Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1185

Bruxelles, 28 septembrie 2010

Agenda digitală: Mari companii din domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor (TIC) se alătură inițiativei Comisiei Europene de a reduce consumul de electricitate

Echipamentele și serviciile TIC consumă peste 8% din energia electrică din UE și produc circa 4% din emisiile sale de CO2. Aceste cifre s-ar putea dubla până în 2020. Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene (JRC) gestionează codurile de conduită voluntare pentru companiile TIC, care vizează inversarea acestei tendințe. Astăzi, la Bruxelles, în cadrul evenimentului intitulat „ICT 2010-Digitally Driven” („TIC 2010 – sub semnul digitalului”), 16 noi firme TIC au convenit să scadă consumul de electricitate al echipamentelor lor de bandă largă și al centrelor lor de date, ceea ce ar trebui, în multe cazuri, să scadă consumul de electricitate al acestora cu 50%. Cu toate că este o măsură voluntară, 36 din cele mai mari companii TIC din Europa aplică deja codurile de conduită. Agenda digitală pentru Europa adoptată de Comisie în mai 2010 (IP/10/581, MEMO/10/199, MEMO/10/200) urmărește să asigure rolul conducător al sectorului TIC în privința reducerii emisiilor sale de gaze cu efect de seră.

Comisarul Máire Geoghegan-Quinn a declarat: „Succesul acestor coduri de conduită demonstrează că industria de profil recunoaște faptul că folosirea inovării pentru a stimula eficiența energetică reprezintă o prioritate comercială, economică și de mediu. Acesta este un bun exemplu al activităților din spatele scenei desfășurate de JRC în sprijinul strategiei Europa 2020.”

Neelie Kroes, vicepreședinte al Comisiei Europene responsabil cu agenda digitală, a declarat: „Implementarea acestor două coduri de conduită va reduce în mod semnificativ consumul de electricitate al UE și ar putea genera economii de 4,5 miliarde EUR anual. Salut aceste eforturi în direcția unui viitor mai durabil.”

Codul de conduită privind echipamentele de bandă largă

Echipamentele de bandă largă reprezintă circa 15% din consumul general de energie al sectorului TIC, adică aproximativ 47 TWh în 2010 la nivelul UE.

Acest cod de conduită a fost semnat deja de 10 companii (atât operatori de telecomunicații, cât și producători), acoperind circa 25 de milioane de linii de bandă largă din UE (27%). În urma semnării codului de încă 10 companii, acoperirea se va ridica la 65 de milioane în UE (72%), plus încă 10 milioane în Norvegia, Elveția și Turcia.

Codul de conduită privind echipamentele de bandă largă există din 2007 și stabilește consumul maxim de putere (la sediul consumatorilor și în substațiile operatorilor de telecomunicații) pentru multe tipuri diferite de echipamente, precum modemuri, switch-uri, routere și dispozitive de tip home gateway. Economiile de energie se realizează prin utilizarea obligatorie a celor mai bune componente disponibile cu consum redus de energie, asigurând în același timp livrarea de servicii de rapide și ultrarapide în bandă largă tuturor cetățenilor europeni până în 2020, conform Agendei digitale pentru Europa.

Codul de conduită privind centrele de date

Centrele de date reprezintă în mare 18% din consumul de energie al sectorului TIC și se estimează că se vor dezvolta mai rapid decât orice altă tehnologie TIC. La nivel european, acestea consumă circa 56 TWh de energie electrică pe an. Centrele de date includ toate clădirile și instalațiile care conțin servere de întreprindere și echipamentele aferente de comunicare bazată pe servere, pentru a furniza o formă sau alta de servicii de date.

Astăzi vor semna șase noi companii, alăturându-se celor 26 de participanți (cu 42 de centre de date) care sunt înregistrați în prezent. Acest cod a fost aprobat de peste 100 de firme: dezvoltatori de produse, soluții și programe care permit proprietarilor și operatorilor de centre de date să îndeplinească obiectivele codului de conduită.

Acest cod de conduită, introdus în octombrie 2008, are ca scop evitarea practicilor perimate de proiectare care duc la ineficiențe în ceea ce privește consumul de putere. În 2010 a fost completat cu o serie de recomandări de bune practici referitoare la proiectarea, achiziționarea și exploatarea în domenii gen software, arhitectură IT și infrastructură IT. De exemplu, în ceea ce privește gestionarea eficientă a condițiilor de mediu, prin asigurarea capacității de răcire exact acolo unde este necesară pe procesoarele serverului și prin evitarea suprarăcirii.

