Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1187

Brussel, 28 september 2010

Effectbeoordelingen verbeteren de besluitvorming van de Commissie. Commissie blij met gunstig rapport van de Rekenkamer.

De Commissie verheugde zich vandaag over de publicatie van een rapport van de Rekenkamer over het effectbeoordelingssysteem van de Commissie. In het rapport wordt bevestigd dat het systeem echt waardevol is voor de EU-beleidsmakers, daadwerkelijk de kwaliteit van de voorstellen verhoogt en internationaal als een "beste praktijk" geldt qua transparantie en geïntegreerde aanpak. Uit de audit blijkt dat de Commissie beschikt over de juiste structuren om haar agenda voor slimme regelgeving waar te maken.

Slimme regelgeving is een van de belangrijkste politieke prioriteiten van de Commissie en valt onder de verantwoordelijkheid van voorzitter Barroso. De Commissie is blij dat de Europese Rekenkamer bevestigt dat het effectbeoordelingssysteem van de Commissie een doeltreffende bijdrage levert aan de besluitvorming in de EU-instellingen. En het verheugt de Commissie in het bijzonder dat de onafhankelijke instantie die met het oog op de kwaliteitscontrole is opgericht, de Raad voor effectbeoordeling, volgens de Rekenkamer de kwaliteit van de analyse verhoogt.

Dit rapport erkent de enorme vooruitgang die de Commissie de laatste jaren heeft geboekt. Volgens de Rekenkamer valt een vergelijking met andere effectbeoordelingssystemen gunstig uit voor de aanpak van de Commissie en wordt deze in diverse opzichten als "goede praktijk" in de EU aangemerkt.

De audit levert een waardevolle bijdrage aan het debat over slimme regelgeving en moet voor de EU-instellingen en de lidstaten een stimulans zijn om werk te maken van deze gezamenlijke agenda. De Commissie van haar kant zal haar effectbeoordelingssysteem verder blijven verbeteren, conform de aanbevelingen van de Rekenkamer, en zal met het Parlement en de Raad blijven samenwerken om hen te helpen de aangegane verbintenissen na te komen.

De Rekenkamer heeft de resultaten van haar omvangrijke audit van het effectbeoordelingssysteem van de Commissie vandaag, op 28 september 2010, bekendgemaakt. De onafhankelijke deskundigen van de Rekenkamer kwamen tot de volgende conclusies:

  • de Commissie heeft een veelomvattend effectbeoordelingssysteem ingevoerd, dat op doeltreffende wijze heeft bijgedragen aan de besluitvorming in de EU-instellingen;

  • de gebruikers in het Europees Parlement en de Raad vinden de effectbeoordelingsrapporten een nuttig hulpmiddel bij het maken van wetgeving op basis van Commissievoorstellen;

  • van de ondervraagde deskundigen inzake betere regelgeving was 85% het ermee eens dat het effectbeoordelingssysteem van de Commissie daadwerkelijk leidt tot betere regelgeving;

  • effectbeoordeling is een integrerend onderdeel geworden van de aanpak van de Commissie op het stuk van beleidsontwikkeling en heeft haar geholpen om de opzet van haar initiatieven te verbeteren;

  • het systeem van de Commissie vormt op EU- en internationaal niveau een "beste praktijk", gelet op de transparantie en alomvattendheid ervan, met een geïntegreerde analyse van de economische, milieu- en sociale effecten.

Eind augustus 2010 had de Commissie 520 effectbeoordelingen uitgevoerd.

Aangemoedigd door de aanbevelingen van de Rekenkamer is de Commissie voornemens haar effectbeoordelingssysteem nog verder te verbeteren. Een belangrijke stap naar nog meer transparantie is reeds gezet met de publicatie van "routekaarten" voor alle initiatieven met aanzienlijke gevolgen, waarin wordt aangegeven welke analyse reeds heeft plaatsgevonden en wat nog gepland is. Deze worden reeds gebruikt en de lidstaten maken er gebruik van om te weten wat de Commissie van plan is. De Commissie wil ook vooruitgang boeken met andere activiteiten op het gebied van slimme regelgeving, waarbij niet slechts de effecten van geplande regelgeving worden beoordeeld, maar een evaluatie wordt gemaakt met het oog op verbetering van bestaande wetgeving. Binnen afzienbare tijd zal de Commissie een mededeling goedkeuren inzake "slimme regelgeving" in de Europese Unie, waarin zij aangeeft hoe zij in de komende jaren praktisch garant wil blijven staan voor een zeer effectief en doelmatig EU-regelgevingskader.

Achtergrond

Het effectbeoordelingssysteem van de Commissie heeft ten doel feitenmateriaal aan te dragen voor de politieke besluitvorming en ervoor te zorgen dat alle relevante beleidsopties bij de aanpak van een bepaald probleem in aanmerking worden genomen. Samen met elk belangrijk voorstel wordt een effectbeoordelingsrapport bekendgemaakt om het te verantwoorden en inzage te geven in het achterliggende feitenmateriaal. Het systeem is in de loop van de jaren steeds ruimer toegepast en geldt thans voor alle initiatieven waarvan aanzienlijke effecten worden verwacht. Alle effectbeoordelingsrapporten ondergaan thans een kwaliteitstoetsing door de Raad voor effectbeoordeling. Wereldwijd bestaan er slechts enkele nationale systemen van effectbeoordeling met een even ambitieus doel en een even ruim toepassingsgebied als dat van de Commissie. Alle effectbeoordelingsrapporten van de Commissie en de adviezen daarover van de Raad voor effectbeoordeling zijn publiek toegankelijk. De Europese Rekenkamer besloot in 2008 het effectbeoordelingssysteem van de Commissie aan een audit te onderwerpen. Zij onderzocht of effectbeoordelingen een bijdrage leveren aan de besluitvorming in de EU-instellingen. De auditprocedure begon in juni 2008. De Rekenkamer heeft meer dan 100 effectbeoordelingen van de Commissie uit de periode 2003-2008 onderzocht en ongeveer 190 personen ondervraagd. Zij werd bijgestaan door een adviesgroep en een focusgroep van toonaangevende internationale deskundigen inzake betere regelgeving. Het rapport van de Europese Rekenkamer kan worden ingezien op

http://ec.europa.eu/governance/impact/key_docs/key_docs_en.htm

en op de website van de voorzitter:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/index_en.htm.

Nadere inlichtingen over effectbeoordeling bij de Commissie:

http://ec.europa.eu/governance/impact/index_en.htm.

"Routekaarten" waarin plannen voor effectbeoordelingen en ontwerp-bevindingen betreffende te verwachten initiatieven worden beschreven, zijn te vinden op:

http://ec.europa.eu/governance/impact/planned_ia/roadmaps_2010_en.htm.


Side Bar