miliarde EUR, și anume 6,5% din cheltuielile totale, un procent similar celui din 2008 (6,2%). În 2009, ca și în 2010, Comisia și-a respectat promisiunea de a nu solicita noi posturi în anii următori decât în cazul aderării unor noi state membre, afirmă comisarul Lewandowski.

Bugetul UE finanțat în principal prin contribuțiile VNB ale statelor membre

Aproape 70% din bugetul UE este finanțat din bugetele statelor membre, în funcție de venitul național brut (VNB) al acestora. Finanțarea din TVA, care continuă să scadă de-a lungul anilor, reprezintă mai puțin de 11% în 2009, față de resursele proprii tradiționale (în principal taxe vamale), cu un nivel puțin peste 12%. Excedentul din anul precedent și alte venituri reprezintă 7,5%.

Raportul financiar:

http://ec.europa.eu/budget/documents/2009_en.htm?submenuheader=2&go=t3_2


Side Bar