De asemenea, codul ar trebui să contribuie la asigurarea faptului că operatorii de centre de date cunosc beneficiile financiare, de mediu și de infrastructură generate de ameliorarea eficienței energetice a instalațiilor lor. Acest fapt coincide cu un alt obiectiv cheie al agendei digitale: asigurarea faptului că sectorul TIC are un rol conducător în ceea ce privește raportarea emisiilor sale de gaze cu efect de seră și adoptarea unei metodologii comune până în 2011, deschizând astfel calea pentru alte sectoare mari consumatoare de energie care să îi urmeze exemplul.

ICT4EE

În timp ce codurile de conduită tratează problema eficienței energetice a echipamentelor de bandă largă și centrelor de date, Forumul ICT4EE analizează amprenta energetică și amprenta de carbon generale ale sectorului. Acest forum a fost creat de industria TIC în urma recomandării din 2009 a Comisiei Europene referitoare la facilitarea tranziției către o economie cu emisii reduse de carbon bazată pe TIC (v. IP/09/1498). Lucrările din cadrul forumului vizează elaborarea unor metodologii de măsurare coerentă a performanței energetice și a performanței în materie de emisii de carbon ale sectorului, precum și cuantificarea beneficiilor pe care soluțiile TIC le generează pentru alte sectoare, cum sunt cel al construcțiilor, al transporturilor etc.

Context

Codurile de conduită pun la dispoziție o platformă ce reunește părțile interesate din Europa pentru a discuta și conveni asupra unor acțiuni voluntare care vor îmbunătăți eficiența energetică. Pe lângă cele două deja menționate, au fost create alte trei coduri, referitoare la serviciile TV digitale, la eficiența surselor externe de alimentare cu energie și la sistemele de alimentare neîntreruptă de curent alternativ.

Gestionate și produse de Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene, scopul principal al acestora este să informeze și să stimuleze industria TIC în direcția reducerii în mod rentabil a consumului de energie fără a împiedica îndeplinirea funcției esențiale a instalației sau echipamentului.

Prin semnarea codurilor de conduită, fiecare companie în parte se angajează în mod voluntar să scadă consumul de energie cu o valoare convenită, într-o perioadă de timp predefinită, prin adoptarea de bune practici.

Informații suplimentare:

Pentru condurile de conduită și informații suplimentare:

http://re.jrc.ec.europa.eu/energyefficiency/html/standby_initiative_main.htm

GeSI – Inițiativa globală pentru e-dezvoltare durabilă (Global e-Sustainability Initiative):

http://www.gesi.org/

TIC pentru eficiența energetică:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sustainable_growth/ict_sector/index_en.htm

ANNEX: List of companies participating in the Codes of Conduct

DATA CENTRES

New signees:

Belgacom

France Telecom-Orange

TDC Services

Telecom Italia

Telefonica

Turk Telekom

Signees:

A1 Telekom Austria AG

Bracknell Forest Borough Council

British Telecommunications plc

Business & Decision

Bytesnet BV

EvoSwitch Netherlands B.V.

FUJITSU Services

Hewlett-Packard

IBM Deutschland Business Services GmbH

IBM United Kingdom Limited

INTEL

LAMDA Hellix S.A.

Memset Ltd. Corporate level

Microsoft Corporation

Onyx Group Limited

Petroleum Geo-Services (PGS)

Reed Specialist Recruitment

TCN Telehousing

TelecityGroup CoC

The UK Grid Network Ltd

Thomson Reuters

TISSAT S.A.

UK Meteorological Office

VCD Infra Solutions

Vodafone Group Service GmbH

Bull SAS

BROADBAND

New signees:

A1 Telekom Austria AG

Belgacom

British Telecom

KPN

France Telecom-Orange

OTE

Portugal Telecom

Telefonica

Telenor

Turk Telekom

Signees:

Alcatel-Lucent

CISCO

Deutsche Telekom

Huawei Technologies

Nokia Siemens Networks

Swisscom

TDC Services

Telecom Italia

Telia Sonera

Technicolor


Side Bar