Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1187

Bruxelles, den 28. september 2010

Konsekvensanalyser forbedrer udformningen af Kommissionens politikker. Kommissionen glæder sig over Den Europæiske Revisionsrets positive rapport.

Kommissionen udtrykte i dag tilfredshed med den rapport om Kommissionens konsekvensanalysesystem, som Den Europæiske Revisionsret har offentliggjort. Rapporten bekræfter, at EU-beslutningstagere rent faktisk har udbytte af systemet, der højner kvaliteten af de stillede Kommissionsforslag, og med sin vægt på gennemsigtighed og sin integrerede tilgang er systemet i overensstemmelse med bedste internationale praksis. Revisionen viser, at Kommissionen disponerer over de strukturer, der skal til for at føre dagsordenen om intelligent regulering ud i livet.

Som en af Kommissionens vigtigste prioriteter sorterer intelligent regulering direkte under Kommissionsformand Barroso. Kommissionen er meget glad for, at Den Europæiske Revisionsret nu anerkender, at Kommissionens konsekvensanalysesystem faktisk gavner beslutningstagningen i EU's institutioner. Særlig glædeligt er det, at det nu anerkendes, at det uafhængige kvalitetskontrolorgan, som Kommissionen fik indført, Udvalget for Konsekvensanalyse, højner analysekvaliteten.

Rapporten anerkender de store fremskridt, som Kommissionen har gjort i de seneste år. Revisionsretten finder, at Kommissionens tilgang tåler sammenligning med andre konsekvensanalysesystemer og på adskillige punkter er udtryk for god praksis på EU-plan.

Revisionen udgør et værdifuldt bidrag til debatten om intelligent regulering og kan utvivlsomt hjælpe EU's institutioner og medlemsstater videre med denne fælles dagsorden. Kommissionens fortsætter arbejdet med at forbedre konsekvensanalysesystemet i overensstemmelse med Revisionsrettens anbefalinger og vil fortsat bistå Parlamentet og Rådet med at yde deres bidrag på området.

Den Europæiske Revisionsret offentliggjorde resultaterne af sin omfattende revision af Kommissionens konsekvensanalysesystem tidligere i dag, den 28. september 2010. Revisionsrettens uafhængige eksperter nåede frem til at:

  • Kommission har opbygget et omfattende konsekvensanalysesystem, som reelt gavner beslutningstagningen i EU's institutioner.

  • brugere i Europa-Parlamentet og Rådet finder konsekvensanalyserapporterne nyttige, når de skal lovgive på grundlag af Kommissionens forslag.

  • 85 % af de adspurgte eksperter i bedre regulering var enige i, at Kommissionens konsekvensevalueringssystem reelt fører til bedre regulering.

  • konsekvensanalyse er blevet en integreret del af Kommissionens tilgang, når den udformer sin politikker, og den har medvirket til at gøre Kommissionens lovgivningsinitiativer bedre.

  • Kommissionens system er med sin vægt på gennemsigtighed, sin store spændvidde og sin analyse, hvor økonomiske, miljømæssige og sociale konsekvenser integreres, udtryk for bedste praksis på EU-plan såvel som på internationalt.

Ved udgangen af august 2010 havde Kommission foretaget 520 konsekvensanalyser.

På baggrund af Revisionsrettens anbefalinger planlægger Kommissionen at forbedre sit konsekvensanalysesystem yderligere. Et vigtigt skridt i retning af endnu større åbenhed er allerede taget, idet der nu offentliggøres "køreplaner" for Kommissionsinitiativer med virkninger af større omfang, hvoraf det fremgår, hvilken analyse der allerede er foretaget, og hvad der er planlagt. De anvendes allerede, og medlemsstaterne bruger dem til at følge med i Kommissionens planlægning. Kommissionen agter endvidere at gøre fremskridt inden for andre aktiviteter med relation til intelligent regulering end konsekvensanalyse af ny lovgivning, idet den tillige vil evaluere gældende lovgivning med henblik på at forbedre den. Inden længe vedtager Kommissionen en meddelelse om "intelligent regulering" i Den Europæiske Union, hvoraf det fremgår, hvordan den konkret vil sikre en fortsat effektiv EU-regulering, der skaber resultater i de kommende år.

Baggrund

Formålet med Kommissionens konsekvensanalysesystem er at fremlægge det saglige grundlag for en given afgørelse og at sørge for, at alle relevante handlemuligheder overvejes, når et problem skal løses. Konsekvensanalyserapporter offentliggøres sammen med vigtige forslag for at begrunde dem og forklare, hvilket sagligt grundlag der ligger bag dem. Systemet er gradvist blevet udvidet og dækker nu alle initiativer, som forventes at få virkninger af større omfang. Udvalget for Konsekvensanalyse underkaster nu samtlige konsekvensanalyserapporter et uafhængigt kvalitetscheck. På verdensplan er det kun få nationale konsekvensanalysesystemer, der kan fremvise samme ambitionsniveau og rækkevidde som Kommissionens. Alle Kommissionens konsekvensanalyser er i lighed med Udvalget for Konsekvensanalyses udtalelser tilgængelige for offentligheden. Den Europæiske Revisionsret besluttede i 2008 at revidere Kommissionens konsekvensanalysesystem. Den undersøgte, hvorvidt konsekvensanalyse gavner beslutningstagningen i EU's institutioner. Revisionsprocessen påbegyndtes i juni 2008, og Revisionsretten har undersøgt over 100 af de konsekvensanalyser, som Kommissionen udarbejdede fra 2003 til 2008, ligesom den har udspurgt 190 personer. Revisionsretten blev bistået af et rådgivende udvalg og en fokusgruppe med førende internationale eksperter i bedre regulering. Den Europæiske Revisionsrets rapport er tilgængelig på:

http://ec.europa.eu/governance/impact/key_docs/key_docs_en.htm

samt på Kommissionsformandens websted:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/index_en.htm.

Yderligere oplysninger om konsekvensanalyse i Kommissionen:

http://ec.europa.eu/governance/impact/index_en.htm

"Køreplaner", der beskriver, hvordan konsekvensanalysen skal foregå, eller de foreløbige resultater af kommende initiativer, kan findes på:

http://ec.europa.eu/governance/impact/planned_ia/roadmaps_2010_en.htm.


Side Bar