Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1185

Bruksela, 28 września 2010 r.

Agenda cyfrowa: Największe przedsiębiorstwa branży teleinformatycznej uczestniczą w inicjatywie Komisji Europejskiej w zakresie ograniczenia zużycia energii elektrycznej

Sprzęt i usługi teleinformatyczne zużywają ponad 8 proc. energii elektrycznej UE i odpowiadają za ok. 4 proc. ogólnych emisji dwutlenku węgla w Unii. Do 2020 r. wartości te mogą się podwoić. Wspólne Centrum Badawcze (WCB) Komisji Europejskiej zarządza dobrowolnymi kodeksami postępowania przedsiębiorstw teleinformatycznych w celu odwrócenia tej tendencji. Podczas zorganizowanej dziś w Brukseli imprezy „ICT 2010: Digitally Driven” kolejnych 16 przedsiębiorstw tego sektora zdecydowało się na ograniczenie zużycia energii elektrycznej przez swoje urządzenia do transmisji szerokopasmowej i centra danych. W wielu przypadkach oznacza to zmniejszenie zużycia energii elektrycznej nawet o połowę. Chociaż kodeksy są dobrowolne, stosuje je już 36 największych przedsiębiorstw teleinformatycznych w Europie. W przyjętej przez Komisję w maju 2010 r. europejskiej agendzie cyfrowej (IP/10/581, MEMO/10/199, MEMO/10/200) założono, że branża ta odegra główną rolę w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

Komisarz Máire Geoghegan-Quinn stwierdziła: „Sukces kodeksów postępowania świadczy o tym, że innowacyjne działania mające na celu uzyskanie większych oszczędności energii są dla branży priorytetem handlowym, gospodarczym i środowiskowym. Jest to dobry przykład nieoficjalnego działania WCB na rzecz strategii Europa 2020. "

Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej odpowiedzialna za agendę cyfrową, Neelie Kroes, powiedziała: „Wprowadzenie tych dwóch kodeksów postępowania znacznie ograniczy zużycie energii elektrycznej w UE oraz pozwoli na zaoszczędzenie 4,5 mld euro rocznie. Cieszę się, że podjęto działania dążące do osiągnięcia zrównoważonej przyszłości.”

Kodeks postępowania dotyczący sprzętu szerokopasmowego

Sprzęt szerokopasmowy odpowiada za ok. 15 proc. energii zużywanej w sektorze teleinformatycznym, czyli ok. 47 TWh w 2010 r. w całej UE.

Kodeks postępowania podpisało już 10 przedsiębiorstw (operatorów telekomunikacyjnych i producentów sprzętu), które odpowiadają za ok. 25 mln linii szerokopasmowych w UE (27 proc.). Dzięki podpisaniu kodeksu przez 10 kolejnych przedsiębiorstw, jego zakres obejmie 65 mln linii w UE (72 proc.), a także kolejne 10 mln w Norwegii, Szwajcarii i Turcji.

Kodeks postępowania dla sprzętu szerokopasmowego istnieje od 2007 r. Ustanowiono w nim maksymalną wartość zużycia energii (zarówno w siedzibach użytkowników, jak i w podstacjach operatorów) dla wielu rodzajów sprzętu, np. modemów, przełączników, routerów i bram sieciowych. Oszczędność energii uzyskuje się dzięki obowiązkowemu stosowaniu najlepszych dostępnych komponentów energooszczędnych przy jednoczesnym zapewnieniu dostępu wszystkich obywateli Europy do ultraszybkiego połączenia szerokopasmowego do 2020 r., zgodnie z założeniami europejskiej agendy cyfrowej.

Kodeks postępowania dotyczący centrów danych

Centra danych odpowiadają za ok. 18 proc. zużycia energii w sektorze teleinformatycznym. Szacuje się, że ich rozwój będzie szybszy, niż rozwój innych technologii informacyjno-komunikacyjnych. W Europie zużywają one ok. 56 TWh energii elektrycznej rocznie. Centra danych to wszystkie budynki i instalacje zawierające serwery przedsiębiorstwa oraz powiązany sprzęt telekomunikacyjny, umożliwiające świadczenie usług w zakresie danych.

Kodeks podpisze dziś 6 przedsiębiorstw, tym samym dołączając do 26 obecnie zarejestrowanych uczestników (posiadających 42 centra danych). Kodeks popiera ponad 100 przedsiębiorstw opracowujących produkty, rozwiązania i programy umożliwiające właścicielom i operatorom centrów danych osiągnięcie założeń kodeksu.

