Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1185

Bruselj, 28. septembra 2010

Digitalna agenda: velika podjetja na področju IKT se pridružujejo pobudi Evropske komisije za zmanjšanje porabe električne energije

Oprema in storitve na področju informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) porabijo več kot 8 % električne energije v EU in proizvedejo približno 4 % njenih emisij CO2. Možno je, da se bosta do leta 2020 ta odstotka podvojila. Skupni raziskovalni center Evropske komisije (JRC Joint Research Centre) upravlja s prostovoljnimi kodeksi ravnanja za podjetja s področja IKT v prizadevanju, da bi ta razvoj obrnili. V Bruslju se je danes na dogodku „ICT 2010-Digitally Driven“ še 16 podjetij s področja IKT strinjalo, da bodo zmanjšala porabo električne energije njihove širokopasovne opreme in podatkovnih središč. S tem bi se zmanjšala njihova poraba električne energije, v mnogih primerih za 50 %. Čeprav so ti ukrepi prostovoljni, 36 največjih podjetij s področja IKT v Evropi že uporablja kodekse ravnanja. Namen digitalne agende za Evropo, ki jo je maja 2010 sprejela Komisija (IP/10/581, MEMO/10/199, MEMO/10/200), je zagotoviti, da bi sektor IKT prevzel vodilno vlogo pri zmanjševanju emisij toplogrednih plinov.

Članica Komisije Máire Geoghegan-Quinn je dejala: „Uspeh teh kodeksov ravnanja dokazuje, da industrija priznava pomen inovacij kot prednostnih nalog s komercialnega, ekonomskega in okoljskega vidika, če želimo povečati energijsko učinkovitost. Gre tudi za dober primer, kako Skupni raziskovalni center v ozadju podpira prizadevanja v okviru strategije Evropa 2020.“

Podpredsednica Evropske komisije, odgovorna za digitalno agendo, Neelie Kroes je povedala: „Z izvajanjem teh dveh kodeksov ravnanja bomo znatno zmanjšali porabo električne energije v EU in bi lahko prihranili celo 4,5 milijarde EUR na leto. Pozdravljam ta prizadevanja za bolj trajnostno prihodnost.

Kodeks ravnanja za širokopasovno opremo

Širokopasovna oprema zajema približno 15 % skupne porabe energije v sektorju IKT oziroma 47 TWh leta 2010 v EU.

Deset podjetij (telekomunikacijski operaterji in proizvajalci) je že podpisalo ta kodeks ravnanja, kar zajema 25 milijonov širokopasovnih povezav v EU (27 %). Ko ga podpiše še deset podjetij, se bo število povezav zvišalo na 65 milijonov v EU (72 %) in dodatnih 10 milijonov na Norveškem, v Švici in Turčiji.

Kodeks ravnanja za širokopasovno opremo obstaja od leta 2007 in določa zgornjo mejo porabe energije (v prostorih potrošnikov in podpostajah telekomunikacijskih operaterjev) za veliko različnih vrst opreme, na primer modeme, stikala, usmerjevalnike in prehode. Energija se prihrani z obvezno uporabo najboljših nizkoenergijskih komponent, ki so na voljo, ob zagotavljanju hitrih in ultrahitrih širokopasovnih povezav za vse evropske državljane v okviru digitalne agende za Evropo do leta 2020.

Kodeks ravnanja za podatkovna središča

Podatkovna središča predstavljajo približno 18 % porabe energije v sektorju IKT, pričakuje pa se, da se bodo razvijala hitreje kot druge tehnologije IKT. Po vsej Evropi porabijo približno 56 TWh električne energije na leto. Podatkovna središča zajemajo zgradbe in prostore s strežniki podjetij in s tem povezano strežniško komunikacijsko opremo za zagotavljanje določene vrste podatkovnih storitev.

Danes se bo 26 udeležencem (z 42 podatkovnimi središči), ki so trenutno registrirani, pridružilo šest novih podjetij. Obstaja več kot sto podpornikov; podjetij, ki razvijajo proizvode, rešitve in programe, s pomočjo katerih lastniki in operaterji podatkovnih središč uresničujejo cilje kodeksa ravnanja.

