Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1185

Brussel, 28 september 2010

Digitale Agenda: grote ICT-bedrijven werken mee aan het initiatief van de Europese Commissie om het elektriciteitsverbruik te verminderen

ICT-apparatuur en -diensten vertegenwoordigen meer dan 8% van het stroomverbruik en ongeveer 4% van de CO2-uitstoot in de EU. Deze cijfers zouden nog verdubbelen tegen 2020. Het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek van de Europese Commissie (GCO) stelt vrijwillige gedragscodes voor ICT-bedrijven op om deze tendens om te buigen. Tijdens "ICT 2010 – Digitally Driven", dat vandaag in Brussel plaatsvindt, hebben nog 16 ICT-bedrijven zich ertoe verbonden het elektriciteitsverbruik van hun breedbandmateriaal en datacentra te reduceren. Dit zal het elektriciteitsverbruik aanzienlijk doen dalen, vaak zelfs met 50%. Hoewel het een vrijwillige maatregel betreft, passen 36 grote Europese ICT‑bedrijven de gedragscodes al toe. De Digitale Agenda voor Europa, die door de Commissie is aangenomen in mei 2010 (IP/10/581, MEMO/10/199, MEMO/10/200), moet ervoor zorgen dat de ICT-sector zelf het voortouw neemt om zijn broeikasgasemissies te verminderen.

Commissaris Máire Geoghegan-Quinn: "Het succes van deze gedragscodes toont aan dat de industrie erkent dat innovatie een commerciële, economische en ecologische prioriteit is om de energie-efficiëntie te bevorderen. Het is een goed voorbeeld van het werk dat de GCO's achter de schermen verrichten om de Europa 2020-strategie te ondersteunen."

Vicevoorzitter van de Europese Commissie en commissaris voor de Digitale Agenda Neelie Kroes: "De invoering van deze twee gedragscodes zal het elektriciteitsverbruik in de EU aanzienlijk doen dalen en kan een besparing van 4,5 miljard euro per jaar opleveren. Ik ben blij dat we samen kunnen werken aan een duurzamere toekomst."

Gedragscode voor breedbandmateriaal

Breedbandmateriaal maakt ongeveer 15% van het totale energieverbruik van de ICT-sector uit, of zo'n 47 TWh in 2010 in de EU.

Tien bedrijven (zowel telecombedrijven als fabrikanten) hebben de gedragscode al ondertekend, goed voor ongeveer 25 miljoen breedbandlijnen in de EU (27%). Als nog eens tien bedrijven de code ondertekenen, stijgt dat cijfer in de EU tot 65 miljoen (72%), plus nog eens 10 miljoen in Noorwegen, Zwitserland en Turkije.

De gedragscode voor breedbandmateriaal bestaat sinds 2007 en stelt maximale verbruiksnormen vast (voor de consument thuis en voor onderstations van telecomexploitanten) voor talrijke apparaten, zoals modems, schakelaars, routers en gateways. De energiebesparingen worden gerealiseerd door het gebruik van de beste beschikbare onderdelen met een laag verbruik verplicht te stellen; tegelijk moet ervoor worden gezorgd dat snel en ultrasnel breedband in het kader van de Digitale Agenda voor Europa tegen 2020 voor alle Europese burgers beschikbaar is.

Gedragscode voor datacentra

Da tacentra vertegenwoordigen ongeveer 18% van het energieverbruik van de ICT‑sector en zullen sneller groeien dan om het even welke andere ICT‑technologie. In heel Europa zorgen zij voor een elektriciteitsverbruik van ongeveer 56 TWh per jaar. Datacentra zijn alle gebouwen en faciliteiten met servers van het bedrijf en aanverwant servercommunicatiemateriaal voor een of andere vorm van datadiensten.

Zes nieuwe bedrijven zullen vandaag de code ondertekenen en zich aansluiten bij de 26 reeds geregistreerde deelnemers (goed voor 42 datacentra). Meer dan 100 andere bedrijven hebben hun steun verleend; het betreft hier bedrijven die producten, oplossingen en programma's ontwikkelen om eigenaars en exploitanten van datacentra de mogelijkheid te bieden de doelstellingen van de gedragscode te realiseren.