Celem wprowadzonego w październiku 2008 r. kodeksu postępowania jest zapobieganie stosowaniu przestarzałych praktyk w zakresie projektowania, które prowadzą do niewydajnego zużycia energii. W 2010 r. uzupełniono go serią zaleceń dotyczących najlepszych praktyk w dziedzinie projektowania, zakupu i eksploatacji w odniesieniu do oprogramowania, architektury i infrastruktury informatycznej. Wydano np. zalecenie dotyczące skutecznego zarządzania warunkami środowiska poprzez chłodzenie jednostki centralnej serwera dokładnie w miejscu tego wymagającym i unikanie przechłodzenia.

Kodeks przyczyni się również do uświadomienia operatorów centrów danych o korzyściach finansowych, środowiskowych i infrastrukturalnych energooszczędnych instalacji. Jest to zgodne z kolejnym celem agendy cyfrowej, który zakłada wiodącą rolę technologii informacyjno-komunikacyjnych w odniesieniu do sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych oraz przyjęcie do 2011 r. wspólnej metodyki. Zakłada się, że inne sektory energochłonne pójdą w ślady branży teleinformatycznej.

ICT4EE

Podczas gdy kodeksy postępowania zajmują się kwestią efektywności energetycznej połączeń szerokopasmowych i centrów danych, forum ICT4EE (TIK na rzecz efektywności energetycznej) przygląda się ogólnemu zużyciu energii i emisji CO2 sektora. Forum zostało utworzone przez branżę teleinformatyczną w następstwie wydania w 2009 r. zalecenia Komisji, w celu ułatwienia przejścia na gospodarkę niskoemisyjną opartą na technologiach informacyjno-komunikacyjnych (zob. IP/09/1498). Dąży ono do opracowania metodyki spójnego pomiaru zużycia energii i emisji dwutlenku węgla w sektorze oraz wymierzenia korzyści, jakie rozwiązania teleinformatyczne mogą przynieść w innych sektorach, takich jak budownictwo czy transport.

Kontekst

Kodeksy postępowania stanowią platformę, na której zainteresowane strony z całej Europy mogą omawiać i uzgadniać dobrowolne działania mające na celu poprawę efektywności energetycznej. Obok dwóch wymienionych kodeksów opracowano również trzy inne, dotyczące cyfrowej transmisji telewizyjnej, efektywności zewnętrznych źródeł zasilania i systemów nieprzerwanego zasilania prądem przemiennym.

Kodeksy zostały opracowane przez Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej, które także nimi zarządza. Ich głównym celem jest informowanie branży teleinformatycznej i zachęcanie do ograniczenia zużycia energii w sposób opłacalny bez negatywnych skutków dla ważnych funkcji instalacji lub sprzętu.

Podpisując kodeksy postępowania przedsiębiorstwa zobowiązują się dobrowolnie do ograniczenia zużycia energii o ustaloną wartość w ustalonym okresie czasu, poprzez przyjęcie najlepszych praktyk.

Dalsze informacje:

Kodeksy postępowania i informacje dodatkowe:

http://re.jrc.ec.europa.eu/energyefficiency/html/standby_initiative_main.htm

GeSI – Global e-Sustainability Initiative (światowa inicjatywa w zakresie zrównoważonego rozwoju dzięki TIK) http://www.gesi.org/

TIK na rzecz efektywności energetycznej:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sustainable_growth/ict_sector/index_en.htm

ANNEX: List of companies participating in the Codes of Conduct

DATA CENTRES

New signees:

Belgacom

France Telecom-Orange

TDC Services

Telecom Italia

Telefonica

Turk Telekom

Signees:

A1 Telekom Austria AG

Bracknell Forest Borough Council

British Telecommunications plc

Business & Decision

Bytesnet BV

EvoSwitch Netherlands B.V.

FUJITSU Services

Hewlett-Packard

IBM Deutschland Business Services GmbH

IBM United Kingdom Limited

INTEL

LAMDA Hellix S.A.

Memset Ltd. Corporate level

Microsoft Corporation

Onyx Group Limited

Petroleum Geo-Services (PGS)

Reed Specialist Recruitment

TCN Telehousing

TelecityGroup CoC

The UK Grid Network Ltd

Thomson Reuters

TISSAT S.A.

UK Meteorological Office

VCD Infra Solutions

Vodafone Group Service GmbH

Bull SAS

BROADBAND

New signees:

A1 Telekom Austria AG

Belgacom

British Telecom

KPN

France Telecom-Orange

OTE

Portugal Telecom

Telefonica

Telenor

Turk Telekom

Signees:

Alcatel-Lucent

CISCO

Deutsche Telekom

Huawei Technologies

Nokia Siemens Networks

Swisscom

TDC Services

Telecom Italia

Telia Sonera

Technicolor


Side Bar