Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1185

Bryssel den 28 september 2010

Den digitala agendan: stora IT-företag ansluter sig till Europeiska kommissionens initiativ för att minska elförbrukningen

Utrustning och tjänster inom sektorn informations- och kommunikationsteknik (IKT) står för över 8 % av elförbrukningen i EU och orsakar ungefär 4 % av koldioxidutsläppen. Dessa siffror kan fördubblas till 2020. Europeiska kommissionens gemensamma forskningscentrum (JRC) har tagit fram frivilliga uppförandekoder för IKT-företag i syfte att vända den tendensen. I dag har ytterligare 16 IKT-företag lovat att minska elförbrukningen på sin bredbandsutrustning och i sina datorcentraler, i samband med evenemanget "ICT 2010-Digitally Driven" event i Bryssel. Detta kan i många fall leda till minskningar av elförbrukningen med uppåt 50 %. Åtgärden är frivillig, men 36 av EU:s största IKT-företag har redan börjat följa denna uppförandekod. Den digitala agendan för Europa som kommissionen antog i maj 2010 (IP/10/581, MEMO/10/199, MEMO/10/200) ska leda till att IKT-sektorn går i spetsen när det gäller att minska växthusgasutsläppen.

Kommissionären Máire Geoghegan-Quinn kommenterade detta: "Framgången med dessa uppförandekoder visar att branschen har insett att ökad energieffektivitet är en prioritering både ur kommersiell och ur ekonomisk och miljömässig synvinkel. Det är ett utmärkt exempel på hur Gemensamma forskningscentrumet bidrar till Europa 2020-strategin med insatser bakom kulisserna. "

Europeiska kommissionens vice ordförande med ansvar för den digitala agendan, Neelie Kroes, kommenterade: "Om vi genomför dessa båda uppförandekoder i EU kan vi minska vår elförbrukning avsevärt och spara 4,5 miljarder euro per år. Jag välkomnar denna insats för en hållbarare framtid."

Uppförandekod för bredband

Bredbandsutrustning står för cirka 15 % av IKT-sektorns sammanlagda energiförbrukning, motsvarande cirka 47 TWh under 2010 i hela EU.

10 företag (både telekomoperatörer och tillverkare) har redan skrivit på uppförandekoden, vilket täcker cirka 25 miljoner bredbandsanslutningar i EU (27 %). När nu ytterligare 10 företag ansluter sig ökar täckningen till 65 miljoner anslutningar i EU (72 %) plus 10 miljoner till i Norge, Schweiz och Turkiet.

Uppförandekoden för bredbandsutrustning har funnits sedan 2007 och omfattar högsta tillåtna elförbrukning (både i hushållen och i telekomoperatörernas stationer) för många olika typer av utrustning, som modem, kopplingar, routrar och nätportar. Energibesparingarna uppnås genom obligatorisk användning av bästa tillgängliga lågenergikomponenter, samtidigt som det garanteras att alla EU-invånare kan få tillgång till snabb och ultrasnabb bredbandsanslutning till 2020 i enlighet med den digitala agendan för Europa.

Uppförandekod för datorcentrum

Datorcentrum står för ungefär 18 % av IKT-sektorns energiförbrukning och förväntas växa snabbare än någon annan typ av IKT-teknik. Över hela EU förbrukar de ungefär 56 TWh el per år. Datorcentrum omfattar alla byggnader och anläggningar som innehåller företagsservrar och liknande kommunikationsutrustning för servrar i syfte att tillhandahålla någon form av datortjänst.

I dag ansluter sig 6 nya företag till de nuvarande 26 deltagarna (med 42 datorcentrum). Initiativet stöds av över 100 företag och organ: produktutvecklande företag, och företag som tar fram lösningar och program som gör det möjligt för datorcentrumägarna och –operatörerna att följa uppförandekoden.

