Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1187

Brüsszel, 2010. szeptember 28.

A hatásvizsgálatok bevonásával eredményesebbé vált a bizottsági politikameghatározás – a Bizottság örömmel fogadta az Európai Számvevőszék kedvező jelentését

A Bizottság a mai napon örömét fejezte ki azzal az Európai Számvevőszék által kiadott jelentéssel kapcsolatban, amely a Bizottságnál alkalmazott hatásvizsgálati rendszert értékeli. A jelentés megerősíti, hogy ez a rendszer valóban igen értékes az uniós döntéshozók számára: hatékonyan javítja a javaslatok minőségét, és mind átláthatóságát, mind pedig integrált megközelítését tekintve a legjobb nemzetközi gyakorlatok között tartható számon. Az ellenőrzés arra is rámutat, hogy a Bizottság megfelelő struktúrákat vezetett be az intelligens szabályozás programjának megvalósításához.

Az intelligens szabályozás a Bizottság egyik legfontosabb politikai prioritása, amely közvetlenül Barroso elnök hatáskörébe tartozik. A Bizottságnak nagy örömére szolgál, hogy az általa bevezetett hatásvizsgálati rendszer az Európai Számvevőszék meglátása szerint is hatékonyan támogatja az uniós intézményekben folyó döntéshozatalt. A Bizottságot külön elégedettséggel tölti el annak elismerése, hogy e hatásvizsgálatok minőségét még inkább javítja az általa bevezetett független minőségellenőrző szerv, az úgynevezett „hatásvizsgálati testület”.

Ez a jelentés elismeri, hogy a Bizottság hatalmas lépéseket tett az elmúlt években. A Bizottság által alkalmazott megközelítés a Számvevőszék szemében jobb más hatásvizsgálati rendszereknél, és sok szempontból bevált gyakorlatnak számít az Unión belül.

Az ellenőrzés igen sokkal járul hozzá az intelligens szabályozásról folyó vitához, és várhatóan ahhoz is hozzásegít, hogy az uniós intézmények és a tagállamok előrelépjenek ebben a közös programban. A Bizottság a maga részéről – a Számvevőszék ajánlásai szerint – tovább tökéletesíti hatásvizsgálati rendszerét, és tovább dolgozik a Parlamenttel és a Tanáccsal kötelezettségvállalásaik megvalósításán.

A Bizottság hatásvizsgálati rendszerén végzett átfogó ellenőrzés eredményeit a mai napon, 2010. szeptember 28-án tette közzé az Európai Számvevőszék. A Számvevőszék által alkalmazott független szakértők a következőket állapították meg:

  • A Bizottságnál életbe léptetett átfogó hatásvizsgálati rendszer hatékonyan támogatja az uniós intézményeken belüli döntéshozatalt;

  • Az Európai Parlamentben és a Tanácsban a hatásvizsgálati jelentéseket kézhez kapó személyek nagy segítségnek tartják azokat a Bizottság által előterjesztett jogszabály-javaslatok elfogadásakor;

  • A szabályozás javításával foglalkozó megkérdezett szakértők 85%-a egyetértett azzal, hogy a Bizottságnál alkalmazott hatásvizsgálati rendszer tényleges javulást eredményez a szabályozás területén;

  • A hatásvizsgálat a Bizottság politikafejlesztési módszerének szerves elemévé vált, és elősegíti a tökéletesebb kezdeményezések kidolgozását;

  • A Bizottságnál bevezetett rendszer átláthatósága és átfogó szemléletmódja az Unión belül és nemzetközi szinten egyaránt követendő példának tekinthető, mivel a rendszer egységesítve elemzi a gazdasági, környezeti és társadalmi hatásokat.

A Bizottság 2010. augusztus végéig 520 hatásvizsgálatra kerített sort.

A Bizottság a jövőben a Számvevőszék ajánlásai alapján tovább kívánja tökéletesíteni hatásvizsgálati rendszerét. Az átláthatóság fokozása terén az egyik fontos lépés már meg is valósult: minden jelentős hatású kezdeményezés vonatkozásában úgynevezett „ütemtervet” jelentetünk meg, amelyben közzétesszük, mely vizsgálatokra került eddig sor, és melyek vannak még hátra. Ezeket az ütemterveket már be is vezettük: segítségükkel a tagállamok nyomon követhetik a Bizottság elképzeléseit. A Bizottság további szándéka, hogy az intelligens szabályozással kapcsolatos más tevékenységek terén is előrelépjen, és ne csak a megalkotásra váró jogszabályok hatásvizsgálatát végezze el, hanem a jelenlegi jogszabályok tökéletesítése céljából is készítsen értékeléseket. A Bizottság rövidesen közleményt fogad el az Európai Unión belüli intelligens szabályozásról, amelyben ismerteti, miként kívánja az elkövetkező években gyakorlati szempontból biztosítani az uniós szabályozási keret kiemelkedő hatékonyságát és eredményességét.

Előzmények

A Bizottság által bevezetett hatásvizsgálati rendszer célja, hogy tényekkel támassza alá a politikai döntéshozatal munkáját, és egy-egy probléma orvoslásakor teljes körűen biztosítsa a jelentősebb szakpolitikai lehetőségek figyelembevételét. Minden fontosabb javaslatot hatásvizsgálati jelentés kísér: ebben kifejtjük, miért indokolt az adott javaslat előterjesztése, és ismertetjük a javaslatot alátámasztó tényeket. A rendszer fokozatosan bővül – ma már minden olyan kezdeményezésre kiterjed, amelynek jelentős hatásai várhatók. Valamennyi hatásvizsgálati jelentés minőségét a független hatásvizsgálati testület ellenőrzi. Világszerte is csak kevés olyan nemzeti hatásvizsgálati rendszer létezik, amelynek igényessége és alkalmazási köre a bizottsági rendszerhez fogható. Mind a Bizottság hatásvizsgálatai, mind az azokhoz fűzött hatásvizsgálati testületi vélemények nyilvánosan hozzáférhetők. Az Európai Számvevőszék 2008-ban határozta el a bizottsági hatásvizsgálati rendszer ellenőrzését. Az ellenőrzés során azt vizsgálta, hogy ezek a hatásvizsgálatok ténylegesen támogatják-e az uniós intézményekben folyó döntéshozatalt. Az ellenőrzési folyamat 2008 júniusában kezdődött el: a Számvevőszék több mint száz, 2003–2008 között készült bizottsági hatásvizsgálatot vizsgált át, és mintegy 190 embert kérdezett meg. Munkájában egy tanácsadó bizottság és a szabályozás javításával foglalkozó vezető nemzetközi szakértőkből álló fókuszcsoport segítette. Az Európai Számvevőszék jelentése a következő címen érhető el:

http://ec.europa.eu/governance/impact/key_docs/key_docs_en.htm,

valamint megtalálható az elnök honlapján is:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/index_en.htm.

Bővebb információk a bizottsági hatásvizsgálatokról:

http://ec.europa.eu/governance/impact/index_en.htm.

Az ütemterv, amely a tervezett hatásvizsgálatokat és a küszöbön álló kezdeményezések várható eredményeit sorolja fel, a következő címen olvasható el:

http://ec.europa.eu/governance/impact/planned_ia/roadmaps_2010_en.htm.


Side Bar