Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1187

Bruxelles, 28 septembrie 2010

Evaluările impactului îmbunătățesc elaborarea politicilor de către Comisie. Comisia salută raportul favorabil al Curții de Conturi Europene

Comisia a salutat astăzi publicarea unui raport al Curții de Conturi Europene privind sistemul Comisiei de evaluare a impactului. Raportul confirmă faptul că sistemul este de real folos factorilor de decizie ai Uniunii Europene, contribuie în mod eficace la îmbunătățirea calității propunerilor și reprezintă o bună practică internațională în termeni de transparență și abordare integrată. Potrivit auditului realizat de Curtea de Conturi Europeană, Comisia dispune de structuri adecvate în vederea realizării obiectivelor preconizate în cadrul programului de lucru privind reglementarea inteligentă.

„Reglementarea inteligentă este una din principalele priorități politice ale Comisiei aflate sub răspunderea directă a președintelui Barroso. Comisia este încântată de faptul că eficacitatea sistemului său de evaluare a impactului în sprijinirea procesului de luare a deciziilor în cadrul instituțiilor Uniunii Europene a fost confirmată de Curtea de Conturi Europeană. Comisia este, de asemenea, extrem de mulțumită că organul independent de control al calității pe care l-a introdus, Comitetul de evaluare a impactului, a fost recunoscut ca entitate responsabilă pentru îmbunătățirea calității analizei.”

„Acest raport recunoaște progresele enorme realizate de Comisie în ultimii ani. Curtea consideră că abordarea Comisiei este comparabilă cu alte sisteme de evaluare a impactului și constituie, în mai multe privințe, o bună practică la nivelul UE.”

„Auditul reprezintă o contribuție valoroasă la dezbaterea privind reglementarea inteligentă și ar trebui să permită instituțiilor UE și statelor membre să realizeze progrese cu privire la acest program de lucru comun. În ceea ce o privește, Comisia va continua să își îmbunătățească sistemul evaluare a impactului în conformitate cu recomandările Curții și să colaboreze cu Parlamentul și Consiliul, contribuind la îndeplinirea angajamentelor acestora.”

Curtea de Conturi Europeană a publicat astăzi, 28 septembrie 2010, rezultatele auditului său complet asupra sistemului Comisiei de evaluare a impactului. Experții independenți ai Curții au constatat că:

  • Comisia a instituit un sistem cuprinzător de evaluare a impactului, care s-a dovedit eficace în sprijinirea procesului de luare a deciziilor în cadrul instituțiilor UE;

  • utilizatorii de la Parlamentul European și de la Consiliu consideră că rapoartele de evaluare a impactului sunt utile atunci când adoptă acte legislative pe baza propunerilor înaintate de Comisie;

  • 85% din experții consultați în domeniul „o mai bună legiferare” au fost de acord că sistemul de evaluare a impactului conduce, în mod efectiv, la o legiferare mai bună;

  • evaluarea impactului a devenit un element intrinsec al abordării Comisiei în materie de dezvoltare de politici și a contribuit la îmbunătățirea elaborării inițiativelor sale;

  • sistemul Comisiei reprezintă o bună practică la nivelul UE și la nivel internațional în termeni de transparență și caracter exhaustiv, cu integrarea analizei impactului economic, social și de mediu.

Până la sfârșitul lunii august 2010, Comisia a realizat 520 de evaluări ale impactului.

Încurajată de recomandările Curții, Comisia intenționează să își perfecționeze în continuare sistemul de evaluare a impactului. O măsură importantă în vederea creșterii transparenței a fost luată deja prin publicarea, pentru toate inițiativele cu impact semnificativ, a „Foilor de parcurs”, în care se menționează atât analizele deja efectuate, cât și cele planificate. Aceste foi de parcurs sunt utilizate deja, iar statele membre recurg la acestea pentru a urmări planurile Comisiei. Comisia intenționează, de asemenea, să realizeze progrese cu privire la alte activități din domeniul reglementării inteligente, mergând dincolo de evaluările impactului legislației viitoare, la evaluările concepute pentru îmbunătățirea legislației în vigoare. Comisia va adopta în scurt timp o comunicare privind „reglementarea inteligentă” în Uniunea Europeană, care va indica modul în care, în termeni practici, va continua să asigure un cadru de reglementare al UE extrem de eficace și eficient pentru următorii ani.

Context

Scopul sistemului Comisiei de evaluare a impactului (EI) este de a furniza date concrete pentru luarea deciziilor politice și de a garanta că toate opțiunile politice pertinente au fost luate în considerare în soluționarea oricărei probleme specifice. Rapoartele de evaluare a impactului sunt publicate în paralel cu propunerile importante, pentru a prezenta justificările și elementele factuale pe care acestea se întemeiază. Sistemul a fost extins în mod progresiv și acoperă în prezent toate inițiativele al căror impact se prevede a fi semnificativ. Toate rapoartele EI fac în prezent obiectul unui control independent de calitate realizat de Comitetul de evaluare a impactului (CEI). La nivel mondial, doar câteva sisteme naționale EI sunt la fel de ambițioase și au același domeniu de aplicare ca sistemul Comisiei. Toate evaluările impactului realizate de Comisie, precum și avizul CEI sunt accesibile publicului. Curtea de Conturi Europeană a decis în 2008 să auditeze sistemul Comisiei de evaluare a impactului. S-a analizat dacă evaluările impactului sprijină procesul de luare a deciziilor în cadrul instituțiilor UE. Auditul a început în iunie 2008 și Curtea a examinat mai mult de 100 de evaluări ale impactului realizate de Comisie în perioada 2003-2008 și a intervievat aproximativ 190 de persoane. Curtea a fost asistată de un complet consultativ și de un grup de reflecție format din experți internaționali importanți în domeniul „o mai bună legiferare”. Raportul Curții de Conturi Europene poate fi consultat la adresa:

http://ec.europa.eu/governance/impact/key_docs/key_docs_en.htm

și pe site-ul președintelui:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/index_en.htm.

Informații suplimentare privind evaluarea impactului în cadrul Comisiei:

http://ec.europa.eu/governance/impact/index_en.htm

„Foile de parcurs” care cuprind activitățile de evaluare a impactului sau concluziile preliminare cu privire la inițiative viitoare sunt disponibile la adresa:

http://ec.europa.eu/governance/impact/planned_ia/roadmaps_2010_en.htm


Side Bar