Cilj tega kodeksa ravnanja, sprejetega oktobra 2008, je odpravljanje preživelih načinov projektiranja, ki povzročajo neučinkovito porabo energije. Leta 2010 je bil kodeks dopolnjen z vrsto priporočil za najboljše prakse glede projektiranja, nakupa in delovanja na področjih, kot so programska oprema, arhitektura IT in infrastruktura IT. Na primer priporočilo glede učinkovitega upravljanja okoljskih razmer z zagotavljanjem hlajenja centralnih procesnih enot strežnikov prav tam, kjer je potrebno, in s preprečevanjem pretiranega hlajenja.

Kodeks naj bi tudi pomagal zagotoviti, da so operaterji podatkovnih središč seznanjeni s finančnimi, okoljskimi in infrastrukturnimi koristmi večje energijske učinkovitosti njihovih prostorov. To je skladno s še enim ključnim ciljem digitalne agende: zagotoviti, da bo sektor IKT prevzel vodilno vlogo z zgledom lastnega poročanja o emisijah toplogrednih plinov in sprejetjem skupne metodologije do leta 2011, čemur bodo nato lahko sledili še drugi energijsko intenzivni sektorji.

Forum ICT4EE

Medtem ko se kodeksi ravnanja soočajo z izzivom energijske učinkovitosti širokopasovnih povezav in podatkovnih središč, forum ICT4EE obravnava skupni energijski in ogljični odtis sektorja. Forum je ustanovil gospodarski sektor IKT po priporočilu Evropske komisije iz leta 2009, da se olajša prehod v nizkoogljično gospodarstvo, ki temelji na IKT (glej IP/09/1498). Forum si prizadeva razviti metodologije, ki usklajeno merijo energijsko in ogljično učinkovitost sektorja, ter kvantifikacijo koristi, ki jih rešitve s področja IKT prinašajo drugim sektorjem, kot so gradbeništvo, prevoz in drugi.

Ozadje

Kodeksi ravnanja evropskim zainteresiranim stranem zagotavljajo podlago za razpravljanje in sprejemanje prostovoljnih ukrepov za izboljšanje energijske učinkovitosti. Poleg dveh omenjenih kodeksov so bili sprejeti še trije v zvezi s storitvami digitalne TV, z učinkovitostjo zunanjih napajalnikov in s sistemi AC za neprekinjeno napajanje.

Pripravlja jih in z njimi upravlja Skupni raziskovalni center Evropske komisije, njihov ključni cilj pa je obveščati in spodbujati gospodarski sektor IKT, da bi na ekonomsko učinkovit način zmanjšal porabo energije, ne da bi zaviral ključne funkcije prostora ali opreme.

S podpisom kodeksov ravnanja se posamezna podjetja prostovoljno zavežejo k zmanjšanju porabe energije za dogovorjeno količino po vnaprej določenem časovnem razporedu, tako da izvajajo najboljše prakse.

Več informacij:

za kodekse ravnanja in dodatne informacije:

http://re.jrc.ec.europa.eu/energyefficiency/html/standby_initiative_main.htm

GeSI – pobuda za globalno e-trajnost (Global e-Sustainability Initiative):

http://www.gesi.org/

IKT za energijsko učinkovitost:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sustainable_growth/ict_sector/index_en.htm

ANNEX: List of companies participating in the Codes of Conduct

DATA CENTRES

New signees:

Belgacom

France Telecom-Orange

TDC Services

Telecom Italia

Telefonica

Turk Telekom

Signees:

A1 Telekom Austria AG

Bracknell Forest Borough Council

British Telecommunications plc

Business & Decision

Bytesnet BV

EvoSwitch Netherlands B.V.

FUJITSU Services

Hewlett-Packard

IBM Deutschland Business Services GmbH

IBM United Kingdom Limited

INTEL

LAMDA Hellix S.A.

Memset Ltd. Corporate level

Microsoft Corporation

Onyx Group Limited

Petroleum Geo-Services (PGS)

Reed Specialist Recruitment

TCN Telehousing

TelecityGroup CoC

The UK Grid Network Ltd

Thomson Reuters

TISSAT S.A.

UK Meteorological Office

VCD Infra Solutions

Vodafone Group Service GmbH

Bull SAS

BROADBAND

New signees:

A1 Telekom Austria AG

Belgacom

British Telecom

KPN

France Telecom-Orange

OTE

Portugal Telecom

Telefonica

Telenor

Turk Telekom

Signees:

Alcatel-Lucent

CISCO

Deutsche Telekom

Huawei Technologies

Nokia Siemens Networks

Swisscom

TDC Services

Telecom Italia

Telia Sonera

Technicolor


Side Bar