Deze gedragscode, die in oktober 2008 is geïntroduceerd, is bedoeld om verouderde en dus elektriciteitsverslindende ontwerpen te vermijden. In 2010 werd zij aangevuld met een reeks aanbevelingen voor beste praktijken inzake ontwerp, aankoop en gebruik op gebieden als software, IT-architectuur en ‑infrastructuur. Zo zijn er aanbevelingen voor efficiënt beheer van milieuvoorwaarden, bv. koeling preciezer toespitsen op de plaats van de server-CPU's en overkoeling vermijden.

De code moet exploitanten van datacentra ook bewust maken van de financiële, ecologische en infrastructuurvoordelen van een betere energie-efficiëntie van hun faciliteiten. Dit stemt overeen met een andere belangrijke doelstelling van de Digitale Agenda: ervoor zorgen dat de ICT-sector zelf het voortouw neemt bij het reduceren van zijn broeikasgasemissies, en dat er tegen 2011 een gemeenschappelijke methodologie wordt goedgekeurd, wat de weg zal openen voor andere energie-intensieve sectoren om hetzelfde te doen.

ICT4EE

Terwijl de gedragscodes vooral gericht zijn op de energie-efficiëntie van breedband en datacentra, wordt in het ICT4EE-forum dieper ingegaan op de algemene energie- en CO2-voetafdruk van de sector. Het forum is door de ICT-industrie opgericht naar aanleiding van de aanbeveling van de Europese Commissie van 2009 ter bevordering van de overgang naar een energie-efficiënte, koolstofarme economie (zie IP/09/1498). Het forum ontwikkelt methodologieën om de energie- en koolstofprestaties van de sector op een coherente manier te meten en om de voordelen die ICT-oplossingen opleveren voor andere sectoren als de bouw, het vervoer, enz. te kwantificeren.

Achtergrond

De gedragscodes bieden een platform om Europese stakeholders samen te brengen om van gedachten te wisselen en vrijwillige acties te ondernemen om de energie-efficiëntie te verbeteren. Naast de twee vermelde gedragscodes zijn nog drie andere codes opgesteld, met name inzake digitale televisie, efficiency van externe stroomvoorziening en onderbrekingsvrije wisselstroomvoorziening.

De codes worden opgesteld en beheerd door het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek van de Europese Commissie en hebben als voornaamste doel de ICT-sector te informeren en ertoe aan te zetten het energieverbruik op een kostenefficiënte manier te verminderen, zonder de essentiële functie van de faciliteit of van het materiaal in het gedrang te brengen.

Door de gedragscodes te ondertekenen, verbinden de individuele bedrijven zich ertoe hun energieverbruik met een bepaald percentage en binnen een bepaald tijdschema te reduceren door de invoering van beste praktijken.

Meer informatie:

Voor de gedragscodes en aanvullende informatie:

http://re.jrc.ec.europa.eu/energyefficiency/html/standby_initiative_main.htm

GeSI – Global e-Sustainability Initiative: http://www.gesi.org/

ICT & energie-efficiëntie:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sustainable_growth/ict_sector/index_en.htm

ANNEX: List of companies participating in the Codes of Conduct

DATA CENTRES

New signees:

Belgacom

France Telecom-Orange

TDC Services

Telecom Italia

Telefonica

Turk Telekom

Signees:

A1 Telekom Austria AG

Bracknell Forest Borough Council

British Telecommunications plc

Business & Decision

Bytesnet BV

EvoSwitch Netherlands B.V.

FUJITSU Services

Hewlett-Packard

IBM Deutschland Business Services GmbH

IBM United Kingdom Limited

INTEL

LAMDA Hellix S.A.

Memset Ltd. Corporate level

Microsoft Corporation

Onyx Group Limited

Petroleum Geo-Services (PGS)

Reed Specialist Recruitment

TCN Telehousing

TelecityGroup CoC

The UK Grid Network Ltd

Thomson Reuters

TISSAT S.A.

UK Meteorological Office

VCD Infra Solutions

Vodafone Group Service GmbH

Bull SAS

BROADBAND

New signees:

A1 Telekom Austria AG

Belgacom

British Telecom

KPN

France Telecom-Orange

OTE

Portugal Telecom

Telefonica

Telenor

Turk Telekom

Signees:

Alcatel-Lucent

CISCO

Deutsche Telekom

Huawei Technologies

Nokia Siemens Networks

Swisscom

TDC Services

Telecom Italia

Telia Sonera

Technicolor


Side Bar