Uppförandekoden, som infördes i oktober 2008, ska se till att gammalmodig design undviks om den leder till ineffektiv elförbrukning. Under 2010 kompletterades den med en serie rekommendationer för bästa praxis för design, upphandling och drift inom områden som programvara, IT-arkitektur och IT-infrastruktur. Till exempel i form av effektiv förvaltning av miljön, genom att kylning sätts in exakt där den behövs och bara i den utsträckning som den verkligen behövs.

Koden ska också bidra till att de som driver datorcentrum blir medvetna om de ekonomiska, miljömässiga och infrastrukturrelaterade fördelarna med energieffektivare anläggningar. Detta sammanfaller med ett annat mål i den digitala agendan, att se till att IKT-sektorn går i spetsen när det gäller rapportering av växthusgasutsläpp, och att anta gemensamma metoder för detta till 2011. Meningen är att andra energiintensiva sektorer ska följa efter.

ICT4EE

Uppförandekoderna berör bredbandsteknikens och datorcentrumens energieffektivitet. ICT4EE-forumet ser i stället till sektorns sammanlagda energi- och koldioxidavtryck. Forumet inrättades av IKT-sektorn till följd av kommissionens rekommendationer år 2009, för att underlätta övergången till en IKT-baserad ekonomi med låga koldioxidutsläpp (se IP/09/1498). Forumet strävar efter att utveckla metoder för att på ett samstämmigt sätt mäta sektorns energi- och koldioxidprestanda, och kvantifiera fördelarna med de IKT-lösningar som erbjuds andra sektorer, t.ex. byggbranschen, transportsektorn osv.

Bakgrund

Uppförandekoderna är en plattform för berörda parter i EU, där de kan diskutera och komma överens om frivilliga insatser för att öka energieffektiviteten. Utöver de båda nämnda koderna finns det ytterligare tre uppförandekoder för digital-tv, externa nätaggregat och UPS-enheter.

Koderna har tagits fram av Europeiska kommissionens gemensamma forskningscentrum och ska informera och uppmuntra IKT-sektorn så att den minskar sin energiförbrukning på ett kostnadseffektivt sätt utan att dra ned på anläggningarnas eller utrustningens funktion.

Genom att ansluta sig till koderna går de enskilda företagen frivilligt med på att minska sin energiförbrukning med en överenskommen andel inom en förutbestämd tidsfrist, genom att tillämpa bästa praxis.

Ytterligare upplysningar:

Om uppförandekoderna och ytterligare information:

http://re.jrc.ec.europa.eu/energyefficiency/html/standby_initiative_main.htm

Initiativet Global e-sustainability (GeSI):

http://www.gesi.org/

IKT för energieffektivitet:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sustainable_growth/ict_sector/index_en.htm

Bilaga: Företag som deltar i uppförandekoderna

DATA CENTRES

New signees:

Belgacom

France Telecom-Orange

TDC Services

Telecom Italia

Telefonica

Turk Telekom

Signees:

A1 Telekom Austria AG

Bracknell Forest Borough Council

British Telecommunications plc

Business & Decision

Bytesnet BV

EvoSwitch Netherlands B.V.

FUJITSU Services

Hewlett-Packard

IBM Deutschland Business Services GmbH

IBM United Kingdom Limited

INTEL

LAMDA Hellix S.A.

Memset Ltd. Corporate level

Microsoft Corporation

Onyx Group Limited

Petroleum Geo-Services (PGS)

Reed Specialist Recruitment

TCN Telehousing

TelecityGroup CoC

The UK Grid Network Ltd

Thomson Reuters

TISSAT S.A.

UK Meteorological Office

VCD Infra Solutions

Vodafone Group Service GmbH

Bull SAS

BROADBAND

New signees:

A1 Telekom Austria AG

Belgacom

British Telecom

KPN

France Telecom-Orange

OTE

Portugal Telecom

Telefonica

Telenor

Turk Telekom

Signees:

Alcatel-Lucent

CISCO

Deutsche Telekom

Huawei Technologies

Nokia Siemens Networks

Swisscom

TDC Services

Telecom Italia

Telia Sonera

Technicolor


Side Bar